Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní infrastruktura a její hodnocení. Předmět řešení Hodnocení dopravní infrastruktury a jejích funkcí z hlediska udržitelného rozvoje území - součást.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní infrastruktura a její hodnocení. Předmět řešení Hodnocení dopravní infrastruktury a jejích funkcí z hlediska udržitelného rozvoje území - součást."— Transkript prezentace:

1 Dopravní infrastruktura a její hodnocení

2 Předmět řešení Hodnocení dopravní infrastruktury a jejích funkcí z hlediska udržitelného rozvoje území - součást ekonomického pilíře.

3 Hlavní řešená témata Hodnocení infrastruktury pro jednotlivé typy dopravy silniční dopravu železniční dopravu leteckou dopravu vodní dopravu

4 Východiska řešení Rozbor a hodnocení udržitelného rozvoje území – koncept Cílem bylo zejména ověřit platnost obecných principů udržitelného rozvoje a způsobu stanovení a hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje

5 Cíl prezentace Stručné nastínění postupu řešení hodnocení jednotlivých jevů/procesů vymezení hlavních problémů

6 Postup řešení Vymezení dopravní infrastruktury – silniční a železniční sítě, letišť a vodních cest – v daném území Zhodnocení stávajícího stavu s využitím zvolených indikátorů, tvorba karet jevů/procesů Vymezení hlavních rozvojových záměrů a jejich pozitivních/negativních vlivů z hlediska udržitelného rozvoje řešeného území Formulace doporučení pro územní plánování (zejména pro tvorbu ÚP obcí) Zpracování SWOT analýzy

7 Zhodnocení stávajícího stavu dopravní infrastrutury na území krajů s využitím zvolených indikátorů Úroveň dopravní infrastruktury Dopravní výkon nákladní dopravy Dopravní výkon v přepravě osob

8 Úroveň dopravní infrastruktury HP1: Hustota silniční sítě HP2: Hustota železniční sítě (km/km2) VP1: Počet km dálnic a rychlostních komunikací VP2: Délka silnic I. třídy VP3: Délka silnic II. a III. třídy VP4: Tratě železničních koridorů VP 5: Provozní délka železničních tratí

9 Úroveň dopravní infrastruktury

10

11

12

13

14 O skutečném podílu ekologicky méně náročné dopravy a jeho vývoji pak do jisté míry vypovídají indikátory (resp. indexy) stavu/vývoje podílu přepravy osob/věcí po železnici v relaci k přepravě veřejnou osobní a nákladní automobilovou dopravou. Vyšší vypovídající schopnost by měly údaje o výkonech jednotlivých typů dopravy (osobokilometry, tunokilometry), jež by navíc umožnily i hodnocení efektivity dopravy (nejsou zatím k dispozici).

15 Dopravní výkon nákladní dopravy Hlavní údaje HP1: Množství přepraveného nákladu v tunách celkem ( součet hmotností věcí vyvezených z / přivezených do / přepravených v rámci regionu) HP2: Množství přepraveného nákladu v tunách po železnici HP3: Množství přepraveného nákladu v tunách po silnici

16 Trendy ve vývoji VP2: Index železniční nákladní přepravy ( HP2 t + 1 / HP2 t=0 ) VP3: Index silniční nákladní přepravy ( HP3 t + 1 / HP3 t=0 ) VP4: Index nákladní přepravy celk. ( HP1 t + 1 / HP1 t=0 )

17 Vývoj přepravní náročnosti HDP VP5: Indikátor přepravní náročnosti HDP (HP1/HDP) VP6: Index přepravní náročnosti HDP HP1/HDP t + 1 / HP1/HDP t=0

18 VP5: Indikátor přepravní náročnosti HDP (HP1/HDP v tis.t/1mil.Kč HDP ) I = 26 493 / 150 207 = 0,176 (2006) I = 27 219 / 140 036 = 0,194 (2005) VP6: Index přepravní náročnosti HDP (HP1/HDP t + 1 / HP1/HDP t=0 ) I 2006/2005 = 176/194 = 0,907 Indikátor přepravní náročnost v nákladní dopravě vyjadřuje poměr dopravního výkonu nákladní dopravy k HDP v daném roce, jeho vývoj v čase vypovídá o rostoucí nebo klesající dopravní náročnosti tvorby HDP. O klesající přepravní náročnosti vypovídá i index VP6 (I < 1 ).

19 Environmentální náročnost přepravy VP8 : Indikátor environmentální náročnosti přepravy (HP3/HP1) I (2006) = 24 635 /26 493 = 0,930 /podíl silniční přepravy na přepravě celkem, t.j cca 93%/

20 Dopravní výkon v přepravě osob HP1: Celkový počet cestujících ve veřejné autobusové dopravě a po železnici uvnitř regionu HP2: Přeprava cestujících po železnici v rámci kraje HP3: Celkový počet cestujících ve veřejné autobusové dopravě uvnitř regionu HP4: Celkový počet přepravených osob v MDH

21

22

23 Hodnocení dopravní infrastruktury na území SO ORP HP1: Dopravní obslužnost území veřejnou osobní dopravou HP2: Hustota silniční sítě využívané pro hromadnou automobilovou dopravu – km/km2 VP1: Intenzita silničního provozu (zatížení)

24 Silniční doprava Charakteristika stávající silniční sítě - vymezení Výpočet hlavních indikátorů Počet kilometrů dálnic a rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.třídy (celkem km) Hustota silniční sítě na území SO ORP (km/km 2 ) Podíl jednotlivých typů silnic na délce celkem (%) Hustota silniční sítě na k.ú. obcí (dle typů silnic) Intenzita dopravy – nejvyšší hodnoty v intravilánu a na průjezdu městy/obcemi (RPDI - tis.voz/km)

25 HP1: Dopravní obslužnost území veřejnou osobní dopravou HP2: Hustota silniční sítě využívané pro hromadnou automobilovou dopravu – km/km2 VP1: Intenzita silničního provozu (zatížení)

26 Železniční doprava HP1: Dopravní obslužnost území železniční dopravou – počet spojů/den HP2: Dostupnost obsluhy území železniční osobní dopravou – docházkové vzdálenosti VP1: Hustota železniční sítě využívané pro hromadnou přepravu osob – km/km2

27 Verbální hodnocení Hlavní přednosti/nedostatky (resp. nevýhody) stávající silniční sítě Poloha území SO ORP na hlavních silničních tazích evropského a celostátního významu Způsob napojení na dálniční síť, rychlostní komunikace Propojení území se sousedními regiony, Dostupnost krajských sídel, případně významných sídel v rámci regionu Obce – dostupnost sídla ORP

28 Základní nedostatky na jednotlivých (konkrétních) komunikacích : směrové, šířkové poměry, technický stav a povrch vozovek, nevhodná křížení, absence obchvatů, nechráněné železniční přejezdy, úseky s vysokou nehodovostí, stav mostů, příp. opěrných zdí apod.

29 Dopravní obslužnost hromadnou osobní dopravou

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopravní infrastruktura a její hodnocení. Předmět řešení Hodnocení dopravní infrastruktury a jejích funkcí z hlediska udržitelného rozvoje území - součást."

Podobné prezentace


Reklamy Google