Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích
Projekt

2 Náplň projektu analýza ovlivnění bezpečnosti
- určitým účastníkem (chodci, mladiství, děti, ..) - určitým typem křižovatky (řízené, neřízené, okružní mimoúrovnové) - železniční přejezdy analýza bezpečnosti - na vybrané síti pozemních komunikací (místní komunikace, silnice I, II a III třídy a dálnice) - na vybraném území, zóně města (obytná zóna, Praha 6, ..)

3 Náplň projektu přímé sledování dopravní bezpečnosti metodou konfliktních situací „skoronehod“ využití profilových-automatických měření (radar, Traficon) ke sledování bezpečnosti v daném profilu a úseku komunikace vliv vybraného prvku na bezpečnost (rozhledy v úseku a křižovatce, zpomalovací prvky návrh a projektování opatření na zvýšení bezpečnosti řešení aktuálních problémů z praxe (např. areál nemocnice FNKV, rekonstrukce křižovatky, ..) spolupráce na výzkumných úkolech ČVUT z oblasti bezpečnosti, kapacity a plynulosti dopravního provozu

4 Ukázky z projektů Evidence dopravních nehod Profilová sledování
Okružní křižovatky Topografické sestavy Projekty BESIDIDO

5 Evidence dopravních nehod
Jednotný systém počítačové evidence v silničním provozu byl zaveden počátkem 80. let Základem je formulář Evidence dopravních nehod

6 Evidence dopravních nehod
Výhody „papírové“ verze formuláře : v některých fázích rychlejší na vyplnění než elektronická podoba. Papír není závislý na některých specifických vlivech (elektrický proud, vlhkost, teplo či provozní nespolehlivost hardware a software). Nevýhody „papírové“ verze formuláře : Nosné médium podléhá mechanickým a vnějším vlivům. Nenutí policistu vyplňovat všechny položky na základě logických vazeb. Ostatní evidentní výhody VT(výpočetní techniky).

7 Evidence dopravních nehod
V roce 1995 se prakticky začala zkoušet elektronická evidence DN pomocí databázového nástroje Lotus Notes Dokumentace v LN nabízí komplexní pohled v rámci ucelené statistiky, protokolu o nehodě i dalších případných příloh Inteligentní vyhledávání navíc oproti generačně starší „papírové“ verzi umožňuje filtrování dotazů pro jednoznačnou identifikaci DN.

8 Analýza okružních křižovatek
Záměrem bylo nejen prověřit stav a použitelnost databází, ale posoudit stavy před a po rekonstrukci, tj. posoudit efekt okružních křižovatek z hlediska bezpečnosti provozu Kriteria následných analýz Rozbor dopravní nehodovosti „před“ a „po“ rekonstrukci dle kritérií: kritérium – relativní nehodovost kritérium – absolutní nehodovost kritérium – intenzita dopravy kritérium – příčina dopravní nehody dle policejního protokolu kritérium – typ dopravní nehody dle typologického katalogu dopravních nehod

9 Analýza okružních křižovatek
Kriteria následných analýz Rozbor dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách dle kritérií: kritérium – geometrie kritérium – intenzita dopravy kritérium – vyrovnanost intenzity dopravy kritérium – typ okružní křižovatky

10 Analýza okružních křižovatek
Při rozboru dopravní nehodovosti z pohledu „před“ a „po“ rekonstrukcí okružních křižovatek se ukázalo relativní nehodovost i absolutní nehodovost se „po“ rekonstrukci okružní křižovatky snížily relativní nehodovost ovlivňuje nejvíce šířka jízdního pásu na okruhu v závislosti na intenzitě dopravy vyplývá rostoucí tendence počtu dopravních nehod i osobních dopravních nehod Z výzkumu a rozborů nehodovosti dle typu okružních křižovatek vyplývá, že by se měly preferovat okružní křižovatky co nejjednodušší, tedy s co nejmenším počtem kolizních bodů, které zvládnou příslušnou intenzitu

11 Topografické sestavy Pro účely hromadné evidence DN na vybraných POKO v ČR je podrobné vedení a vyhledávání v databázových aplikacích (jako je např. LN) nevýhodné. K tomuto účelu slouží tzv. Topografické sestavy, které udávají přehled o všech DN za dané časové období na síti komunikací ČR, pro které se tyto údaje sledují Topografická sestava je ucelený souhrn statistiky s vynecháním některých citlivých (např. údaje o řidiči) nebo v dané formě bezpředmětných položek (lokalita, č. komunikace), vedená v řádkové formě (jedna DN = jeden řádek) pro vybranou síť POKO a uzlových bodů v ČR, členěnou podle okresů a krajů, za uzavřenou časovou periodu

12 Topografické sestavy V topografických sestavách nejsou zahrnuty :
V topografický sestavách jsou zahrnuty : Dálnice a rychlostní POKO Silnice I. a II. třídy (a jejich průtahy obcemi) Místní sledované komunikace (v obcích) – uzlové body a meziuzlové úseky V topografických sestavách nejsou zahrnuty : Silnice III. Třídy Nesledované úseky místních komunikací (v obcích) Účelové POKO


Stáhnout ppt "Bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích"

Podobné prezentace


Reklamy Google