Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test D-1 je sociometrická diagnostická metoda diagnostikující třídní kolektiv. Je zadávána prostřednictvím dotazníku, který je předložen všem jednotlivým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test D-1 je sociometrická diagnostická metoda diagnostikující třídní kolektiv. Je zadávána prostřednictvím dotazníku, který je předložen všem jednotlivým."— Transkript prezentace:

1

2

3 Test D-1 je sociometrická diagnostická metoda diagnostikující třídní kolektiv. Je zadávána prostřednictvím dotazníku, který je předložen všem jednotlivým žákům třídy. Vyhodnocení obsahuje textový a grafický výstup. Textové vyhodnocení tvoří seznamy žáků třídy setříděné podle hodnot indexů, kterých se počítá 30. Grafické vyhodnocení se skládá ze sedmi sociogramů.

4 1) Seznám žáků třídy (počet žáků ve třídě)(PŽ) 2) Seznam při testování chybějících žáků (počet chybějících žáků)(PCH) 3) Seznam žáků dle indexů verility(IV) 4) Seznam dívek dle obliby u chlapců(DC) 5) Seznam chlapců dle obliby u dívek(CD) 6) Seznam chlapců dle obliby u chlapců(CC) 7) Seznam dívek dle obliby u dívek(DD) 8) Seznam žáků dle obliby(IO) 9) Seznam žáků dle indexu hierarchie(IH) 10) Seznam žáků dle indexu podstatnosti(IP) 11) Seznam žáků dle domnělého přátelství(DP) 12) Seznam žáků dle domnělého nepřátelství(DN) 13) Seznam žáků dle nechtěného žáka(INCH) 14) Seznam žáků dle indexu ohrožení(IOH) 15) Seznam žáků dle nešťastného žáka(IN) 16) Seznam žáků dle průměrného hodnocení(PH) 17) Seznam žáků dle průměrné povahy(PP) 18) Seznam žáků dle průměrných dovedností(PD) 19) Seznam žáků dle průměrné inteligence(PI) 20) Seznam žáků dle průměrného vzhledu(PV) 21) Seznam žáků dle indexu obliby oblíbených(IOO) 22) Seznam žáků dle indexu obliby ohrožených(IOOH) 23) Seznam žáků dle indexu agresora(IAG) 24) Seznam žáků dle průměrného sebehodnocení(PS) 25) Seznam žáků dle průměrného odhadu sebehodnocení třídou(POS) 26) Seznam žáků dle průměrného vědomého sebepodhodnocení(PVS) 27) Seznam žáků dle průměrného skutečného sebepodhodnocení(PSS) 28) Seznam žáků dle schopnosti odhadu sebehodnocení třídou(SOS) 29) Ideální posádka(IP) 30) Tabulka 3 vytipovaných obětí a 3 vytipovaných agresorů(TV) 31) Index hodnocení nechtěného(IHN)

5 1) Seznám žáků třídy (počet žáků ve třídě)(PŽ) 2) Seznam při testování chybějících žáků (počet chybějících žáků)(PCH) 3) Seznam žáků dle indexů verility(IV) 4) Seznam dívek dle obliby u chlapců(DC) 5) Seznam chlapců dle obliby u dívek(CD) 6) Seznam chlapců dle obliby u chlapců(CC) 7) Seznam dívek dle obliby u dívek(DD) 8) Seznam žáků dle obliby(IO) 9) Seznam žáků dle indexu hierarchie(IH) 10) Seznam žáků dle indexu podstatnosti(IP) 11) Seznam žáků dle domnělého přátelství(DP) 12) Seznam žáků dle domnělého nepřátelství(DN) 13) Seznam žáků dle nechtěného žáka(INCH) 14) Seznam žáků dle indexu ohrožení(IOH) 15) Seznam žáků dle nešťastného žáka(IN) 16) Seznam žáků dle průměrného hodnocení(PH) 17) Seznam žáků dle průměrné povahy(PP) 18) Seznam žáků dle průměrných dovedností(PD) 19) Seznam žáků dle průměrné inteligence(PI) 20) Seznam žáků dle průměrného vzhledu(PV) 21) Seznam žáků dle indexu obliby oblíbených(IOO) 22) Seznam žáků dle indexu obliby ohrožených(IOOH) 23) Seznam žáků dle indexu agresora(IAG) 24) Seznam žáků dle průměrného sebehodnocení(PS) 25) Seznam žáků dle průměrného odhadu sebehodnocení třídou(POS) 26) Seznam žáků dle průměrného vědomého sebepodhodnocení(PVS) 27) Seznam žáků dle průměrného skutečného sebepodhodnocení(PSS) 28) Seznam žáků dle schopnosti odhadu sebehodnocení třídou(SOS) 29) Ideální posádka(IP) 30) Tabulka 3 vytipovaných obětí a 3 vytipovaných agresorů(TV) 31) Index hodnocení nechtěného(IHN)

