Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdraví a nemoc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdraví a nemoc."— Transkript prezentace:

1 Zdraví a nemoc

2 Motto: Není-li žádného vidění, lid pustne. Přísloví, 29,18

3 Zdraví podle WHO Stav úplné tělesné a dušení pohody, nikoliv pouhá absence nemoci či postižení

4 Determinanty zdraví Genetické faktory Enviromentální faktory
Životní styl Sociální a ekonomické faktory Kvalita zdravotní péče/služeb

5 Genetické faktory Vrozená onemocnění/poruchy
genetické inženýrství - screening genetická terapie rizika

6 Enviromentální faktory
Kvalita ovzduší kvalita vody a půdy radiační záření infekce

7 Životní styl Stress Poruchy příjmu potravy Fyzická aktivita Kouření
Drogy Alkohol Sexuální chování

8 Sociální a ekonomické faktory
Ekonomické postavení vzdělání společenská třída kulturní či etnické odlišnosti

9 Zdravotní péče Financování organizace distribuční spravedlnost

10 Příklady Diabetes Infarkt Ca plic TBC

11 Proč zdraví ?? Cíl nebo nástroj ?
Kvalita života jako cíl zdravotně-politických programů tělesné zdraví emocionální sociální psychické spirituální

12 “Zdraví občanů je základem, na němž závisí veškerá moc státu”
B. Disraeli

13 Přístup ke zlepšování zdraví populace
Holistický veškeré aspekty života občan/komunita Ekologický lidské zdraví z hlediska živ. prostředí Intersektorální Spravedlivý

14 Historie komplexního pohledu
Hippokrates princip karantény 19. stol. komunální hygiena statistiky úmrtí vzdělání ekonomická prosperita

15 Historie komplexního pohledu
20. stol. Zásadní medicínské objevy Technologické změny/pokrok Demografické změny Rostoucí počet poskytovatelů a změna struktury (Nepřiměřeně) rostoucí ceny zdravotnických služeb a výrobků Rostoucí poptávka po zdravotní péči Reformy zdravotnických systémů

16 Medicínský paradox Mortalita z „interních“ příčin podléhá statistickým zákonitostem Maximální doba dožití ( let) je geneticky determinována Prodloužení LEB v posledním století způsobeno ovlivněním „externích“ příčin Dnešní LEB se v rozvinutých zemích již nebude významněji prodlužovat Redukce „časné“ mortality zvyšuje morbiditu, resp. prevalenci „nemocnosti“ Většina nemocí nevede k úmrtí - stále se zvyšuje podíl „nevinných“ onemocnění

17 Historická ponaučení kvalita života vs. jeho délka
potřeba medicíny založené na vědeckém poznání význam sociálních a ekonomických faktorů význam vzdělání význam primární péče omezenost zdrojů vs. neomezenost potřeb

18 Výstupy zdravotní péče
Zdravotní stav jedince/komunity Charakter onemocnění Druh léčby Kvalita poskytovatelů péče Zdroje

19 Odpovědnost za změnu zdrav. stavu
Úkol pro všechny pacienti/občané komunita odborníci politici

20 Cíle zdravotní politiky
Alma Ata 1988 WHO 2000 zdraví pro všechny kvalita dostupnost spravedlnost rovnost výstupů

21 Formulace zdravotní politiky
cíl cílová skupina rizikové faktory: zdravotní systémové obecné, vnější etické

22 Distribuční spravedlnost
“Každý má právo na zdravotní péči na nejlepší možné úrovni” Většina problémů je složitá, neexistuje jediná odpověď. Zdroje jsou omezené Odborný názor je jen součástí rozhodování Názor veřejnosti musí být brán v potaz

23 Distribuční spravedlnost
Každý má nárok na základní lidská práva a stejné příležitosti. Nárok na zdravotní péči: každý občan stejný díl každý občan dle individuálních potřeb každý občan dle individuální aktivity každý občan vzhledem k jeho přínosu společnosti každý občan vzhledem k jeho významu

24 “Přídělový” systém ekvita vs. rovnost chudoba jako rizikový faktor
absolutní/relativní chudoba chudoba je dynamický jev zdroj sociální izolace a snížené kvality života zdroj špatného zdraví

25 Role občanů Požadavek Potřeba Poptávka
subjektivně vnímaná potřeba zdravotní péče Potřeba objektivně vyjádřená kapacita jedince mít užitek z učitého druhu/formy zdravotní péče Poptávka poptávka po zdravotní péči na trhu/požadavek upravený dle dostupnosti zdrojů

26 Očekávání občanů všechny nemoci se dají rychle vyléčit
změny se realizují rychle, bez problémů, bez nežádoucích účninků “kouzelný prsten”

27 Ano, ale ….. I na první pohled banální onemocnění mohou mít komplikace ( význam volby !) Není možno vždy stanovit jasnou diagnosu. Názory lékařů na daný problém se mohou lišit Zdravotníci NEJSOU NEOMYLNÍ ! Nemoci a jejich komplikace se vyskytují Problém dlouhodobývh následků léčby Zázraky se (ne)dějí Význam evidence-based medicine, standardů, výzkumu ...

28 Zdroje pro zdravotnictví
A hlavně ! Zdroje pro zdravotnictví (čas, lidé, peníze) budou vždy omezené !

29 Ekonomicko/etický rozpor moderní medicíny
1) Jedinec má právo na jakoukoliv zdravotní péči, be ozhledu na náklady. 2) Omezené zdroje se musí využívat efektivně.

30


Stáhnout ppt "Zdraví a nemoc."

Podobné prezentace


Reklamy Google