Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Evropský referenční rámec (ERR/CEFR) Margareta Zábranská Glossa – škola jazyků EdMeeting / Konference 15. 3. 2013, Vsetín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Evropský referenční rámec (ERR/CEFR) Margareta Zábranská Glossa – škola jazyků EdMeeting / Konference 15. 3. 2013, Vsetín."— Transkript prezentace:

1 1 Evropský referenční rámec (ERR/CEFR) Margareta Zábranská Glossa – škola jazyků EdMeeting / Konference 15. 3. 2013, Vsetín

2

3 Glossa – škola jazyků Velká škola • Mezi Top Ten v ČR • 69 000 hodin za rok 2012 • Více než 3 500 studentů za rok 2011 • Tým 130 lektorů Kvalitní škola • Zakládající člen ACERT; člen AJŠA • Certifikát kvality ISO 9001:2008 (2004) • Akreditované centrum City & Guilds (2004) • Stabilní akademický tým

4 Něco o mně •Moje pozice: •Akademická ředitelka od 2007 •Odpovědná za vzdělávání lektorů a obsahovou stránku výuky •Akademický tým: •Metodička •7 vedoucích lektorů •Neformální okruh dalších spolupracovníků •Zkušenosti s ERR: •Od roku 2003

5 Obsah semináře o ERR •Co to je •Úrovně ERR: co obsahují a znamenají •Deskriptory: sumativní a detailní •Rychlost pokroku •Záludnosti a výhody •K čemu se hodí: sylaby, testy, EJP

6 Na počátku byla otázky… Kdo je to středně pokročilý student?

7 Počátky ERR •Možné odpovědi: •Zvládl učebnici XY Elementary a Pre-intermediate •Zvládá základní časy pro vyjádření přítomnosti, minulosti a budoucnosti, ale ne subjontivo •Absolvoval 200 vyučovacích hodin •Umí se domluvit v základních situacích běžného života, na dovolené, v restauraci… •Nedokáže sám udržet hovor a je dost pasivní

8 Počátky ERR •Abychom se shodli, potřebujeme definici, která není založená na učebnicích, gramatických sylabech nebo počtu absolvovaných hodin… • Je založená na tom, co dokáže vyjádřit a pochopit a jak se mu to daří.

9 (S)ERR / CEF(R) •Společný evropský referenční rámec pro jazyky •Common European Framework of Reference for Languages

10 Co je to ERR? „Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě.“ In: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, Council of Europe. 2001, str. 1

11 Základní úrovně ERR Úroveň AÚroveň BÚroveň C Uživatel základů jazykaSamostatný uživatelZkušený uživatel A1A2B1B2C1C2 Pracovní list…

12 Základní úrovně ERR Úroveň AÚroveň BÚroveň C Uživatel základů jazykaSamostatný uživatelZkušený uživatel A1A2B1B2C1C2 PrůlomPráh Efektivní ovládnutí BreakthroughThreshold Effective operational proficiency

13 Základní úrovně Úroveň AÚroveň BÚroveň C Uživatel základů jazykaSamostatný uživatelZkušený uživatel A1A2B1B2C1C2 PrůlomNa cestěPráhRozhled Efektivní ovládnutí Suverénní znalost BreakthroughWaystageThresholdVantage Effective operational proficiency Mastery

14 Souhrnná stupnice ERR Pracovní list…

15 Souhrnná stupnice ERR •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší

16 Sumativní tabulka ERR Pracovní list… Co je to umět dobře jazyk? C2?

17 Sumativní tabulka ERR •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší •ERR je rozlišeno na jednotlivé jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní

18 Diskuse •Která úroveň je minimální pro to, aby student zvládl dobře komunikaci v zahraničí při aktivní dovolené? •Která úroveň je nutná, aby student dokázal sám a dobře komunikovat v práci s cizojazyčnými kolegy?

