Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní zpráva s výsledky z hlavního šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní zpráva s výsledky z hlavního šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011."— Transkript prezentace:

1 Školní zpráva s výsledky z hlavního šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

2 Tato zpráva obsahuje výsledky naší školy v mezinárodních šetřeních PIRLS 2011 a TIMSS 2011, kterých se naši žáci tříd 4.A a 4.B účastnili na jaře roku 2011. Tyto předběžné výsledky jsou zpracované na základě databáze údajů zaslaných do centra a nastiňují, jak si v šetření vedli žáci naší školy. V prosinci 2012 bude zveřejněna národní zpráva s výsledky žáků České republiky v porovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. S těmito výsledky vás také seznámíme.

3 O mezinárodních šetřeních PIRLS 2011 a TIMSS 2011  Mezinárodní šetření PIRLS je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku. Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Česká republika se do něj zapojila v roce 2001 a 2011.  Mezinárodní šetření TIMSS zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. ročníku v matematice a přírodo- vědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. ČR se do něj zapojila v roce 1995, 2007 a roce 2011.  V roce 2011, kdy se oba cykly šetření sešly, se objevila jedinečná příležitost zjišťovat znalosti a dovednosti žáků 4. ročníku ze všech tří uvedených oblastí (ze čtení, matematiky a přírodovědy) na stejném vzorku (stejných žácích).

4 Hlavní šetření v roce 2011 Do hlavního šetření v roce 2011 se v České republice zapojilo 177 škol s téměř 5000 žáků 4. ročníku základních škol. Následující tabulky a grafy poskytují informace nejen o výsledcích žáků základní školy běžného typu, ale nabízejí i srovnání s výsledky žáků z tříd s jazykovým zaměřením. V závěru zprávy naleznete některá vybraná zjištění národních otázek učitelských, rodičovských a žákovských dotazníků, které byly součástí obou šetření.

5 Úspěšnost v grafech a tabulkách Následující přiložené tabulky a grafy obsahují výsledky z šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011. Jedná se o průměrné výsledky žáků 4. ročníku naší školy ve srovnání s ostatními. Průměrná úspěšnost je vyjádřena v procentech. VÝSLEDKY ZA CELOU ČR (tabulka 1) Průměrná úspěšnost žáků podle zaměření školy. V této tabulce je uvedena průměrná celková úspěšnost žáků ve všech sledovaných oblastech (ve čtení, matematice a v přírodovědě), průměrná úspěšnost podle zaměření třídy a průměrná úspěšnost dívek a chlapců.

6 Průměrná úspěšnost žáků podle zaměření školy.

7 SROVNÁNÍ ŠKOL (grafy 1, 2, 3) Grafy na následujících stránkách zobrazují průměr- nou úspěšnost jednotlivých škol ve čtení na základě výsledků v testu PIRLS (Graf 1) a průměrnou úspě- šnost jednotlivých škol v matematice (Graf 2) a v přírodovědě (Graf 3) na základě výsledků v testu TIMSS. Školy jsou řazeny sestupně podle průměrné úspěšnosti. V grafu nejsou vyznačeny všechny škol, ale pouze škola první a každá desátá. Poslední sloupeček tohoto grafu znázorňuje hodnotu průměr- né úspěšnosti naší školy – oranžový (s kódem naší koly z132). Můžete tak přibližně určit umístění naší školy.

8

9

10

11 VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY (graf 4, tabulka 2, 3) Vztah mezi úspěšností jednotlivých žáků ve čtení a v matematice Grafy zobrazují vztah mezi úspěšností žáků ve čtení a v matematice. Výsledky jsou rozlišeny podle pohlaví. Každá třída má svůj samostatný graf. Průměrná úspěšnost českých žáků ve čtení je v grafu vyznačena svislou přímkou a průměrná úspěšnost v matematice je vyznačena vodorovnou přímkou.

12

13

14 Průměrná úspěšnost žáků naší školy V této tabulce naleznete průměrnou celkovou úspěš- nost žáků naší školy ve všech třech sledovaných oblastech a průměrné úspěšnosti dívek a chlapců.

15 Průměrná úspěšnost tříd naší školy Pro jednotlivé testované oblasti jsou v tabulce uvedeny průměrné úspěšnosti tříd 4.A a 4.B naší školy.

16 Vybraná zjištění z UČITELSKÝCH dotazníků

17

18 Vybraná zjištění z RODIČOVSKÝCH dotazníků

19 Vybraná zjištění z ŽÁKOVSKÝCH dotazníků

20

21 Poděkování za účast a spolupráci v šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 patří všem žákům dnes již pátých tříd a jejich třídním učitelkám p. Krýslové a Roubalové.

22 Žáci 5.A pozorně naslouchají pokynům komisaře ČŠI před šetřením PIRLS 2011.

23

24 Žáci 5.B pozorně naslouchají pokynům komisaře ČŠI před šetřením PIRLS 2011.

25

26 PIRLS 2011 a TIMSS 2011


Stáhnout ppt "Školní zpráva s výsledky z hlavního šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google