Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čeština pro cizince a azylanty – B1 (učebnice, cvičebnice, metodika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čeština pro cizince a azylanty – B1 (učebnice, cvičebnice, metodika)"— Transkript prezentace:

1 Čeština pro cizince a azylanty – B1 (učebnice, cvičebnice, metodika)
Jana Bischofová Milan Hrdlička

2 Obsah prezentace Cíle učebního setu Obsah Metodika Ukázka lekcí Význam

3 Cíle učebnice Učebnice je určena středně pokročilým uživatelům, kteří úspěšně zvládli učivo úrovně A1, A2. Systémově prezentovat gramatiku. Dostatečně procvičit mluvnickou i lexikální část učebního materiálu. Rozvíjet komunikativní kompetenci cizojazyčných mluvčích. Nabídnout praktické informace Prohloubit zájem o Českou republiku.

4 Obsah učebnice Učebnice obsahuje 14 lekcí, každá je členěna na 3 části (A - B – C). Část A úvodní text se vztahuje k tématu lekce témata odpovídají popisu B1(Threshold) texty kladou důraz na aktuálnost obsahovou, na problematiku cizinců volba lexika je určována požadavky popisu B1 a Frekvenčním slovníkem mluvnické i lexikální jevy z textu se procvičují v řadě následujících cvičeních a úkolech (různorodé, kreativní úkoly)

5 Část B prezentuje mluvnici komplexně – opakuje známé gramatické jevy a kategorie a doplňuje je o nové informace – snaha vytvořit solidní bázi na známé jevy se odkazuje k příslušnému paragrafu přílohy, nové mluvnické jevy se vykládají důraz se klade na morfologii formální, ale také funkční Část C nabízí autentické nebo částečně upravené texty – do jisté míry nadstavbová porozumění textu se ověřuje v řadě cvičení

6 Metodika Komplexní přístup (komunikace mluvená i psaná, verbální i neverbální. Každou část učebnice je možno používat samostatně-široké možnosti využití. Učebnice je doplněna audiokazetou s nahrávkami. Vhodná kombinace různých typů cvičení, uplatnění prvků audioorálních, audiovizuálních, problémových, překladových a dalších. Náročnost učebního materiálu vyžaduje důkladné procvičení – cvičebnice Equal, analogicky zaměřená, přehledně členěná do kapitol: Tvarosloví, Skladba, Lexikální cvičení, Komunikační cvičení. V Učebnice a Cvičebnici je uveden seznam vybraných lingvistických termínů i základních slovníků a příruček.

7 Ukázka lekcí

8 Význam učebnice B1 a cvičebnice Equal
Systematická prezentace mluvnické i lexikální části českého jazyka v rozsahu odpovídajícím úrovni B1. Praktické zaměření textů na každodenní situace. Rozvíjení komunikační kompetence cizojazyčných uživatelů. Využití multikulturní interakce.


Stáhnout ppt "Čeština pro cizince a azylanty – B1 (učebnice, cvičebnice, metodika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google