Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační gramotnost na středních školách Praktické zkušenosti z Obchodní akademie v Táboře Martina Pfeiferová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační gramotnost na středních školách Praktické zkušenosti z Obchodní akademie v Táboře Martina Pfeiferová"— Transkript prezentace:

1 Informační gramotnost na středních školách Praktické zkušenosti z Obchodní akademie v Táboře Martina Pfeiferová pfeiferova@centrum.cz

2 Informační výchova/vzdělávání na středních školách  zájem o problematiku IV  vzpomínky na úroveň IV na SŠ  problém orientace studentů ve VŠ prostředí  nevyužívání kvalitních zdrojů knihoven

3 Zmapování informační gramotnosti na OA Tábor  Výzkum  dotazníkové šetření a) studenti b) učitelé  Výuka  setkávání nad informacemi

4 Výzkumná sonda stavu IG studentů na OA Tábor  sociologický vzorek – 80 studentů 3. roč. OA Tábor z toho: 66 dívek 14 chlapců  tvorba dotazníku – inspirace definicí IG Funkční gramotnost ICT gramotnost Funkční gramotnost ICT gramotnost Literární gramotnost Dokumentová gramotnost Numerická gramotnost Jazyková gramotnost

5 Výzkumná sonda stavu IG studentů na OA Tábor  vyhodnocování dotazníků 1. grafy, tabulky, 2. slovní hodnocení 3. průměrný student  Ivanka Gramotná

6 Výzkumná sonda stavu IG učitelů na OA Tábor  sociologický vzorek – 36 učitelů OA z toho: 22 žen 14 mužů  tvorba dotazníku  typický učitel OA

7 Významné ukazatele Návštěvnost knihovny učiteli

8 Významné ukazatele Využívání služeb internetu

9 Významné ukazatele Účast na semináři o databázích

10 Významné ukazatele Zájem o seminář o informačních zdrojích

11 Významné ukazatele Pomoc informačního pracovníka při přípravě výuky

12 Kurz informační výchovy na OA v Táboře  charakteristika kurzu  studenti kurzu  elektronická konference – IVOA  příprava na výuku  evaluace jednotlivých lekcí  náplň kurzu

13 Tematické okruhy jednotlivých lekcí  Informační potřeby, informační zdroje  Knihovny a informační instituce  Internet - vyhledávání  Prostředí sítě Internet, databáze  Informační etika  Normy a patenty  Ekonomické a právní informace  VŠ - informace a zkušenost

14 Zájem o zavedení „Kurzu informačního vzdělávání“ na OA (IVOA)

15 Možnosti realizace informačního vzdělávání na SŠ A) ve všech učebních předmětech podle jejich přirozených možností B)v ucelené formě - komplexně - v některém učebním předmětu nebo bloku studia  ideální stav = kombinace A+B

16 Začleňování IV do osnov jednotlivých předmětů  finance  učební osnovy  zvyšování kvalifikace učitelů  spolupráce školy s mimoškolními institucemi  seminář na ÚISK

17 Budoucnost IV na OA Tábor  samostatný kurz IV ???  začleňování IV do osnov jednotlivých předmětů ???  spolupráce s Městskou knihovnou Tábor - exkurze do knihovny - informační schůzka pro učitele - prezentace na www stránkách


Stáhnout ppt "Informační gramotnost na středních školách Praktické zkušenosti z Obchodní akademie v Táboře Martina Pfeiferová"

Podobné prezentace


Reklamy Google