Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální dimenze sítě TEN-T

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální dimenze sítě TEN-T"— Transkript prezentace:

1 Regionální dimenze sítě TEN-T
Ing. Jaroslav Drozd LUHAČOVICE

2 Evropské dopravní koridory
2 Evropské dopravní koridory

3 Historie a současnost sítě TEN-T
3 Historie a současnost sítě TEN-T Politika TEN-T vstoupila v platnost (aktualizace 2004 = rozšíření EU) Zelená kniha o sítích TEN-T (diskusní platforma ) posílení nadevropské dimenze, plnění evropské ambice na snižování nebezpečí klimatických změn, lepší využití kapacit stávající infrastruktury, zlepšení podmínek pro podnikání na dopravní infrastruktuře, zavádění nových technologií, zvyšování bezpečnosti, zajištění interoperability, propojení sítí jednotlivých druhů dopravy v osobní i nákladní dopravě na základě principu komodality návrh variant podoby budoucí transevropské sítě návrhy na revizi směrnic TEN-T (horizont )

4 Historie a současnost sítě TEN-T
4 Historie a současnost sítě TEN-T Prioritní síť (core network) má zajistit nejdůležitější dálkové tahy z hlediska evropského obchodu a pohybu osob a napojit všechny členské státy Globální síť (comprehensive network) zahrnuje současnou „širokou“ síť s cílem zajistit přístup k základní síti TEN-T pro všechny evropské regiony Další postup revize TEN – T „Bílá kniha“ návrh metodiky pro stanovení revidované sítě TEN-T návrh na novou legislativní úpravu, která bude nově definovat politiku TEN-T konzultace o globální síti a sběr dat - říjen 2010 návrh map základní sítě – listopad 2010 zpracování nového evropského nařízení 2011 předložení Evropskému parlamentu a schválení 2011/2012

5 Historie a současnost sítě TEN-T
5 Historie a současnost sítě TEN-T 1996 2012

6 Aktivity regionu v politice TEN-T
6 Aktivity regionu v politice TEN-T Dunajská strategie Hlavní pilíře : Propojení Ochrana životního prostředí a prevence rizik Socioekonomická a kulturní integrace

7 Aktivity regionu v politice TEN-T BAA (Balt-Adriatic Axis)
7 Aktivity regionu v politice TEN-T Baltsko-jaderský koridor spojení makroregionů Baltského moře a Dunaje, strategická dopravní osa, přemostění dvou systémů mořských dálnic (Skandinávských zemí a Středozemního moře) projekt Baltsko-jaderského koridoru podporuje 14 regionů od Baltu k Jadranu BAA je hlavní spojkou mezi makroregiony Pobaltí a Podunají BAA (Balt-Adriatic Axis)

8 Regionální dimenze TEN-T
8 Regionální dimenze TEN-T propojení IV.  V.  VI. koridoru ZLIN

9 Dopravní politika ČR a revize TEN-T
9 Dopravní politika ČR a revize TEN-T Multimodální osy přes ČR TEN-T prioritní projekty silniční sítě

10 Společný návrh priority TEN detail ČR
10 Společný návrh priority TEN detail ČR Olomouc Zlín Křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

11 11 Závěry Problémy regionů překračují hranice EU - nezbytné zapojení sousedních zemí klíčovou platformou pro prosazování českých zájmů v EU je spolupráce v rámci Visegrádská skupiny (V4) participace v makroregionálních strategiích nesmí vést k oslabení interní dimenze V4, ale naopak k zefektivnění spolupráce uvnitř regionu V4 zabránit konkurenčním vztahům mezi V4 a regionálními strategiemi a usilovat o soulad záměrů a iniciativ

12 Závěry Střední Morava:
12 Závěry Střední Morava: nemá dostatečně kvalitní vnitrostátní dopravní propojení se sousedními kraji v ose východ - západ a v ose sever – jih a rovněž tak v mezinárodním kontextu se sousedními regiony Slovenska nemá dobudovanou nadřazenou dopravní infrastrukturu navazující na mezinárodní dopravní propojení evropských sítí „TEN T“, sever-jih Baltsko-Jaderský dopravní koridor.

13 Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury
13 Zásadní význam pro region Střední Moravy: Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Drozd


Stáhnout ppt "Regionální dimenze sítě TEN-T"

Podobné prezentace


Reklamy Google