19 ERR do větší hloubky •KRITÉRIA, dle kterých lze řadit jazykový projev studentů: •co nového dokáží vyjádřit •jaké nové formáty zvládají a do jaké míry •jak zvládají interakce s mluvčími •jakému typu jazyka rozumí •jaké rozumí výslovnosti a přízvuku •do jaké míry se vyjadřují plynule, přesně a účinně z hlediska kontextu

20 Co dokážeme? •… na A2? •… na B1? •… na B2? •… na C1? •Pracovní list…

21 Co dokážeme?

22 Na jaké úrovni tedy dokážeme… •Komunikovat v běžných situacích? •Vyjádřit názory a emoce? •Argumentovat? •Vyjadřovat nuance?

23 Shrnutí •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší •ERR je rozlišeno na jednotlivé jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní •Každá úroveň má svá specifika, co nového umíme vyjádřit.

24 Jaké formáty při čtení? Pracovní list…

25 Jaké formáty na A1-C2? •Čtení s porozuměním: •Informace na plakátech •Orientace v jídelním lístku •Osobní dopisy •Aktuální zprávy ze světa •Současná próza •Odborný článek mimo vlastní obor •Krásná literatura

26 Shrnutí •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší •ERR je rozlišeno na jednotlivé jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní •Každá úroveň má svá specifika, co nového umíme vyjádřit. •Každá úroveň má své typické formáty

27 Další kritéria k úrovním •Zvládání interakce •Typ jazyka, výslovnost a přízvuku •Plynulé, přesné a účinné vyjadřování •Gramatická správnost •Rozsah slovní zásoby •… Pracovní list (domácí úkol)

28 Rychlost pokroku Za jak dlouho se dostane student na úroveň B1?

29 Rychlost pokroku •Pokrok na vyšší úroveň může trvat až dvojnásobek času potřebného pro předešlou úroveň A1 C2 C1 B2 B1 A2

30 Členění úrovní •Pomocí plusů: např. B1 – B1+ - B1++ Rychlý pokrok na A1 a ještě na A2 Poté pokrok zpomaluje. Jak jej vyjádřit?

31 Shrnutí •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší •ERR je rozlišeno na jednotlivé jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní •Každá úroveň má svá specifika, co nového umíme vyjádřit. •Každá úroveň má své typické formáty a jiná kritéria •Pokrok na vyšší úroveň může trvat až dvojnásobek času potřebného pro předešlou úroveň •Úrovně lze dále členit, např. pomocí plusů

32 Záludnost i výhoda •ERR byl vytvořen Radou Evropy… •ALE! •ERR nemá žádný „orgán“ kontroly •Jeho využití a interpretace jsou založeny na zkušenosti a kompetenci jeho uživatelů

33 K čemu se hodí ERR? •K učení: •Jazykové učebnice •Sylaby kurzů ve školách •K hodnocení: •Mezinárodní jazykové zkoušky •Testy připravované školami •K sebehodnocení •Evropské jazykové portfolio = EJP

34 Od ERR k EJP •ERREJP •„Student umí…“ „Já umím…“ •Sumativní Tabulka •tabulkasebehodnocení •

35 Součásti EJP •Jazykový životopis •Hodnocení podle detailních deskriptorů pro jednotlivé jazykové dovednosti •Jazykový pas •Soubor prací

36 EJP on line: http://ejp.rvp.cz/http://ejp.rvp.cz/

37 Shrnutí •ERR má popsané jednotlivé úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2 •Každá vyšší úroveň zahrnuje dovednosti nižší •ERR je rozlišeno na jednotlivé jazykové dovednosti: poslech, čtení, mluvení, psaní •Každá úroveň má svá specifika, co nového umíme vyjádřit. •Každá úroveň má své typické formáty a jiná kritéria •Pokrok na vyšší úroveň může trvat až dvojnásobek času potřebného pro předešlou úroveň •Úrovně lze dále členit, např. pomocí plusů •Nemá žádný kontrolní úřad •Má použití v učení, hodnocení i sebehodnocení

38 Víte, co je ERR…


Stáhnout ppt "1 Evropský referenční rámec (ERR/CEFR) Margareta Zábranská Glossa – škola jazyků EdMeeting / Konference 15. 3. 2013, Vsetín."

Podobné prezentace


Reklamy Google