Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Pavel Jiříček Odbor hygieny obecné a komunální 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, Posuzování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Pavel Jiříček Odbor hygieny obecné a komunální 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, Posuzování."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Pavel Jiříček Odbor hygieny obecné a komunální 595 138 140 pavel.jiricek@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Posuzování záměrů z hlediska vlivu na zdraví

2 Posuzování vlivu na zdraví Hodnocení Hodnocení - dodržení stanovených limitů zdravotně významných faktorů - míra ovlivnění zdraví (hodnocení a řízení zdravotních rizik) Nejvýznamnější faktory Nejvýznamnější faktory - znečištění ovzduší (imise) - hluk, vibrace - elektromagnetické záření, pole (neionizující) - znečištění podzemních a povrchových vod - kontaminace půdy (z ovzduší, odpady apod.)

3 Specifika posuzování celkové hodnocení změn stavu dotčeného území celkové hodnocení změn stavu dotčeného území příspěvek záměru k tzv. „nulové variantě“ komplexnost posuzování komplexnost posuzování z hlediska všech předpokládaných faktorů posuzování širších vztahů v území posuzování širších vztahů v území především související doprava

4 „Nulová varianta“ „Nulová varianta“ - stav dotčeného území z hlediska jednotlivých faktorů prostředí (hluková situace, imisní koncentrace škodlivin v ovzduší …) před realizací záměru - výchozí stav pro hodnocení vlivu záměru na zdraví v dotčeném území -srovnávací stav k hodnocení variantního řešení záměru (je-li navrhováno)

5 Příspěvek záměru (jedna varianta) Příklad 1: Příklad 1: Vliv záměru na hlukovou situaci ve sledovaném místě – chráněném prostoru (většinou chráněný venkovní prostor staveb) Hodnocený faktor – ekvivalentní hladina akustického tlaku A - L Aeq,T Hygienický limitL Aeq,T = 50 dB Stávající stav („nulová varianta“)L Aeq,T = 48 dB Produkce hluku záměremL Aeq,T = 49 dB Cílová hluková situace (po realizaci záměru)L Aeq,T = 51,5 dB Příspěvek záměru ke stávajícímu stavuL Aeq,T = 3,5 dB Překročení hygienického limituL Aeq,T = 1,5 dB

6 Hodnocení Hodnocení (ve vztahu ke sledovanému místu – chráněnému prostoru) 1. Hluk záměru nepřekročí hygienický limit !!! 2. Realizací záměru dojde ke zhoršení hlukové situace (o 3,5 dB) 3. Realizací záměru dojde k překročení hygienického limitu (o 1,5 dB) Příspěvek záměru Zdravotní riziko ?

7 Příspěvek záměru (jedna varianta) Příklad 2: Příklad 2: Vliv záměru na hlukovou situaci ve sledovaném místě – chráněném prostoru (většinou chráněný venkovní prostor staveb) Hodnocený faktor – ekvivalentní hladina akustického tlaku A - L Aeq,T Hygienický limitL Aeq,T = 50 dB Stávající stav („nulová varianta“)L Aeq,T = 55 dB !!! Produkce hluku záměremL Aeq,T = 55 dB Cílová hluková situace (po realizaci záměru)L Aeq,T = 58 dB Příspěvek záměru ke stávajícímu stavuL Aeq,T = 3 dB Překročení hygienického limituL Aeq,T = 8 dB

8 Příspěvek záměru Hodnocení Hodnocení (ve vztahu ke sledovanému místu – chráněnému prostoru) 1. Stávající hluk překračuje hygienický limit (o 5 dB) !!! 2. Hluk záměru překročí hygienický limit (o 5 dB). 3. Realizací záměru dojde ke zhoršení hlukové situace (o 3 dB) 4. Realizací záměru dojde k překročení hygienického limitu (o 8 dB) Posouzení míry zdravotního rizika.

9 Kriteria hodnocení zdravotního rizika Zdravotní závažnost posuzovaného faktoru Zdravotní závažnost posuzovaného faktoru Hodnota posuzovaného faktoru - příspěvek Hodnota posuzovaného faktoru - příspěvek Velikost dotčené populace Velikost dotčené populace

10 Posuzování variant Varianta I Varianta II BD – 64 b.j.

11 Komplexnost posuzování Hodnocení zdravotního rizika záměru z hlediska jednotlivých faktorů a důsledků jejich spolupůsobení Hodnocení zdravotního rizika záměru z hlediska jednotlivých faktorů a důsledků jejich spolupůsobení (v případě jedné i více variant – srovnání s „nulovou variantou“)  zhoršení hlukové situace – zlepšení imisní situace  zlepšení hlukové situace – zhoršení imisní situace  zhoršení hlukové i imisní situace  zlepšení hlukové i imisní situace Posouzení míry zdravotního rizika.

12 Posuzování širších vztahů

13 Individuální odpovědnost (povinnost) Individuální odpovědnost (povinnost) - jen vlastní příspěvek – dodržení zákonného limitu Imisní „vyčerpanost“ („nasycenost“) území Imisní „vyčerpanost“ („nasycenost“) území - stav, kdy stanovené limity faktorů jsou „naplněny“ působením všech zdrojů v území - každý další příspěvek – překročení limitu

14 Kumulační efekt 50 dB 1 zdroj - 50 dB 2 zdroje - 53 dB 3 zdroje - 54,8 dB 4 zdroje - 56 dB

15 Význam posuzování záměrů v procesu EIA - souhrn celkové hodnocení vlivu záměru na stávající stav dotčeného území celkové hodnocení vlivu záměru na stávající stav dotčeného území komplexnost posuzování z hlediska všech zdravotně významných faktorů komplexnost posuzování z hlediska všech zdravotně významných faktorů posuzování širších vztahů v území posuzování širších vztahů v území


Stáhnout ppt "RNDr. Pavel Jiříček Odbor hygieny obecné a komunální 595 138 140 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, Posuzování."

Podobné prezentace


Reklamy Google