Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální dimenze sítě TEN-T Ing. Jaroslav Drozd 15. 9. 2011 LUHAČOVICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální dimenze sítě TEN-T Ing. Jaroslav Drozd 15. 9. 2011 LUHAČOVICE."— Transkript prezentace:

1 Regionální dimenze sítě TEN-T Ing. Jaroslav Drozd 15. 9. 2011 LUHAČOVICE

2 Evropské dopravní koridory 2

3 3 Historie a současnost sítě TEN-T  Politika TEN-T vstoupila v platnost 1996 (aktualizace 2004 = rozšíření EU)  Zelená kniha o sítích TEN-T (diskusní platforma 2007-2009)  posílení nadevropské dimenze,  plnění evropské ambice na snižování nebezpečí klimatických změn,  lepší využití kapacit stávající infrastruktury,  zlepšení podmínek pro podnikání na dopravní infrastruktuře,  zavádění nových technologií,  zvyšování bezpečnosti,  zajištění interoperability, propojení sítí jednotlivých druhů dopravy v osobní i nákladní dopravě na základě principu komodality »návrh variant podoby budoucí transevropské sítě »návrhy na revizi směrnic TEN-T »návrhy na revizi směrnic TEN-T (horizont 2020-2030)

4 4 Historie a současnost sítě TEN-T  Prioritní síť (core network) má zajistit nejdůležitější dálkové tahy z hlediska evropského obchodu a pohybu osob a napojit všechny členské státy  Globální síť ( comprehensive network) zahrnuje současnou „širokou“ síť s cílem zajistit přístup k základní síti TEN-T pro všechny evropské regiony  Další postup revize TEN – T „Bílá kniha“  návrh metodiky pro stanovení revidované sítě TEN-T  návrh na novou legislativní úpravu, která bude nově definovat politiku TEN-T  konzultace o globální síti a sběr dat - říjen 2010  návrh map základní sítě – listopad 2010  zpracování nového evropského nařízení 2011  předložení Evropskému parlamentu a schválení 2011/2012

5 Historie a současnost sítě TEN-T 5 1996 2012

6 Aktivity regionu v politice TEN-T 6 Dunajská strategie Hlavní pilíře :  Propojení  Ochrana životního prostředí a prevence rizik  Socioekonomická a kulturní integrace

7 Aktivity regionu v politice TEN-T 7 BAA (Balt-Adriatic Axis) Baltsko-jaderský koridor  spojení makroregionů Baltského moře a Dunaje, strategická dopravní osa, přemostění dvou systémů mořských dálnic (Skandinávských zemí a Středozemního moře)  projekt Baltsko-jaderského koridoru podporuje 14 regionů od Baltu k Jadranu  BAA je hlavní spojkou mezi makroregiony Pobaltí a Podunají

8 Regionální dimenze TEN-T 8 ZLIN IV.  V.  VI. propojení IV.  V.  VI. koridoru

9 9 Multimodální osy přes ČR TEN-T prioritní projekty silniční sítě Dopravní politika ČR a revize TEN-T

10 Společný návrh priority TEN detail ČR 10 Olomouc Zlín Křižovatka dopravních a ekonomických zájmů

11 Závěry 11 Problémy regionů překračují hranice EU - nezbytné zapojení sousedních zemí klíčovou platformou pro prosazování českých zájmů v EU je spolupráce v rámci Visegrádská skupiny (V4) participace v makroregionálních strategiích nesmí vést k oslabení interní dimenze V4, ale naopak k zefektivnění spolupráce uvnitř regionu V4 zabránit konkurenčním vztahům mezi V4 a regionálními strategiemi a usilovat o soulad záměrů a iniciativ

12 Závěry 12 Střední Morava: nemá dostatečně kvalitní vnitrostátní dopravní propojení se sousedními kraji v ose východ - západ a v ose sever – jih a rovněž tak v mezinárodním kontextu se sousedními regiony Slovenska nemá dobudovanou nadřazenou dopravní infrastrukturu navazující na mezinárodní dopravní propojení evropských sítí „TEN T“, sever-jih Baltsko-Jaderský dopravní koridor.

13 Ing. Jaroslav Drozd jaroslav.drozd@kr-zlinsky.cz Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T 13 Zásadní význam pro region Střední Moravy: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Regionální dimenze sítě TEN-T Ing. Jaroslav Drozd 15. 9. 2011 LUHAČOVICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google