Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání seniorů není jen zájmové vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání seniorů není jen zájmové vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání seniorů není jen zájmové vzdělávání
„Senioři v knihovně – knihovny pro seniory“

2 Východiska aktivizace seniorů (i formou zájmového vzdělávání)
Eva Pešková, Liberec

3 Zdraví seniorů jako východisko aktivizace, důvody
Průměrný věk Délka života Index stáří Důsledky stárnutí společnosti Lidský věk se prodlužuje, lidská společnost stárne např. mezi léty 2000 a 2011 vzrostl průměrný věk občanů Mladé Boleslavi o 3,12 roku a situace v celé zemi je podobná, prodlužování délky života jako pozitivní jev a pozitivní společenský ukazatel prodlužování délky života jako demografický problém, růst indexu stáří. Index stáří -poměr mezi počtem jedinců v kategorii 65+ ku počtu jedinců ve věkové kategorii 0 – 14 se zvětšuje ( např. V Mladé Boleslavi ve sledovaném období z 70,3% na 115,4% ).Trend matem. funkce indexu stáří společnosti na čase je progresivně rostoucí , důsledky stárnutí společnosti jsou závislé obecné úrovni společnosti, pro naši společnost znamená ( neúnosné ) zvyšování výdajů v oblasti sociální, ale také zdravotní. Eva Pešková, Liberec

4 Zdraví a kvalita života seniorů
„ Léčení jakékoliv jednotlivé součásti by nemělo probíhat bez ošetření celku. Neměli bychom se pokoušet léčit tělo bez duše a má – li být zdravé tělo a hlava, musí léčení začít duší. Neboť to je velký omyl naší doby při léčení lidského těla, že lékaři napřed oddělí duši od těla.“ Platón, 4. století před Kristem „Nejlepším lékem pro člověka je člověk. Nejvyšším stupněm léku je láska.“ Paracelsus, 16.století Eva Pešková, Liberec

5 Prodlužování věku a kvalita života
kvalita života jako ukazatel hodnocení procesu prodlužování života kvalita života seniorů a jejich aktivizace Seniorská 100 MB Eva Pešková, Liberec

6 Potřeba aktivizace seniorů
chronologický věk člověka funkční věk člověka je závislý na aktivitě člověka, seniora aktivní prožívání stáří, motivace k aktivnímu prožívání stáří kvalita prožívání stáří je závislá přímo na aktivitě jedince Eva Pešková, Liberec

7 Vzdělávání seniorů a jeho funkce
Eva Pešková, Liberec

8 Vzdělávání seniorů může plnit funkci aktivizačního nástroje
v období přípravy na důchod ve fázi nástupu do důchodu v prožívání důchodového věku Eva Pešková, Liberec

9 Vzdělávání seniorů a funkce adaptační
adaptace na nové životní podmínky v předdůchodovém a důchodovém věku adaptace na nové postavení v rodině, ve společnosti adaptace na změny v hodnotovém systému adaptace na novou, 3.kariéru života Eva Pešková, Liberec

10 Další funkce vzdělávání seniorů
rehabilitační relaxační kultivační Eva Pešková, Liberec

11 Aktivizační role vzdělávání seniorů
Eva Pešková, Liberec

12 rozvíjí sebedůvěru jedince.
Aktivizační role vzdělávání seniorů je pravděpodobně tou nejdůležitější funkcí aktivita v přístupu k životu obecně je ten element, který podmiňuje v daných podmínkách zdravý a kvalitní život jedince podněcuje sebedůvěru rozvíjí sebedůvěru jedince. Lidský věk se prodlužuje, lidská společnost stárne např. mezi léty 2000 a 2011 vzrostl průměrný věk občanů Mladé Boleslavi o 3,12 roku a situace v celé zemi je podobná, prodlužování délky života jako pozitivní jev a pozitivní společenský ukazatel prodlužování délky života jako demografický problém, růst indexu stáří. Index stáří -poměr mezi počtem jedinců v kategorii 65+ ku počtu jedinců ve věkové kategorii 0 – 14 se zvětšuje ( např. V Mladé Boleslavi ve sledovaném období z 70,3% na 115,4% ).Trend matem. funkce indexu stáří společnosti na čase je progresivně rostoucí , důsledky stárnutí společnosti jsou závislé obecné úrovni společnosti, pro naši společnost znamená ( neúnosné ) zvyšování výdajů v oblasti sociální, ale také zdravotní. Eva Pešková, Liberec

