Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 170. Žofínské fórum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 170. Žofínské fórum."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 170. Žofínské fórum

2 Přetrvává krize ve stavebnictví? Zákony a jejich novely Co na to stavaři? Žofínské fórum na téma:

3 Jednou z oblastí, kde se bude snižovat administrativní zátěž, je územní plánování a povolování staveb. Experti Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci s dotčenými ministerstvy, profesními sdruženími a s odborníky z praxe, připravují zásadní novelu stavebního zákona. Snahou MMR je zjednodušovat a slučovat povolovací procesy, aby se zkrátila doba od podání návrhu po vydání povolení umožňujícího realizaci stavby. Zjednodušení stavebního zákona

4 V oblasti územního plánování navrhujeme: zkrácení procesu projednávání změn územních plánů. Tato úprava bude přínosná jednak pro obce, ale hlavně pro investory. Podle statistických zjištění je převážná část územních plánů pořízena za 2 - 4 roky s tím, že čím je obec (město) větší, tím se délka pořízení prodlužuje. V současné době se uvažuje o možnosti zkrácení procesu pořizování změn územních plánů, které by neměnily jejich koncepci. Zjednodušení stavebního zákona

5 V oblasti stavebního řádu navrhujeme: pro umisťování a povolování staveb stanoví novela nový princip, který spočívá v tom, že už přímo ze zákona bude stavební úřad vydávat pouze jedno rozhodnutí, na základě kterého bude moci být stavba realizována. jednostupňové povolování staveb a tím i podstatné zkrácení povolovacího procesu u velkých investic, bude mít výrazný ekonomický přínos pro národní hospodářství. Zjednodušení stavebního zákona

6 V oblasti stavebního řádu navrhujeme: novostavby postavené bez stavebního povolení nebude možné dodatečně povolit a realizátor takové „černé“ stavby by ji musel vždy odstranit. Toto opatření by mělo velký preventivní potenciál, a mj. by zabránilo účelovým změnám územních plánů z důvodu dodatečného povolení „černých“ staveb některým „vlivným“ stavebníkům. Zjednodušení stavebního zákona

7 Při práci na novele stavebního zákona klademe vysoký důraz na stávající praktické zkušenosti stavebníků, profesních sdružení, stavebních firem i stavebních úřadů. Navrhované změny stavebního zákona budou přínosné jak pro stavební úřady, tak hlavně pro stavebníky. Zjednodušení stavebního zákona

8 Odbor práva veřejných zakázek a koncesí se zaměřuje na tematický okruh malá a velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Upozorňujeme, že není připravována velká novela zákona ale zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.; „ZVZ“) upravuje postupy pro výběr dodavatele a uzavření smlouvy. Povinnost postupovat podle této úpravy mají zejména zadavatelé používající veřejné prostředky. Nový zákon o veřejných zakázkách

9 Změny v novele, které by se mohly dotknout veřejných zakázek na stavební práce: zadávání víceprací v JŘBU – podmínka objektivně nepředvídaných okolností se mění na okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nebude povinnost rušit zadávací řízení v případě jedné nabídky, možnost hodnotit organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, s cílem bojovat proti šikanózním návrhům se upraví řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže – přísnější požadavky na předkládání důkazů, vyšší kauce, při zpětvzetí návrhu se nevrací celá kauce, změny v běhu lhůt. Předpokládá se, že novela nabyde účinnosti dne 1. 1. 2015. Nový zákon o veřejných zakázkách

10 V roce 2014 byly přijaty 3 nové zadávací směrnice. ČR musí směrnice do dvou let implementovat. Za tímto účelem bude přijat nový zákon o veřejných zakázkách. Jeho účinnost se předpokládá od 1. 1. 2016. MMR bude v říjnu dokončovat paragrafové znění návrhu zákona. Nový zákon o veřejných zakázkách

11 S implementací nových směrnic do českého právního řádu lze očekávat například tyto změny: upřesnění podmínky pro využití výjimky „in-house“, rozšíření základních zásad o zásadu přiměřenosti, přísnější úprava střetu zájmů, nový druh zadávacího řízení - inovační partnerství, Nový zákon o veřejných zakázkách

12 S implementací nových směrnic do českého právního řádu lze očekávat například tyto změny: nové důvody pro vyloučení uchazeče - uchazeč se dopustil vážného profesního pochybení zpochybňující jeho důvěryhodnost, nabídka není v souladu s povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, hodnocení – hodnocení realizačního týmu, náklady životního cyklu, změny smlouvy – např. změny do 15 % hodnoty původní veřejné zakázky na stavební práce. Nový zákon o veřejných zakázkách


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 170. Žofínské fórum."

Podobné prezentace


Reklamy Google