Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průřezová témata na www.rvp.cz. PT – obecná charakteristika novinka společně s KK povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ několik forem začlenění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průřezová témata na www.rvp.cz. PT – obecná charakteristika novinka společně s KK povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ několik forem začlenění."— Transkript prezentace:

1 Průřezová témata na www.rvp.cz

2 PT – obecná charakteristika novinka společně s KK povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ několik forem začlenění

3 Formy začlenění PT do práce školy samostatný předmět integrace PT do výuky předmětu projektové vyučování klima školy

4 Mýty o PT „Nutné je naplnit veškeré náměty činností rozpracované pod tematickými okruhy v RVP ZV.“ (Není.) „Aktivity, které na škole již probíhají jsou vlastně PT a není potřeba nic měnit, a tak vlastně stačí již probíhající aktivity jen pojmenovat jako PT.“ „PT směřují pouze k rozvíjení postojů a hodnot.“ (Bez znalostí to nejde.) „Je potřeba integrovat všechno do všeho.“ (Není.)

5 Multikulturní výchova Teoretický námět: Multikulturní výchova v RVP Autor se v příspěvku věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP. http://rvp.cz/clanek/450 Praktický námět: Výuka dějepisu a dějiny 20. století Autor se v příspěvku věnuje výuce historie 20. století v hodinách dějepisu. Mezi evropské trendy ve výuce dějepisu patří multikulturní líčení dějin. Žáci by si měli prostřednictvím dějepisné výuky osvojit kritický přístup k historickým skutečnostem. http://rvp.cz/clanek/283

6 Osobnostní a sociální výchova Teoretický (i praktický) námět: Učit se být Text se zabývá tematickými okruhy osobnostního, sociálního i morálního rozvoje a zároveň pro jejich aplikaci nabízí ukázky metod a obsahovou skladbu lekcí. Členění tematických okruhů je shodné s jejich členěním v RVP ZV a umožňuje tak učitelům rychlou orientaci i okamžitou metodickou pomoc při začlenění OSV do školních vzdělávacích programů. http://rvp.cz/clanek/201 Praktický námět: Metodika lekce Jak se vidím? Jak mě vidí ostatní? Autorka v příspěvku seznamuje s metodikou lekce nazvané Jak se vidím? Jak mě vidí ostatní?, která je příkladem samostatné výuky Osobnostní a sociální výchovy. Metodický materiál je výstupem vzdělávacího projektu "Dokážu to?" a je poskytnut v rámci spolupráce s o.s. AISIS a jeho portálem MujNet. http://rvp.cz/clanek/527

7 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Teoretický námět: Smysl průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Autor se zabývá jedním z možných náhledů na danou problematiku a nabízí tak učitelům jeden z pohledů, který lze uplatnit při zařazování PT VMEGS do ŠVP. http://www.rvp.cz/clanek/273/625 Praktický námět: Obchodování s lidmi Autorky ve svém článku zajímavě propojují vzdělávací oblast Člověk a svět práce s PT MVEGS, OSV a MKV. Věnují se zásadní problematice současnosti (mobilita pracovních sil v Evropě i mimo ni a s ní související problémy) a zajímavou formou umožňují učiteli seznámit s touto problematikou žáky. http://www.rvp.cz/clanek/274/418

8 Environmentální výchova Teoretický námět: Environmentální výchova v RVP ZV Autorka popisuje možnosti zařazení EV do ŠVP. http://www.rvp.cz/clanek/279/275 Praktický námět: Školní projekt : “Co je to les ?“ Autorka popisuje projekt probíhající v několika třídách ZŠ v Šenově. Projekt je velmi komplexně zpracován - umožňuje žákům rozvíjet své znalosti, manuální zručnost a navíc být v přímém kontaktu s přírodou – lesem. http://www.rvp.cz/clanek/280/168

9 VÚP, www.rvp.cz a Vywww.rvp.cz Možnost konzultací s VÚP MV - pastorova@vuppraha.cz, 261 341 460pastorova@vuppraha.cz EV - janouskova@vuppraha.cz, 261 341 466janouskova@vuppraha.cz OSV, MKV, VMEGS, VDO - faltyn@vuppraha.cz, 261 341 468faltyn@vuppraha.cz Možnost publikovat na www.rvp.cz

10 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Průřezová témata na www.rvp.cz. PT – obecná charakteristika novinka společně s KK povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ několik forem začlenění."

Podobné prezentace


Reklamy Google