13 Zájmové vzdělávání seniorů, motivace, funkce
Eva Pešková, Liberec

14 naplnění vzdělávacích potřeb
orientace v nových informačních technologiích naplnění potřeby sociálního začlenění poznávání dalších možností v různých oblastech života pozitivní naladění osobnosti seberealizace nová přátelství, případně překonání pocitů osamocení pocity úspěchu a hrdosti Lidský věk se prodlužuje, lidská společnost stárne např. mezi léty 2000 a 2011 vzrostl průměrný věk občanů Mladé Boleslavi o 3,12 roku a situace v celé zemi je podobná, prodlužování délky života jako pozitivní jev a pozitivní společenský ukazatel prodlužování délky života jako demografický problém, růst indexu stáří. Index stáří -poměr mezi počtem jedinců v kategorii 65+ ku počtu jedinců ve věkové kategorii 0 – 14 se zvětšuje ( např. V Mladé Boleslavi ve sledovaném období z 70,3% na 115,4% ).Trend matem. funkce indexu stáří společnosti na čase je progresivně rostoucí , důsledky stárnutí společnosti jsou závislé obecné úrovni společnosti, pro naši společnost znamená ( neúnosné ) zvyšování výdajů v oblasti sociální, ale také zdravotní. Eva Pešková, Liberec

15 JE ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DRUHEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY?
Eva Pešková, Liberec

16 Realizace zájmového vzdělávání seniorů aktivizačních programů
Eva Pešková, Liberec

17 Univerzity 3. věku Akademie 3.věku Neziskové organizace Knihovny Muzea
Lidský věk se prodlužuje, lidská společnost stárne např. mezi léty 2000 a 2011 vzrostl průměrný věk občanů Mladé Boleslavi o 3,12 roku a situace v celé zemi je podobná, prodlužování délky života jako pozitivní jev a pozitivní společenský ukazatel prodlužování délky života jako demografický problém, růst indexu stáří. Index stáří -poměr mezi počtem jedinců v kategorii 65+ ku počtu jedinců ve věkové kategorii 0 – 14 se zvětšuje ( např. V Mladé Boleslavi ve sledovaném období z 70,3% na 115,4% ).Trend matem. funkce indexu stáří společnosti na čase je progresivně rostoucí , důsledky stárnutí společnosti jsou závislé obecné úrovni společnosti, pro naši společnost znamená ( neúnosné ) zvyšování výdajů v oblasti sociální, ale také zdravotní. Eva Pešková, Liberec

18 Realizace aktivizačních programů pro seniory na Mladoboleslavské univerzitě 3.věku a volného času seniorů Eva Pešková, Liberec

19 Mladoboleslavská univerzita 3.věku For Senior MB
Služba škole MB realizuje aktivizační programy pro seniory ve 2 střediscích Mladoboleslavská univerzita 3.věku For Senior MB Lidský věk se prodlužuje, lidská společnost stárne např. mezi léty 2000 a 2011 vzrostl průměrný věk občanů Mladé Boleslavi o 3,12 roku a situace v celé zemi je podobná, prodlužování délky života jako pozitivní jev a pozitivní společenský ukazatel prodlužování délky života jako demografický problém, růst indexu stáří. Index stáří -poměr mezi počtem jedinců v kategorii 65+ ku počtu jedinců ve věkové kategorii 0 – 14 se zvětšuje ( např. V Mladé Boleslavi ve sledovaném období z 70,3% na 115,4% ).Trend matem. funkce indexu stáří společnosti na čase je progresivně rostoucí , důsledky stárnutí společnosti jsou závislé obecné úrovni společnosti, pro naši společnost znamená ( neúnosné ) zvyšování výdajů v oblasti sociální, ale také zdravotní. Eva Pešková, Liberec

20 Zájmové vzdělávání na MBU3V
Eva Pešková, Liberec

21 studijní programy dvouleté
studijní programy postgraduální( jednoleté) navazující na dvouleté programy jednoleté jazykové kurzy kurzy IT exkurze volitelné krátkodobé kurzy jednorázové přednášky Eva Pešková, Liberec

22 Příklady kurzů studijních programů MBU3V a VČS
Dvouleté kurzy Dějiny, dějiny regionu a dějiny umění Lidé a příroda Postgraduální ( jednoleté, navazující ) Významné objevy a dokumenty historie Evropské dějinné události a osobnosti ve vztahu k českým dějinám Přírodní zvláštnosti regionu Jednoleté studijní obory Cestujeme po Evropě Jazykové kurzy Eva Pešková, Liberec

23 FOR SENIOR MB, aktivizační programy Motto: „Aktivně žít znamená nestárnout!“
Eva Pešková, Liberec

24 Pohybové aktivity Eva Pešková, Liberec

25 Kulturní a společenské aktivity
Eva Pešková, Liberec

26 Seniorský časopis Eva Pešková, Liberec

27 Otázky a odpovědi Eva Pešková, Liberec

28 Děkuji za pozornost Eva Pešková, Liberec


Stáhnout ppt "Vzdělávání seniorů není jen zájmové vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google