Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Posuzování záměrů z hlediska vlivu na zdraví RNDr. Pavel Jiříček Odbor hygieny obecné a komunální Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

2 Posuzování vlivu na zdraví
Hodnocení - dodržení stanovených limitů zdravotně významných faktorů - míra ovlivnění zdraví (hodnocení a řízení zdravotních rizik) Nejvýznamnější faktory - znečištění ovzduší (imise) - hluk, vibrace - elektromagnetické záření, pole (neionizující) - znečištění podzemních a povrchových vod - kontaminace půdy (z ovzduší, odpady apod.)

3 Specifika posuzování celkové hodnocení změn stavu dotčeného území
příspěvek záměru k tzv. „nulové variantě“ komplexnost posuzování z hlediska všech předpokládaných faktorů posuzování širších vztahů v území především související doprava

4 „Nulová varianta“ - stav dotčeného území z hlediska jednotlivých faktorů prostředí (hluková situace, imisní koncentrace škodlivin v ovzduší …) před realizací záměru - výchozí stav pro hodnocení vlivu záměru na zdraví v dotčeném území - srovnávací stav k hodnocení variantního řešení záměru (je-li navrhováno)

5 Příspěvek záměru (jedna varianta)
Příklad 1: Vliv záměru na hlukovou situaci ve sledovaném místě – chráněném prostoru (většinou chráněný venkovní prostor staveb) Hodnocený faktor – ekvivalentní hladina akustického tlaku A - LAeq,T Hygienický limit LAeq,T = 50 dB Stávající stav („nulová varianta“) LAeq,T = dB Produkce hluku záměrem LAeq,T = dB Cílová hluková situace (po realizaci záměru) LAeq,T = 51,5 dB Příspěvek záměru ke stávajícímu stavu LAeq,T = 3,5 dB Překročení hygienického limitu LAeq,T = 1,5 dB

6 Příspěvek záměru Hodnocení
(ve vztahu ke sledovanému místu – chráněnému prostoru) Hluk záměru nepřekročí hygienický limit !!! Realizací záměru dojde ke zhoršení hlukové situace (o 3,5 dB) Realizací záměru dojde k překročení hygienického limitu (o 1,5 dB) Zdravotní riziko ? Zdravotní riziko ?

7 Příspěvek záměru (jedna varianta)
Příklad 2: Vliv záměru na hlukovou situaci ve sledovaném místě – chráněném prostoru (většinou chráněný venkovní prostor staveb) Hodnocený faktor – ekvivalentní hladina akustického tlaku A - LAeq,T Hygienický limit LAeq,T = 50 dB Stávající stav („nulová varianta“) LAeq,T = 55 dB !!! Produkce hluku záměrem LAeq,T = 55 dB Cílová hluková situace (po realizaci záměru) LAeq,T = 58 dB Příspěvek záměru ke stávajícímu stavu LAeq,T = 3 dB Překročení hygienického limitu LAeq,T = 8 dB

8 Posouzení míry zdravotního rizika.
Příspěvek záměru Hodnocení (ve vztahu ke sledovanému místu – chráněnému prostoru) Stávající hluk překračuje hygienický limit (o 5 dB) !!! Hluk záměru překročí hygienický limit (o 5 dB). Realizací záměru dojde ke zhoršení hlukové situace (o 3 dB) Realizací záměru dojde k překročení hygienického limitu (o 8 dB) Posouzení míry zdravotního rizika.

9 Kriteria hodnocení zdravotního rizika
Zdravotní závažnost posuzovaného faktoru Hodnota posuzovaného faktoru - příspěvek Velikost dotčené populace

10 Posuzování variant Varianta I Varianta II BD – 64 b.j. BD – 64 b.j.

11 Komplexnost posuzování
Hodnocení zdravotního rizika záměru z hlediska jednotlivých faktorů a důsledků jejich spolupůsobení (v případě jedné i více variant – srovnání s „nulovou variantou“) zhoršení hlukové situace – zlepšení imisní situace zlepšení hlukové situace – zhoršení imisní situace zhoršení hlukové i imisní situace zlepšení hlukové i imisní situace Posouzení míry zdravotního rizika.

12 Posuzování širších vztahů

13 - jen vlastní příspěvek – dodržení zákonného limitu
Individuální odpovědnost (povinnost) - jen vlastní příspěvek – dodržení zákonného limitu Imisní „vyčerpanost“ („nasycenost“) území - stav, kdy stanovené limity faktorů jsou „naplněny“ působením všech zdrojů v území - každý další příspěvek – překročení limitu

14 Kumulační efekt 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB 1 zdroj - 50 dB
2 zdroje dB 3 zdroje - 54,8 dB 4 zdroje dB

15 Význam posuzování záměrů v procesu EIA - souhrn
celkové hodnocení vlivu záměru na stávající stav dotčeného území komplexnost posuzování z hlediska všech zdravotně významných faktorů posuzování širších vztahů v území


Stáhnout ppt "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google