Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice Ing. Jaroslav Drozd předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice Ing. Jaroslav Drozd předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského."— Transkript prezentace:

1 Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice Ing. Jaroslav Drozd předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského kraje 29. 6. 2012 Kongresové centrum ve Zlíně

2 Koncepce rozvoje cyklodopravy ZK 2 vychází z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR  Generel dopravy Zlínského kraje (první zpracování 2004 - v letech 2009 – 2011 byla zpracována a 14. 12. 2011 schválena jeho aktualizace)  Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje (zpracování 2004) Základní cíle: 1.Mobilita a dopravní funkce 2.Místní rozvoj 3.Lidské zdraví 4.Životní prostředí

3 Generel dopravy Zlínského kraje 3 -rozpracovává národní strategii a vytváří vazbu na krajskou koncepci rozvoje cyklodopravy (schválený zastupitelstvem ZK 2004) Doporučení:  Podporovat a rozvíjet cyklistickou dopravu jako součást dopravního systému  Šířit osvětu ve školách, médiích, propagačními akcemi  Vést přehled o stávající cyklistické infrastruktuře a zlepšovat stav v této oblasti  Dbát na návaznosti hromadné dopravy a rozšiřovat možnosti přepravy jízdních kol  Při přípravě a schvalování staveb uplatňovat (v případě účelnosti) požadavky na vybudování cyklostezek Od doby vzniku původního Generelu dopravy Zlínského kraje došlo ke změně vnímání cyklistické dopravy, cyklistika přestává být pouze individuální záležitostí a začíná plynule přecházet do městského i regionálního plánování, koexistuje s dalšími druhy dopravy a přirozenou cestou vznikají nároky uživatelů na dopravní prostor a odpovídající vybavení.

4 Aktualizace Generelu dopravy ZK 4 Opatření: 1.Podpora přípravy budování cyklistických stezek 2.Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji 3.Podpora rekonstrukce systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS 4.Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy 5.Zajištění údržby značení cyklotras 2011

5 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území ZK 5 A - analýza současného stavu  Charakteristika území  Širší dopravní souvislosti  Potřeby současné cyklodopravy  Řešení cyklodopravy a rozbory B - Návrhová část  Základní koncepce cyklotras  Cyklodoprava a ochrana životního prostředí  Konstrukce a údržba cyklostezek  Spoluvyužití cyklodopravy a ostatní dopravy  Náklady a možnosti financování

6 Cyklodoprava ve Zlínském kraji 6 Historie a současnost z celkové délky cyklostezek realizovaných v ČR v roce 2009 bylo 23,9 % realizováno ve ZK Zdroj: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury - projekt MD leden 2010, CDV v. i. i.

7 Cyklodoprava ve Zlínském kraji 7 ve Zlínském kraji připadá k 1. 1. 2010 přibližně 28 m délky cyklostezky na 100 obyvatel. Zdroj: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury - projekt MD leden 2010, CDV v. i. i. Historie a současnost

8 Generel dopravy Zlínského kraje 8 Moravská stezka cyklostezky podél Baťova kanálu cyklostezka Bečva Beskydsko–Karpatská magistrála páteřní cyklostezky a cyklotrasy cyklostezky Vlára - Váh

9 Cyklodoprava ve Zlínském kraji 9 Pasportizace cyklistických stezek se dá rozdělit do základních oblastí:  Moravská stezka = cyklostezky podél Baťova kanálu (Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Nedakonice)  Cyklostezka Bečva = Hornovsacko – Valašsko (Velké Karlovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm směr Hranice na Moravě)  Cyklostezky Beskydsko-Karpatské magistrály (Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Vizovice, Brumov-Bylnice, Slavičín a Valašské Klobouky) - včetně propojení cyklostezek Bečva-Vlára-Váh  Cyklostezky v okolí větších obcí a měst (sdružení obcí a mikroregionů)

10 Cyklodoprava ve Zlínském kraji 10 Budoucnost a cíle podpory cyklodopravy na území ZK  Vytvoření funkční vzájemně propojené sítě cyklistických tras v území: upřesnění cyklotras definovaných v Generelu dopravy Zlínského kraje jejich doplnění o významné místní trasy stabilizace jejich vedení v reálném území definování opatření nutných k jejich realizaci stanovení možností financování příprav projektové dokumentace, případně výstavby páteřních dálkových a významných regionálních cyklistických tras  Koordinace a rozvoj sítě dálkových cyklistických tras a jejich vzájemnou propojenost  Napojení významných měst a turistických center na tyto regionální a dálkové cyklotrasy  Podporovat nové cyklostezky sloužící pro pravidlené dojíždění obyvatel za prací, vzděláváním i rekreací

11 Cyklodoprava ve Zlínském kraji 11 Závěry Základním předpokladem úspěšného rozvoje v oblasti cyklistiky však zůstává podpora ze strany mikroregionů a obcí při řízeném a koncepčním plánování cyklistické dopravy a jejich motivování k vylepšování parametrů a zvyšování bezpečnosti sítě dálkových, významných regionálních a významných místních cyklotras. Součástí podpory Zlínského kraje je odborná pomoc při začleňování cyklistické dopravy do připravovaných i aktualizovaných územně plánovacích dokumentů, koncepčních materiálů a studií.

12 Děkuji za pozornost 12 jaroslav.drozd@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice Ing. Jaroslav Drozd předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského."

Podobné prezentace


Reklamy Google