Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková 6.9. 2011 EXPERTNÍ KULATÝ STŮL „ ČESKÁ A EVROPSKÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková 6.9. 2011 EXPERTNÍ KULATÝ STŮL „ ČESKÁ A EVROPSKÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková 6.9. 2011 EXPERTNÍ KULATÝ STŮL „ ČESKÁ A EVROPSKÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU“

2 PRÁVNÍ ANALÝZA II. Právní analýza II. „Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu“ Tým zpracovatelů AK HOLEC, ZUSKA & Partneři ve spolupráci s experty z praxe – odbornými zástupci Královéhradeckého kraje oponenti vztah k Právní analýze I 2

3 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (1) Posuzované aspekty sociálních služeb služby financované zcela nebo zčásti z veřejných zdrojů ZÁSADY 3E - dosažení „hodnoty ze peníze“ hospodárnost efektivita účelnost 3

4 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (2) Realizace a kalkulace platby za službu předvídatelnost transparentnost objektivnost rovné zacházení Soutěž – test platby trhem in house Eliminace nedovolené veřejné podpory Altmark 4

5 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (3) Přístup (1) Hledáme „Universální model“, který: bezpečně naplní požadavky na financování veřejných služeb, zejména 3E a hospodářské soutěže přinese relativně spravedlivé a objektivní rozdělování veřejných financí plošně eliminuje riziko nedovolené veřejné podpory na bázi standardních výjimek, aniž by zbytečně odčerpával limity „de minimis“ 5

6 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (4) Přístup (2) Hledáme „Universální model“, který: vyhoví požadavkům právních předpisů ČR (soutěž) při vzetí v úvahu výjimky „in house“ podpoří možnost vícezdrojového financování některých SS umožní snadnou aplikaci dalších výjimek, pokud budou stanoveny resp. potvrzeny Komisí zůstane aktuální v případě změny kategorizace služeb dle ZSS 6

7 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (5) Přístup (3) a to bez ohledu na povahu a zařazení služby (úhradové) skutečného poskytovatele platby za službu povahu a právní status příjemce (podnik, PO, nezisková) 7

8 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – OBSAH Systém financování sociálních služeb v ČR Veřejná podpora obecně; Sociální služby a veřejná podpora Veřejná podpora a sociální služby v praxi, vyhodnocení rizik Aplikace Altmarských kritérií v praxi; Závěry a doporučení Možnost aplikace PPP, případové studie; Přílohy 8

9 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (1) Úprava náležitostí střednědobého plánu sociálních služeb Podklad pro přerozdělování finančních prostředků Možnost inspirace plány odpadového hospodářství Úprava povinností obcí Povinnost poskytovat stanovená data kraji Povinnost vypracovávat vlastní plán 9

10 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (2) Stanovení metody kalkulace nákladů sociálních služeb Paušál za lůžko (pobytové) x za úkon (nepobytové) Koeficienty – horské oblasti, regionální specifika atp. Příp. platby za užívání nemovitosti Úprava zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Vytvoření systému zápočtů Financování z více zdrojů 10

11 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (3) Výběr poskytovatele dle ZVZ / KZ a stanovení alternativního postupu výpočtu nutného vyrovnání Jednokriteriální zadávací řízení Finanční model před uzavřením smlouvy Vícekriteriální zadávací řízení Důraz na kvalitu za zachování hospodárnosti služby In-house výjimka Navrhovaná novela ZVZ a KZ (? výjimka sociální služby) Kontrolní mechanismy 11

12 Děkujeme Vám za pozornost JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková AK HOLEC, ZUSKA & Partneři Radlická 1c, 150 00 Praha 5 Telefon: (+420) 296 325 235 kzuska@holec-advokati.czkzuska@holec-advokati.cz mhajkova@holec-advokati.czmhajkova@holec-advokati.cz www.holec-advokati.cz 12


Stáhnout ppt "JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková 6.9. 2011 EXPERTNÍ KULATÝ STŮL „ ČESKÁ A EVROPSKÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU."

Podobné prezentace


Reklamy Google