Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ

2 Základní dopravně - inženýrské charakteristiky   INTENZITA [voz/den, voz/hod, osob/hod]   SKLADBA DOPRAVNÍHO PROUDU   HUSTOTA [voz/km]   RYCHLOST [km/hod]

3 Základní dopravně - inženýrské charakteristiky Způsob zjišťování   z dopravních průzkumů   4 způsoby sledování dopravního proudu (profilové, momentální, časo-prostorové, úsekové – „plovoucí vozidlo“) Využití   zjištění aktuálního stavu dopravy   prognóza dopravy pro určení výhledových objemů dopravy

4 Variace dopravy = změny intenzity, skladby, hustoty a rychlosti vozidel na pozemní komunikaci v průběhu času Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK špička sedlo

5 Zdroj grafů: Ročenka dopravy Praha 2012, TSK

6 Regulace dopravy   cílené usměrňování vývoje dopravy, přímé a nepřímé prostředky a opatření   cíle: snížení objemu automobilové dopravy preference MHD zlepšení ŽP (snížení hladiny hluku)

7 Regulace zahrnuje  řízení dopravy usměrnění provozu světelnými nebo akustickými signály, usměrnění provozu světelnými nebo akustickými signály, policista policista  organizaci dopravy řešení dopravy na stávající síti bez stavebních úprav (dopravní omezení – např. jednosměrné ulice, zákaz vjezdu nákladních vozidel do oblasti) řešení dopravy na stávající síti bez stavebních úprav (dopravní omezení – např. jednosměrné ulice, zákaz vjezdu nákladních vozidel do oblasti)

8 Podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku   kolejová, silniční, letecká, vodní   nákladní x osobní   hromadná x individuální Podle způsobu vedení trasy v území   vedení trasy mezi zdrojem a cílem přepravy   orientace trasy vzhledem k území Druhy dopravy – rozdělení

9 Druhy dopravy podle charakteru dopravní cesty a použitého dopravního prostředku Základní dělení   Železniční (kolejová) doprava   Silniční doprava   Vodní doprava   Letecká doprava   Potrubní doprava   Nekonvenční doprava

10 Hodnocení druhů dopravy podle  přepravovaného množství a jeho substance  dopravní vzdálenosti a možnosti doručení zásilky od odesílatele k příjemci  požadované přepravní rychlosti  bezpečnosti  vlivu na životní prostředí

11 Železniční doprava Výhody hromadná přeprava na dlouhé vzdálenosti ohleduplnější na ŽP než ostatní druhy (nezapomínat ale na výrobu el. energie) Nevýhody není přímé spojení odesílatele a příjemce – nutná překládka nebo přestup

12 Síť železničních tratí na území ČR

13 Silniční doprava Výhody nejhustší síť, doprava od odesílatele k příjemci nejhustší síť, doprava od odesílatele k příjemci vhodná na kratší vzdálenosti a menší objemy vhodná na kratší vzdálenosti a menší objemyNevýhody energetická náročnost energetická náročnost vliv na ŽP (CO 2, CO, hluk, zábor půdy) vliv na ŽP (CO 2, CO, hluk, zábor půdy)

14 Síť pozemních komunikací na území ČR

15 Vodní doprava Výhody hospodárná (nejmenší odpor dopravní cesty) nákladní doprava velkých objemů (uhlí, písek, ropa) kontejnerová doprava ekologická Nevýhody u nás omezené podmínky pro využití 2 - 5 % objemu vývozů a dovozů ČR

16 Splavné vodní cesty v ČR

17 Letecká doprava Výhody přeprava osob na dlouhé vzdálenosti mezinárodní význam vysoká rychlost, pohodlí, bezpečnost Nevýhody vysoká energetická náročnost vliv na ŽP (CO 2, vodní pára, CO, No x, SO 2 )

18 Rozmístění letišť na území ČR

19 Zdroj – Podzimek J.: Křižovatka tří moří

20 Rozdělení dopravy z hlediska vedení v území Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - vedení trasy mezi zdrojem a cílem 1. tranzitní doprava průjezdná objízdná

21 2. doprava vnější cílová zdrojová C C Z Z

22 Z C 3. doprava vnitřní

23 1. směr radiální Dělení dopravy podle vztahu k řešené oblasti - podle orientace trasy vzhledem k území Radiální systém s vnějším silničním obchvatem

24 2. směr diametrální Diametrální silniční průtah městem

25 3. směr tangenciální

26 4. směr okružní

27 Vhodnější - kombinace více orientací – např. radiálně okružní systém

28 Radiálně okružní systém komunikací v Praze

29 Zbytná doprava = doprava nežádoucí   zbytná doprava 1. stupně   zbytná doprava 2. stupně  bytná doprava 3. stupně  zbytná doprava 3. stupně

30 Zbytná doprava 1. stupně = doprava tranzitní průjezdná Z C

31 Zbytná doprava 2. stupně = doprava vnější - nevhodné umístění zdroje nebo cíle dopravy

32 Zbytná doprava 3. stupně = doprava vnitřní při využívání nevhodného dopravního prostředku


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY DOPRAVY ZPŮSOBY VEDENÍ TRASY V ÚZEMÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google