Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o seniory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o seniory."— Transkript prezentace:

1 Péče o seniory

2 Stárnutí je univerzální proces postihující živou hmotu (lidé, zvířata..). Probíhá od početí. Výsledkem stárnutí je stáří.

3 Stáří je výsledkem stárnutí, je to období v životě každého člověka, které je vymezeno věkem, fyziologickým a psychickým stavem organismu.

4 Kalendářní stáří 65-74 let mladí senioři – doba odchodu do důchodu, mají více volného času, účastní se různých aktivit (výlety, kluby…), mají možnost se seberealizovat (koníčky, vzdělávání…)

5 Kalendářní stáří 75-84 let staří senioři – začínají se objevovat otázky o stáří, o tom co bude dál, bojí se osamělosti, ztrácí přátelé, rodinu. V tomto období se zhoršuje zdravotní stav.

6 Kalendářní stáří 85 a více let velmi staří senioři – objevuje se problematika soběstačnosti (co už zvládnu a co ne…) a zabezpečenosti (co se mnou bude, jak zajistit bydlení, kdo zaplatí pohřeb …)

7 Sociální stáří Za počátek sociálního stáří je obvykle považován vznik nároku na starobní důchod či skutečný odchod do důchodu. Postihuje proměnu sociálních rolí a potřeb, životního stylu i ekonomického zajištění. Patří sem např. ztráta životního programu a společenské prestiže, osamělost, pokles životní úrovně, hrozba ztráty soběstačnosti.

8 Gerontologie je nauka, soubor vědomostí o stárnutí a stáří, o problematice starých lidí a života ve stáří. Obor je zaměřen na specifické potřeby a na zkvalitňování života různých skupin starých lidí.

9 Geriatrie je oblast medicíny, která shrnuje a zobecňuje napříč všemi obory seniorskou problematiku zdravotního a funkčního stavu, specifických potřeb geriatrických pacientů, zvláštnosti ve výskytu, průběhu, vyšetřování, léčení, prevenci a sociálních souvislostech chorob ve stáří.

10 Péči o seniory dělíme

11 Neformální péče - která je poskytována v rodině
Neformální péče - která je poskytována v rodině. Je to typ péče, kterou poskytují příbuzní nebo přátelé z lásky nebo z pocitu společenské povinnosti ke starší osobě

12 Formální péče – tento typ péče je poskytován prostřednictvím profesionálních služeb mezi něž lze zahrnout zdravotnické a sociální služby, dobrovolné (nevýdělečné) nebo soukromé (výdělečné) agentury.

13 Péči o staré občany asi z 80 % zajišťuje rodina, přátelé, sousedé
Péči o staré občany asi z 80 % zajišťuje rodina, přátelé, sousedé. Pouze 15 až 20 % péče je zajišťováno organizovanými službami - státními, soukromými, církevními.

14 Zdravotní a sociální péči o staré občany není možno od sebe oddělovat
Zdravotní a sociální péči o staré občany není možno od sebe oddělovat. Zdravotní problémy jsou často doprovázeny sociálními a naopak. Je nezbytné si uvědomit, aby péče zdravotní i sociální byla dostupná pro všechny potřebné staré občany s respektováním konkrétních potřeb, přání a názorů.


Stáhnout ppt "Péče o seniory."

Podobné prezentace


Reklamy Google