Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference ČSVTS HGF a VŠB-TU Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin II Využití průzkumu ložisek nerudních surovin pro projektování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference ČSVTS HGF a VŠB-TU Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin II Využití průzkumu ložisek nerudních surovin pro projektování."— Transkript prezentace:

1

2 Konference ČSVTS HGF a VŠB-TU Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin II Využití průzkumu ložisek nerudních surovin pro projektování těžby František Kalenda, Roman Pavlík ProGeo Consulting s.r.o.

3 Cíle geologického průzkumu a jeho vyhodnocení: Průchodnost povolení těžby (podklad pro EIA)  Možnost ohleduplné těžby k životnímu prostředí  Minimalizace střetů zájmů  Model vhodné rekultivace Bezpečnost těžebního provozu  Lokalizace a kvantifikace rizikových faktorů Rentabilita těžby  Maximální využití suroviny = selektivní těžba  Optimalizace úpravy pro jednotlivé technologické typy  Minimalizace hlušiny a odpadů  Minimalizace nákladů na rekultivaci

4 Prostředky k zajištění cílů: Zjištění a doplnění stávajících informací  využití dostupných výsledků geologických průzkumů  vyhodnocení kvalitativních a technologických parametrů Vyhodnocení všech získaných informací  vytvoření geodatabáze minimalizující následná vyhodnocení  zpracování modelu ložiska včetně interakcí s okolím  vhodné rozblokování s ohledem na technologické typy  zpracování přehledných výstupů  zřízení dynamické geodatabáze pro vedení těžby  využití geodatabáze pro rekultivaci a prezentaci

5 Příklad z vyhodnocení suroviny na ložisku s jednoduchými úložnými poměry Ložisko vátých písků Běžné využití – bez kontroly kvality těžené suroviny pro stavebnictví. Postup v těžební stěně jednou porubní frontou. Využití jako:  lože podzemních inženýrských sítí Pro efektivnější využití – selektivní těžba podle distribuce charakteristik suroviny. Využití jako:  lože podzemních inženýrských sítí  výroba maltových směsí na štukové vnější i vnitřní omítky  slévárenství

6 Ložisko vátých písků – geologické řezy

7 Pro posouzení homogenity technologických a zrnitostních charakteristik suroviny a možnosti efektivnějšího využití doporučujeme vymodelovat izolinie znázorňující distribuci těchto charakteristik pro  obsah odplavitelných částic v surovině  hmotnostní % propadu zrn na sítě 1,00 mm  hmotnostní % propadu zrn na sítě 0,50 mm  hmotnostní % propadu zrn na sítě 0,25 mm  číslo nestejnozrnitosti ID Izolinie procenta propadu zrn na sítu s okem 0,5 mm

8 Izolinie čísla nestejnozrnitosti ID

9 Vizualizace těžební jámy během rekultivace

10 Vizualizace těžební jámy po zaplnění vodou

11 Vizualizace modelu těžební jámy po dokončené rekultivaci

12 Příklad hodnocení technologických a kvalitativních parametrů na ložisku se složitou geologickou stavbou Ložisko vápenců Problémy  zastoupení vápenců všech kvalit včetně vysokoprocentních  silně zkrasovělé partie s velkými kavernami, často zaplněné  složitá tektonika s častou výplní tektonických brekcií (znečištění)  vnitřní mohutné kry nevápencových hornin i drobné čočky  velká projektovaná hloubka těžební jámy - - (přítoky vod, sjezdové rampy)  celoroční provoz vyžaduje v zimním období kvalitní surovinu

13 Model přítoků vod do těžební jámy po dotěžení ložiska

14 Příklad provázání vrstev ve složité geologické stavbě dle společných parametrů

15 Příklad provázání vrstev ve složité geologické stavbě dle společných parametrů

16 Rozčlenění těžební etáže na mikrobloky Kvalita zásob, tektonické linie

17 Rozčlenění těžební etáže na mikrobloky Vázanost zásob, tektonické linie

18 Rozčlenění těžební etáže na mikrobloky Kras na těžební etáži

19 Rozčlenění těžební etáže na mikrobloky Znečištění nevyklizitelnými vložkami

20 Digitální model lomu po dotěžení Barevně rozlišeny jednotlivé těžební etáže

21 ZDAŘ BŮH ! Děkujeme za pozornost a přejeme KONFERENCI ZDAR ÚČASTNÍKŮM POHODU A ŠACHŤÁKUHUJAJÁ ZDAŘ BŮH !

22 ZDAŘ BŮH !


Stáhnout ppt "Konference ČSVTS HGF a VŠB-TU Současnost a perspektivy těžby a úpravy nerudních surovin II Využití průzkumu ložisek nerudních surovin pro projektování."

Podobné prezentace


Reklamy Google