Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstupy z učení a národní kvalifikační rámec terciárního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstupy z učení a národní kvalifikační rámec terciárního."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstupy z učení a národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání

2 Kvalifikační rámec Rámec kvalifikací je druhové vymezení výstupů z učení (znalostí, dovedností a dalších způsobilostí), které musí student prokázat, aby mu byla udělena kvalifikace určité úrovně Nástroj pro klasifikaci kvalifikací podle sdílených znaků vztahujících se k úrovni náročnosti učení se Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Typy kvalifikačních rámců Národní kvalifikační rámce Regionální kvalifikační rámce Sektorové (disciplinární) kvalifikační rámce Transnacionální kvalifikační rámce Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Funkce kvalifikačních rámců Komunikační funkce – usnadňují porozumění významu a obsahu kvalifikací mezi (zejm. národními) vzdělávacími systémy (a jejich subsystémy) Regulativní funkce – nástroj kurikulární politiky uvnitř vzdělávacího systému Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Kvalifikační rámce ve světě Pouze 68 z 201 zemí světa nemá zavedený kvalifikační rámec alespoň pro některé úrovně vzdělávacího systému Pouze 8 zemí světa však má kvalifikační rámec zavedený na velmi pokročilé úrovni 185 zemí světa (vč. ČR) v současné době nějaký kvalifikační rámec zavádí, z toho 83 národní kvalifikační rámec (South African Qualifications Authority. „Global Distribution of Qualifications Frameworks.“ 2008) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Kvalifikační rámce v ČR Na ČR se t.č. vztahují dva transnacionální kvalifikační rámce: - Rámec kvalifikací Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (Boloňský proces, 2005) - Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EU, 2008) IPn Národní rámec kvalifikací terciárního vzdělávání (2009 – 2011) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Pojetí národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Dvě úrovně kvalifikačního rámce zahrnující úrovně 5 – 8 EQF (tři cykly včetně „krátkého cyklu“ dle boloňského systému) Národní deskriptory – generické vymezení požadovaných výstupů z učení na jednotlivých úrovních terciárního vzdělávání Deskriptory oblastí vzdělávání (34) – specifikace „jádra kurikula“ pro širší skupiny studijních programů se společnými obecnými cíli vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Povaha národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání Národní deskriptory budou závazné pro instituce terciárního vzdělávání, pokud jde o druhy výstupů z učení a stupeň náročnosti, který má být na dané úrovni vzdělávání dosažen Deskriptory oblastí vzdělávání vyjádří relativně nezávazný standard (benchmark), od něhož se jednotlivý studijní program může svými výstupy odchýlit, pokud to instituce je schopna zdůvodnit Vysoká míra autonomie a odpovědnosti institucí při stanovení předpokládaných výstupů z učení ve studijních programech Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Výstupy z učení Klíčový pojem současné vysokoškolské pedagogiky Rozvíjí se pod vlivem behaviorální psychologie od 70. let 20. století: Instructional objectives → learning objectives → (student/intended/desired/expected …) learning outcomes Learning outcomes jsou (pod různými názvy) používány i v systémech, které nepoužívají kvalifikační rámce (hl. USA) Pro zavedení a používání kvalifikačního rámce jsou však základním prvkem (St. Adam: „building blocks“) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Kategorie výstupů z učení v národním kvalifikačním rámci terciárního vzdělávání Tři základní kategorie výstupů z učení podle připravovaného národního kvalifikačního rámce: - znalosti (faktické, teoretické…) - dovednosti (schopnost použít znalosti při řešení uceleného problému) - obecné způsobilosti (kompetence) (schopnost používat znalosti a dovednosti v určitém kontextu/prostředí a s určitým stupněm samostatnosti a odpovědnosti):  tvorba úsudku  komunikace (vč. cizích jazyků)  schopnost dalšího vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Otázky Uplatnění výstupů z učení v terciárním vzdělávání otevírá řadu důležitých a užitečných otázek, například: Mají studijní programy formulovány srozumitelné a ověřitelné výstupy z učení? Odpovídají výstupy programu náročnosti předpokládané pro danou úroveň vzdělávání kvalifikačním rámcem? Mají jednotlivé předměty/moduly apod. výstupy naplňující stanovené výstupy programu? Jsou používány formy a metody výuky, které jsou vhodné pro dosahování stanovených výstupů („constructive alignment“)? Jsou studenti hodnoceni způsobem, který umožňuje zjistit, zda skutečně stanovených výstupů dosáhli? A mnoho dalších Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Odpovědi Hledání odpovědí na tyto otázky – a hledání dalších relevantních otázek – je podstatou dobře fungujícícho systému zabezpečení kvality na instituci terciárního vzdělávání Kvalifikační rámce a výstupy z učení vnáší do vzdělávání potřebu strategického řízení, orientace na výsledky a jejich empirické ověřování Nové pojetí zabezpečení kvality a akreditací (kap. 1.3., 1.4, 1.5. DZ MŠMT 2011-15)DZ MŠMT 2011-15 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Děkuji za pozornost. Jiří Nantl metodický garant Národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání jiri.nantl@msmt.cz Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstupy z učení a národní kvalifikační rámec terciárního."

Podobné prezentace


Reklamy Google