6 U každého žáka se spočítá index verility (IV) a vytvoří se podle něj sestupně uspořádaný seznam příjmení žáků s uvedením IV u každého. Přitom IV žáka se spočítá takto: IV = 0,5 + 0,5*(POK+POZ) + 0,25*(PJK+PJZ) POK je počet těch dvojic žáků, jenž žák uvedl v úkolu č. 1. a mezi nimiž je oboustranný vztah v sociogramu č. 3. (úkol č. 5.), POZ je počet těch dvojic žáků, jenž žák uvedl v úkolu č. 2. a mezi nimiž je oboustranný vztah v sociogramu č. 4. (úkol č. 6.), PJK je počet těch dvojic žáků, jenž žák uvedl v úkolu č. 1. a mezi nimiž je jednostranný vztah v sociogramu č. 3. (úkol č. 5.) a PJZ je počet těch dvojic žáků, jenž žák uvedl v úkolu č. 2. a mezi nimiž je jednostranný vztah v sociogramu č. 4. (úkol č. 6.). Index verility nabývá hodnot {0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5}.

7 Index ohrožení (IOH) se u každého žáka spočítá takto: IOH(j)=2*IN(j)+INCH(j)+2*(POS(j))-X, kde k X se přičítají body takto: + 3 body za každé uvedení žáka j v úkolu č. 3. nebo č. 4. + 3 body za každé uvedení žáka j na prvním místě v úkolu č. 5. + 2 body za každé uvedení žáka j na druhém místě v úkolu č. 5. + 1 bod za každé uvedení žáka j na třetím místě v úkolu č. 5., kde IOH(j) je index ohrožení žáka j, IN(j) je index nešťastného žáka j a POS(j) je průměrný odhad sebehodnocení žáka j třídou. Dále se vytvoří sestupně setříděný seznam žáků podle IOH s uvedením IOH u každého. U žáka j tedy bude uveden IOH(j).

8 Index IOOH se spočítá takto: 9 IOOH(j) =5*  (A k *(IOH k (i) j )/(PŽ-PCH)) k=1, kde IOOH(j) je počítaný index obliby ohrožených, IOH k (i) j je index ohrožení žáka i, který je uveden v takovém úkolu a na takovém místě formuláře žáka j, které odpovídá číslu k podle tohoto schématu: pro k=1 jde o úkol č. 3.pak A k má hodnotu 3 pro k=2 jde o úkol č. 4.pak A k má hodnotu 3 pro k=3 jde o první místo v úkolu č. 5. pak A k má hodnotu 3 pro k=4 jde o druhé místo v úkolu č. 5.pak A k má hodnotu 2 pro k=5 jde o třetí místo v úkolu č. 5. pak A k má hodnotu 1 pro k=6 jde o první místo v úkolu č. 6. pak A k má hodnotu -3 pro k=7 jde o druhé místo v úkolu č. 6. pak A k má hodnotu -2 pro k=8 jde o třetí místo v úkolu č. 6. pak A k má hodnotu -1 pro k=9 jde o poslední místo v úkolu č. 8. pak A k má hodnotu -5

9 Sociogramy jsou grafickým vyjádřením vztahů ve třídě a jsou organizovány jako grafy, tj. uspořádané dvojice množiny bodů v rovině a množiny dvouprvkových podmnožin této množiny bodů. Prvky množiny bodů se nazývají vrcholy a každému žákovi třídy je v každém sociogramu přiřazen právě jeden. Prvky množiny dvouprvkových podmnožin množiny vrcholů se dají zobrazit v rovině jako úsečky a představují vztahy mezi těmi žáky, jejichž vrcholy danou úsečku ohraničují. Jde-li o vztah oboustranný, úsečka je červená. Jde- li o vztah jednostranný, je úsečka modrá a na konci „příjemce vztahu“ je zakončena žlutě. Navíc jsou v rovině vrcholy grafu organizovány tak, že leží na velkých soustředných kružnicích- orbitálech. Na stejném orbitálu leží vrcholy těch žáků, jenž jsou „příjemci“ stejného počtu vztahů. Čím menší je poloměr orbitálu, tím větší je počet vztahů, které mu přísluší.

10 Žák č.10 je na orbitálu s číslem 4, tedy jej jako vysněného kamaráda uvedli čtyři spolužáci. Orbitál s číslem 4.

11

12

13

14

15

16


Stáhnout ppt "Test D-1 je sociometrická diagnostická metoda diagnostikující třídní kolektiv. Je zadávána prostřednictvím dotazníku, který je předložen všem jednotlivým."

Podobné prezentace


Reklamy Google