Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy"— Transkript prezentace:

1 PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy
- navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu - dopravní prognóza stanovuje výhledové údaje o dopravě - zajímá nás výhledová intenzita

2 2. Prognóza extrapolací dosavadních dat
- využívají se dlouhodobé záznamy z průzkumů a sčítání - data se seřazují do časových řad - nejjednodušší je prostá extrapolace - příklad: - krátkodobá prognóza růstu počtu obyvatel, počtu vozidel, stupně automobilizace

3 3. Čtyři fáze prognózy dopravy
Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů Rozdělení přemisťovacích vztahů Dělba přepravní práce Přidělení dopravy na komunikační síť

4 Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů (vznik přemisťovacích vztahů)
- rozdělení území - stanovení objemu dopravy bez ohledu na zdroj a cíl - cest/den (jednosměrné přemístění osoby (nákladu) ze zdroje do cíle) - regresní analýza, hybnost obyvatel

5 d4 di – objem dopravy (cest/den) O – počet obyvatel oblasti
2 1 6 3 d4 5 O P 4 O – počet obyvatel oblasti P – počet pracovních příležitostí v oblasti

6 Metoda regresní analýzy
y = b1  x1 + b2  x2 + …..bn  xn + k y – závisle proměnná, tj. objem dopravy x1, x2,…..xn – nezávisle proměnné, tj. počet pracovních příležitostí a počet obyvatel b1, b2,…..bn – regresní koeficienty k – regresní konstanta

7 Rozdělení přemisťovacích vztahů
- stanovení mezioblastních vztahů - matice mezioblastních vztahů - matematické modely - analogické metody - syntetické metody

8 Dij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den)
2 1 6 3 D45 5 O P 4 Dij = Dji

9 Analogické metody Dijv = Dijs ּ f /k/ Dijv – mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j Dijs - mezioblastní vztah současný mezi oblastmi i a j  f/k/ - funkce koeficientu růstu

10 Nejčastěji užívané analogické metody
    - metody jednotného součinitele růstu      - metoda průměrných součinitelů růstu      - metoda detroitská - metoda Fratarova

11 Syntetické metody užije se matematický model výchozím údajem je objem budoucí dopravy Obecně : Dijv = Div ּ Pij Dijv - mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j Div – výhledový objem dopravy v oblasti i Pij – pravděpodobnost, že cesty vzniklé v oblasti i budou končit v oblasti j

12 Dělba přepravní práce Určují se podíly z celkových objemů dopravy na jednotlivé druhy dopravy (osobní, nákladní) a dopravní prostředky (individuální, MHD, pěšky). Většinou se používá procentuální podíl nebo koeficienty odvozené ze současného stavu s přihlédnutím k vývoji (např. stupeň automobilizace)

13 Dij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) přidělený na druh dopravy (IAD x MHD)
2 1 6 3 5 O P Dij – MHD Dij – IAD 4

14 Přidělení dopravy na komunikační síť
- metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ - metoda přidělení na více tras - metoda omezené kapacity


Stáhnout ppt "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google