Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturitní zkouška z cizího jazyka Anglický a německý jazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturitní zkouška z cizího jazyka Anglický a německý jazyk."— Transkript prezentace:

1 Maturitní zkouška z cizího jazyka Anglický a německý jazyk

2 Forma zkoušky - cizí jazyk 1 Písemná část Ústní část Didaktický test Strukturovaná písemná práce Nejméně dvě části tvořené dalšími dílčími úkoly Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Jazyková kompetence Delší souvislý projev Krátký souvislý projev 35 - 40 minut 60 minut 15 minut

3 MZ z cizího jazyka jako zkouška komplexní Čtení s porozuměním +Jazykovákompetence Poslech PísemnýprojevÚstníprojev 25% 25 % Receptivní řečové dovednostiProduktivní řečové dovednosti Ústní část MZ Písemná část MZ Didaktický test Strukturovaná písemná práce

4 Časové rozložení MZ z cizího jazyka CJ 1 30+560606015+15 POSLECH ČTENÍ/ JAZYK přestávka PÍSEMNÝ PROJEV ÚSTNÍ ZK CJ 2 40+560609015+15 POSLECH ČTENÍ/ JAZYK přestávka PÍSEMNÝ PROJEV ÚSTNÍ ZK

5 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity Od r. 2000 testování žáků na konci května pomocí ředitelských postupových testů – ověření znalostí a dovedností žáka odpovídající klasifikaci 4 Od r. 2000 testování žáků v rámci projektu Maturita nanečisto – výborná pomoc pro vyučující i žáky z hlediska obsahu, formy a náročnosti budoucí státní maturity

6 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity Přípravný jazykový kurz před nástupem do 1. ročníku – rozřazení žáků do skupin dle jazykové úrovně Průběžné přeřazování žáků v celém školním roce do skupin dle dosažených výsledků – 4 skupiny dle jazykové úrovně

7 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity Pořádání intenzivních jazykových kurzů na konci každého školního roku pro důsledné zopakování, upevnění a procvičení získaných dovedností a znalostí Možnost konzultací všem žákům školy v případě neporozumění učivu

8 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity Dělení hodin dle požadovaných receptivních a produktivních dovedností – vyučovací hodiny zaměřené na: 1.Gramatiku – práce s chybou, gramatická cvičení, texty s mezerou, výběr z nabídky, aj. 2.Čtení s porozuměním – využití internetu a cizojazyčných materiálů, tisků, práce se slovníkem 3.Poslech s porozuměním – nutnost dlouhodobého nácviku od jednoduchých textů až po náročné, nácvik fonetiky 4.Písemný projev – osobní dopis, životopis, popis, obchodní a e-mailová korespondence (žádosti, reklamace, rezervace, objednávka, dotazník, aj.), vyprávění, aj.

9 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity 5.Ústní projev – volné vyprávění, aktualita, popis událostí, aj. 6.Ústní interakci (využití Powerpointových prezentací, projektová práce) – konverzace v každodenních situacích, vstupní pohovor, telefonický rozhovor, organizace besed na aktuální témata 7.Slovní zásobu – práce se slovníkem, výkladovým slovníkem a internetem, překladová cvičení 8.Práci s textem – doplňování vynechaných slov

10 Opatření školy pro úspěšné zvládnutí státní maturity Aktualizace základních a doplňkových učebnic české i zahraniční produkce Další doplňkové učební materiály – časopisy, videozáznamy, výukové programy, internet Organizace olympiád v cizím jazyce Školní exkurze a výlety do cizích zemí Besedy s rodilými mluvčími Možnost složení státní jazykové zkoušky

11 Kde hledat informace k maturitní zkoušce ?  Webové stránky CERMAT www.cermat.cz www.cermat.cz  Ředitelka školy  Vedoucí jazykové sekce školy  Vyučující cizího jazyka školy  


Stáhnout ppt "Maturitní zkouška z cizího jazyka Anglický a německý jazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google