Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy 1. Účel a cíle prognózy dopravy - navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy 1. Účel a cíle prognózy dopravy - navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení."— Transkript prezentace:

1 PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy 1. Účel a cíle prognózy dopravy - navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu - navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu - dopravní prognóza stanovuje výhledové údaje o dopravě - dopravní prognóza stanovuje výhledové údaje o dopravě - zajímá nás výhledová intenzita - zajímá nás výhledová intenzita

2 2. Prognóza extrapolací dosavadních dat - využívají se dlouhodobé záznamy z průzkumů a sčítání - využívají se dlouhodobé záznamy z průzkumů a sčítání - data se seřazují do časových řad - data se seřazují do časových řad - nejjednodušší je prostá extrapolace - nejjednodušší je prostá extrapolace - příklad: - příklad:  - krátkodobá prognóza růstu počtu obyvatel, počtu vozidel, stupně automobilizace

3 3. Čtyři fáze prognózy dopravy 1. Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů 2. Rozdělení přemisťovacích vztahů 3. Dělba přepravní práce 4. Přidělení dopravy na komunikační síť

4 Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů (vznik přemisťovacích vztahů) - rozdělení území - rozdělení území - stanovení objemu dopravy bez ohledu na zdroj a cíl - stanovení objemu dopravy bez ohledu na zdroj a cíl - cest/den (jednosměrné přemístění osoby (nákladu) ze zdroje do cíle) - cest/den (jednosměrné přemístění osoby (nákladu) ze zdroje do cíle) - regresní analýza, hybnost obyvatel - regresní analýza, hybnost obyvatel

5 d4d4 1 2 3 4 5 6 d i – objem dopravy (cest/den) O – počet obyvatel oblasti P – počet pracovních příležitostí v oblasti OP

6 Metoda regresní analýzy y = b 1  x 1 + b 2  x 2 + …..b n  x n + k y = b 1  x 1 + b 2  x 2 + …..b n  x n + k y – závisle proměnná, tj. objem dopravy y – závisle proměnná, tj. objem dopravy x 1, x 2,…..x n – nezávisle proměnné, tj. počet pracovních příležitostí a počet obyvatel x 1, x 2,…..x n – nezávisle proměnné, tj. počet pracovních příležitostí a počet obyvatel b 1, b 2,…..b n – regresní koeficienty b 1, b 2,…..b n – regresní koeficienty k – regresní konstanta k – regresní konstanta

7 Rozdělení přemisťovacích vztahů - stanovení mezioblastních vztahů - stanovení mezioblastních vztahů - matice mezioblastních vztahů - matice mezioblastních vztahů - matematické modely - matematické modely  - analogické metody  - syntetické metody

8 1 2 3 4 5 6 D ij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) OP D 45 D ij = D ji

9 Analogické metody D ij v = D ij s ּ f /k/ D ij v = D ij s ּ f /k/ D ij v – mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D ij v – mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D ij s - mezioblastní vztah současný mezi oblastmi i a j D ij s - mezioblastní vztah současný mezi oblastmi i a j f/k/ - funkce koeficientu růstu f/k/ - funkce koeficientu růstu

10 Nejčastěji užívané analogické metody - metody jednotného součinitele růstu - metody jednotného součinitele růstu - metoda průměrných součinitelů růstu - metoda průměrných součinitelů růstu - metoda detroitská - metoda detroitská - metoda Fratarova - metoda Fratarova

11 Syntetické metody užije se matematický model užije se matematický model výchozím údajem je objem budoucí dopravy výchozím údajem je objem budoucí dopravy Obecně : D ij v = D i v ּ P ij Obecně : D ij v = D i v ּ P ij D ij v - mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D ij v - mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D i v – výhledový objem dopravy v oblasti i D i v – výhledový objem dopravy v oblasti i P ij – pravděpodobnost, že cesty vzniklé v oblasti i budou končit v oblasti j P ij – pravděpodobnost, že cesty vzniklé v oblasti i budou končit v oblasti j

12 Dělba přepravní práce Určují se podíly z celkových objemů dopravy na jednotlivé druhy dopravy (osobní, nákladní) a dopravní prostředky (individuální, MHD, pěšky). Určují se podíly z celkových objemů dopravy na jednotlivé druhy dopravy (osobní, nákladní) a dopravní prostředky (individuální, MHD, pěšky). Většinou se používá procentuální podíl nebo koeficienty odvozené ze současného stavu s přihlédnutím k vývoji (např. stupeň automobilizace) Většinou se používá procentuální podíl nebo koeficienty odvozené ze současného stavu s přihlédnutím k vývoji (např. stupeň automobilizace)

13 1 2 3 4 5 6 D ij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) přidělený na druh dopravy (IAD x MHD) OP D ij – MHD D ij – IAD

14 Přidělení dopravy na komunikační síť - metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ - metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ - metoda přidělení na více tras - metoda přidělení na více tras - metoda omezené kapacity - metoda omezené kapacity


Stáhnout ppt "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy 1. Účel a cíle prognózy dopravy - navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení."

Podobné prezentace


Reklamy Google