Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CLIL Content and Language Integrated Learning

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CLIL Content and Language Integrated Learning"— Transkript prezentace:

1 CLIL Content and Language Integrated Learning
Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka

2 Přednosti metody CLIL Mnohostrannost metody CLIL přináší celou řadu výhod: rozvíjí mezikulturní poznání a porozumění rozvíjí mezikulturní komunikační dovednosti zlepšuje jazykové znalosti a ústní komunikační schopnosti rozvíjí mnohojazyčné zájmy a postoje nabízí možnost studia předmětu z různých úhlů pohledu umožňuje studentům větší kontakt s cílovým jazykem nevyžaduje vyučovací hodiny navíc ostatní předměty spíše doplňuje, nekonkuruje jim diverzifikuje metody a formy vyučovací praxe zvyšuje motivaci a sebedůvěru studentů jak v jazyce, tak ve vyučovaném předmětu

3 Co je CLIL: Zkratka pro Content and Language Integrated Learning , což v překladu znamená Integrovaná výuka obsahu a jazyka. Jde o postupné zavádění anglického jazyka do nejazykových předmětů, přičemž se využívá především lexikální přístup, t.j. obohacování slovní zásoby z různých tematických okruhů. Metoda CLIL neznamená bilingvní výuku, ale může se stát jejím předstupněm. Žáci budou i nadále zkoušeni a hodnoceni v českém jazyce.

4 Proč CLIL: V současnosti se studenti vysokých škol běžně setkávají se studijními materiály v cizích jazycích, především v angličtině, a rozšiřují se možnosti studia i dalšího uplatnění v zahraničí. Potřeba dovednosti pracovat cizojazyčně je tedy stále naléhavější. Cílem výukové metody CLIL je rozvíjet jazykové kompetence v rámci reálných komunikačních situací, inovovat metody a formy výuky, zvýšit motivaci studentů a rozvíjet jejich bilingvní schopnosti.

5 CLIL ve světě: Metoda CLIL vznikla v 90. letech 20. století ve Finsku. V současné době ji v různém rozsahu využívají v mnoha státech EU, např. v Německu, Rakousku, Španělsku, Turecku, na Kypru aj. V České republice je neformálně využívána na 9% škol.

6 Projekt je zaměřen na podporu výuky formou metody CLIL, která spočívá ve společné výuce předmětu a cizího jazyka, žák se učí cizímu jazyku a obsahu předmětu zároveň. V ČR není metoda CLIL příliš známá a využívaná, ačkoliv přínos této metody pro výuku cizího jazyka je nesporný.

7 Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (CLIL) představuje výuku školního předmětu prostřednictvím jiného jazyka než je jazyk mateřský. Metoda CLIL zahrnuje krátké několikaminutové i delší aktivity v cizím jazyce praktikované v nejazykových předmětech jako je např. zeměpis, dějepis, matematika, tělesná výchova atd. Znalost cizího jazyka v odborných hodinách už není cílem, ale nástrojem pro dosažení dalších cílů, (znalost obsahu, předmětu, učiva, klíčové kompetence) kterým je především znalost obsahu učiva.

8 Podstatou metody je, že si žák osvojuje nové znalosti v „nejazykovém“ předmětu a přitom přichází do styku s cizím jazykem, používá ho a učí se ho. S metodou CLIL může začít učitel na takové úrovni, která odpovídá znalostem žáků v dané třídě, minimální základní znalost jazyka je dostačující. Pokud je učivo obtížné, je možné zvolit postup, kdy jsou základy učiva a důležité pojmy vyloženy nejprve v ČJ a následně učitel může pokračovat s příslušnou aktivitou v cizím jazyce. Použití metody CLIL ve výuce je vhodné pro pedagogy, kteří jsou aprobovaní jazykáři a zároveň vyučují nejazykový předmět, nebo pro učitele, kteří vyučují nejazykové předměty, ale mají znalost cizího jazyka na úrovni B1. Využívání dané metody nevyžaduje účast dvou učitelů v průběhu vyučovací hodiny. Metoda CLIL se může používat jak v předmětu odborném nejazykovém, tak i v předmětu cizího jazyka.

9 Významným přínosem používání metody CLIL je skutečnost, že žákům vznikne více příležitostí přijímat a zároveň i prakticky používat cizí jazyk. Neučí se tedy cizí jazyk „na potom“, ale mohou ho ihned použít. Žáci pracují v cizím jazyce usilovněji a snaží se porozumět. V neposlední řadě tímto způsobem roste postupně žákům sebevědomí při používání cizího jazyka, protože si v reálných situacích během vyučovací hodiny procvičují aktivní mluvení a porozumění v cizím jazyce.

10

11

12

13


Stáhnout ppt "CLIL Content and Language Integrated Learning"

Podobné prezentace


Reklamy Google