Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008.  Byl zpracován na základě § 32 zákona č.183/2006 Sb. V souladu s tímto ustanovením: ◦ stanoví republikové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008.  Byl zpracován na základě § 32 zákona č.183/2006 Sb. V souladu s tímto ustanovením: ◦ stanoví republikové."— Transkript prezentace:

1 Veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008

2  Byl zpracován na základě § 32 zákona č.183/2006 Sb. V souladu s tímto ustanovením: ◦ stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, ◦ vymezuje rozvojové oblasti a osy, ◦ vymezuje specifické oblasti, ◦ vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, ◦ stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování, ◦ stanoví úkoly k naplňování PÚR. Veřejné projednávání 17.9.2008

3  Všechny stanovené oblasti, osy, koridory a plochy mají mezinárodní nebo republikový význam nebo svým významem překračují území jednoho kraje.  Návrh PÚR ČR má textovou a grafickou část.  Grafické přílohy jsou schémata ve formátu A4.  Součástí návrhu jsou 2 přílohy: ◦ důvodová zpráva k PÚR ČR 2008, ◦ nositelé úkolů pro územní plánování. Veřejné projednávání 17.9.2008

4  Úvod  Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje zemí ◦ vychází z PÚR ČR 2006, ◦ z dokumentu Územní agenda Evropské unie, ◦ z dokumentu Lipská charta o udržitelných evropských městech, ◦ jsou závazné pro veškerou ÚPČ v ČR. Veřejné projednávání 17.9.2008

5

6  Jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území.  PÚR ČR 2008 vymezuje 12 rozvojových oblastí a 13 rozvojových os.  Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny územními obvody ORP nebo jejich částmi. Veřejné projednávání 17.9.2008

7

8  Jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje území.  Na území ČR bylo vymezeno 7 specifických oblastí.  Specifické oblasti jsou vymezeny územními obvody ORP nebo jejich částmi. Veřejné projednávání 17.9.2008

9  Účelem vymezení je ochrana ploch pro umístění pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a VLC, které mají vliv na rozvoj území ČR a umožní propojení základní sítě dopravních cest se sousedními státy. Veřejné projednávání 17.9.2008

10  Jsou zde uvedeny: ◦ multimodální koridory, ◦ koridory vysokorychlostní železniční dopravy, ◦ koridory konvenční železniční dopravy, ◦ koridory dálnic, ◦ koridory kapacitních silnic, ◦ vodní doprava, ◦ kombinovaná doprava, ◦ veřejná logistická centra, ◦ letiště. Veřejné projednávání 17.9.2008

11  Vymezením koridorů dopravní infrastruktury se rozumí uvedení míst, která mají být spojena příslušnou dopravní cestou. Tímto vymezením se vyjadřuje republiková potřeba takového spojení a jeho zohlednění v územně plánovací činnosti a v činnosti příslušných resortů.  Prověřování možnosti umístění těchto rozvojových záměrů v území bude provedeno navazujícími nástroji územního plánování. Veřejné projednávání 17.9.2008

12

13  Účelem vymezení je ochrana ploch, tj. vytvoření územní rezervy pro umísťování zařízení technické infrastruktury, které mají vliv na rozvoj území ČR a umožní propojení systémů se sousedními státy.  Jsou zde uvedena: ◦ elektroenergetická zařízení, ◦ plynárenská zařízení, ◦ dálkovody, ◦ vodovodní a kanalizační sítě, ◦ potenciální plochy pro lokality hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. Veřejné projednávání 17.9.2008

14  Vymezením koridorů technické infrastruktury se rozumí uvedení míst, která mají být spojena příslušným vedením této infrastruktury. Tímto vymezením se vyjadřuje republiková potřeba takového spojení a jeho zohlednění v územně plánovací činnosti a v činnosti příslušných resortů.  Prověřování možnosti umístění těchto rozvojových záměrů v území bude provedeno navazujícími nástroji ÚP. Veřejné projednávání 17.9.2008

15

16  V této kapitole jsou uvedena: a) území, vykazující relativně zvýšené požadavky na změny v území, b) území, vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území.  Úkolem krajů je v ZÚR upřesnit vymezení těchto území v rozlišení podle jednotlivých obcí. Veřejné projednávání 17.9.2008

17  Úkolem pro územní plánování je a) upřesněná území vymezit jako nadmístní rozvojové osy, b) upřesněná území vymezit jako nadmístní specifické oblasti.  V této kapitole jsou rovněž uvedeny úkoly, které vyplývají z Územní agendy EU. Veřejné projednávání 17.9.2008

18 Souhrnné schéma


Stáhnout ppt "Veřejné projednávání PÚR ČR 2008 17. září 2008.  Byl zpracován na základě § 32 zákona č.183/2006 Sb. V souladu s tímto ustanovením: ◦ stanoví republikové."

Podobné prezentace


Reklamy Google