Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná východiska, zdroje ►Mezinárodní soustavy kvalifikací ►Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru ►Projekt Q-RAM/ Národní kvalifikační rámec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná východiska, zdroje ►Mezinárodní soustavy kvalifikací ►Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru ►Projekt Q-RAM/ Národní kvalifikační rámec."— Transkript prezentace:

1

2 Obecná východiska, zdroje ►Mezinárodní soustavy kvalifikací ►Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru ►Projekt Q-RAM/ Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání -národní deskriptory -deskriptory oblastí vzdělávání

3 Jazykové vzdělávání v terc. sféře Východiska, zdroje, souvislosti ►Dlouhodobá evropská strategie: jazyková gramotnost 1 + 2 ►Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR, ERR, CEFR) ►Evropská jazyková portfolia (EJP, ELP) ►Součást vzdělávacího systému ČR – návaznost na nižší vzdělávací stupně (maturita z cizího jazyka) ►Priorita jazykového vzdělávání v terc. sféře: LSP, LAP

4 Základní charakteristiky ►LSP – Language for Specific Purposes - Jazyk pro specifické/odborné účely ►LSP se soustředí na výuku jazykových dovedností zaměřených na jeden specifický obor (jazyk pro právníky, lékaře, atd.). Obsahuje specifické dovednosti (např. psaní pro web, popis grafů, slovní zásobu, specifické gramatické jevy, atd.).

5 ►LAP – Language for Academic Purposes - Jazyk pro akademické účely ►LAP se soustředí na výuku jazykových dovedností využitelných v akademickém prostředí napříč obory (např. poslech přednášek, přednes prezentací, psaní abstraktů, slovní zásoba společná všem oborům, gramatické odlišnosti od obecného jazyka atd.).

6 Obecný cizí jazyk versus LSP a LAP ►Maturitní zkouška z cizího jazyka na úrovni B2 SERR – obecný jazyk (např. Národní plán výuky cizích jazyků, 2005) ►Jazykové vzdělávání v terciární sféře – LSP, LAP Odborný cizí jazyk na II. stupni? Zdroj: průzkum UO, Brno

7 Priorita jazykového vzdělávání v terciární sféře Aplikace SERR na akademický a odborný cizí jazyk: ►Jazykové kompetence – deskriptory, popisy úrovní ►Testování - měření vstupních, průběžných a výstupních kompetencí ►Metodika testování – ústního a písemného zkoušení

8 Průzkumy, dotazníková šetření ►Sociologické šetření studentů veřejných a soukromých VŠ v ČR, 2005 ►Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce, 2006 ►Výzkum uplatnění absolventů VŠB-TU Ostrava na trhu práce, 2005 ►Národní dotazníkové šetření studentů, 2007 ►Ukončení studia na MU: ohlédnutí a perspektiva, 2006, 2007, 2008 ►Průzkum jazykové připravenosti absolventů MU pro praxi, 2006 (z důvodů omezeného místa uvedeno bez přesných citací)

9 Úrovně jazykových kompetencí v terc. vzdělávání – současný stav ►VOŠ, bakalářský program: B1 a vyšší ►Magisterský program: B2 – C1 ►Doktorský program: C1

10 Úrovně jazykových kompetencí v terc. vzdělávání - návrh ►VOŠ, bakalářský program: B2 ►Magisterský program: C1 ►Doktorský program:C1 (+ specializace, nadstavba)

11 C1 + specializace, nadstavba ►Příprava na mez. certifikáty nejvyšších stupňů a odborností ►Soft skills: -Akademické psaní v cizím jazyce -Prezentační dovednosti -Videokonferenční dovednosti -Projekt management -Komunikační dovednosti, rétorika -Interkulturní komunikace -Kritické myšlení a sebereflexe -Kreativita -Vyjednávání, argumentace, asertivita atd. Zdroj: VŠE, MU

12 Otázky ►Počet cizích jazyků: 1 nebo 2 či ještě více? Průzkum mezi učiteli na 54 VŠ a fakultách v ČR, 2006: 1 jazyk2 jazyky bakalářský program 50% 50% magisterský program 82% Zdroj: UO, Brno Doporučení: minimálně 1 cizí jazyk ►Výběr z cizích jazyků nebo angličtina? EU i ČR podporují vícejazyčnost

13 CASAJC nabízí ►Popisy kompetencí v odb. a akad. cizím jazyce u vybraných úrovní SERR (B1, B2, C1) – pracovní verze ►Metodika testování – pracovní verze ►Pilotní testy pro úrovně B1, B2 a C1 SERR – pracovní verze

14

15

16 Poslech Tabulka 1

17 Poslech Tabulka 2

18

19


Stáhnout ppt "Obecná východiska, zdroje ►Mezinárodní soustavy kvalifikací ►Národní soustava kvalifikací pro terciární sféru ►Projekt Q-RAM/ Národní kvalifikační rámec."

Podobné prezentace


Reklamy Google