Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková"— Transkript prezentace:

1 JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková 6.9. 2011
EXPERTNÍ KULATÝ STŮL „ČESKÁ A EVROPSKÁ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KONTEXTU SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU“ JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková

2 PRÁVNÍ ANALÝZA II. Právní analýza II. Tým zpracovatelů
„Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu“ Tým zpracovatelů AK HOLEC, ZUSKA & Partneři ve spolupráci s experty z praxe – odbornými zástupci Královéhradeckého kraje oponenti vztah k Právní analýze I 2

3 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (1)
Posuzované aspekty sociálních služeb služby financované zcela nebo zčásti z veřejných zdrojů ZÁSADY 3E - dosažení „hodnoty ze peníze“ hospodárnost efektivita účelnost 3

4 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (2)
Realizace a kalkulace platby za službu předvídatelnost transparentnost objektivnost rovné zacházení Soutěž – test platby trhem in house Eliminace nedovolené veřejné podpory Altmark 4

5 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (3)
Hledáme „Universální model“, který: bezpečně naplní požadavky na financování veřejných služeb, zejména 3E a hospodářské soutěže přinese relativně spravedlivé a objektivní rozdělování veřejných financí plošně eliminuje riziko nedovolené veřejné podpory na bázi standardních výjimek, aniž by zbytečně odčerpával limity „de minimis“ 5

6 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (4)
Hledáme „Universální model“, který: vyhoví požadavkům právních předpisů ČR (soutěž) při vzetí v úvahu výjimky „in house“ podpoří možnost vícezdrojového financování některých SS umožní snadnou aplikaci dalších výjimek, pokud budou stanoveny resp. potvrzeny Komisí zůstane aktuální v případě změny kategorizace služeb dle ZSS 6

7 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY (5)
a to bez ohledu na povahu a zařazení služby (úhradové) skutečného poskytovatele platby za službu povahu a právní status příjemce (podnik, PO, nezisková) 7

8 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – OBSAH
Systém financování sociálních služeb v ČR Veřejná podpora obecně; Sociální služby a veřejná podpora Veřejná podpora a sociální služby v praxi, vyhodnocení rizik Aplikace Altmarských kritérií v praxi; Závěry a doporučení Možnost aplikace PPP, případové studie; Přílohy 8

9 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (1)
Úprava náležitostí střednědobého plánu sociálních služeb Podklad pro přerozdělování finančních prostředků Možnost inspirace plány odpadového hospodářství Úprava povinností obcí Povinnost poskytovat stanovená data kraji Povinnost vypracovávat vlastní plán

10 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (2)
Stanovení metody kalkulace nákladů sociálních služeb Paušál za lůžko (pobytové) x za úkon (nepobytové) Koeficienty – horské oblasti, regionální specifika atp. Příp. platby za užívání nemovitosti Úprava zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Vytvoření systému zápočtů Financování z více zdrojů

11 PRÁVNÍ ANALÝZA II. – ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (3)
Výběr poskytovatele dle ZVZ / KZ a stanovení alternativního postupu výpočtu nutného vyrovnání Jednokriteriální zadávací řízení Finanční model před uzavřením smlouvy Vícekriteriální zadávací řízení Důraz na kvalitu za zachování hospodárnosti služby In-house výjimka Navrhovaná novela ZVZ a KZ (? výjimka sociální služby) Kontrolní mechanismy

12 Děkujeme Vám za pozornost AK HOLEC, ZUSKA & Partneři
JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková AK HOLEC, ZUSKA & Partneři Radlická 1c, Praha 5 Telefon: (+420)


Stáhnout ppt "JUDr. Karel Zuska Mgr. Michaela Hájková"

Podobné prezentace


Reklamy Google