Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice"— Transkript prezentace:

1 Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice
Kongresové centrum ve Zlíně Ing. Jaroslav Drozd předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a náměstek hejtmana Zlínského kraje

2 Koncepce rozvoje cyklodopravy ZK
2 Koncepce rozvoje cyklodopravy ZK vychází z Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR Generel dopravy Zlínského kraje (první zpracování v letech 2009 – byla zpracována a schválena jeho aktualizace) Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje (zpracování 2004) Základní cíle: Mobilita a dopravní funkce Místní rozvoj Lidské zdraví Životní prostředí

3 Generel dopravy Zlínského kraje
3 Generel dopravy Zlínského kraje rozpracovává národní strategii a vytváří vazbu na krajskou koncepci rozvoje cyklodopravy (schválený zastupitelstvem ZK 2004) Doporučení: Podporovat a rozvíjet cyklistickou dopravu jako součást dopravního systému Šířit osvětu ve školách, médiích, propagačními akcemi Vést přehled o stávající cyklistické infrastruktuře a zlepšovat stav v této oblasti Dbát na návaznosti hromadné dopravy a rozšiřovat možnosti přepravy jízdních kol Při přípravě a schvalování staveb uplatňovat (v případě účelnosti) požadavky na vybudování cyklostezek Od doby vzniku původního Generelu dopravy Zlínského kraje došlo ke změně vnímání cyklistické dopravy, cyklistika přestává být pouze individuální záležitostí a začíná plynule přecházet do městského i regionálního plánování, koexistuje s dalšími druhy dopravy a přirozenou cestou vznikají nároky uživatelů na dopravní prostor a odpovídající vybavení.

4 Aktualizace Generelu dopravy ZK
4 Aktualizace Generelu dopravy ZK 2011 Opatření: Podpora přípravy budování cyklistických stezek Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji Podpora rekonstrukce systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy Zajištění údržby značení cyklotras

5 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území ZK
5 Koncepce rozvoje cyklodopravy na území ZK A - analýza současného stavu Charakteristika území Širší dopravní souvislosti Potřeby současné cyklodopravy Řešení cyklodopravy a rozbory B - Návrhová část Základní koncepce cyklotras Cyklodoprava a ochrana životního prostředí Konstrukce a údržba cyklostezek Spoluvyužití cyklodopravy a ostatní dopravy Náklady a možnosti financování

6 Cyklodoprava ve Zlínském kraji
6 Cyklodoprava ve Zlínském kraji Historie a současnost z celkové délky cyklostezek realizovaných v ČR v roce 2009 bylo 23,9 % realizováno ve ZK Zdroj: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury - projekt MD leden 2010, CDV v. i. i.

7 Cyklodoprava ve Zlínském kraji
7 Cyklodoprava ve Zlínském kraji Historie a současnost ve Zlínském kraji připadá k přibližně 28 m délky cyklostezky na 100 obyvatel. Zdroj: Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury - projekt MD leden 2010, CDV v. i. i.

8 Generel dopravy Zlínského kraje
8 Generel dopravy Zlínského kraje cyklostezka Bečva páteřní cyklostezky a cyklotrasy Moravská stezka cyklostezky podél Baťova kanálu Beskydsko–Karpatská magistrála cyklostezky Vlára - Váh

9 Cyklodoprava ve Zlínském kraji
9 Cyklodoprava ve Zlínském kraji Pasportizace cyklistických stezek se dá rozdělit do základních oblastí: Moravská stezka = cyklostezky podél Baťova kanálu (Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště, Nedakonice) Cyklostezka Bečva = Hornovsacko – Valašsko (Velké Karlovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm směr Hranice na Moravě) Cyklostezky Beskydsko-Karpatské magistrály (Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Vizovice, Brumov-Bylnice, Slavičín a Valašské Klobouky) - včetně propojení cyklostezek Bečva-Vlára-Váh Cyklostezky v okolí větších obcí a měst (sdružení obcí a mikroregionů)

10 Cyklodoprava ve Zlínském kraji
10 Cyklodoprava ve Zlínském kraji Budoucnost a cíle podpory cyklodopravy na území ZK Vytvoření funkční vzájemně propojené sítě cyklistických tras v území: upřesnění cyklotras definovaných v Generelu dopravy Zlínského kraje jejich doplnění o významné místní trasy stabilizace jejich vedení v reálném území definování opatření nutných k jejich realizaci stanovení možností financování příprav projektové dokumentace, případně výstavby páteřních dálkových a významných regionálních cyklistických tras Koordinace a rozvoj sítě dálkových cyklistických tras a jejich vzájemnou propojenost Napojení významných měst a turistických center na tyto regionální a dálkové cyklotrasy Podporovat nové cyklostezky sloužící pro pravidlené dojíždění obyvatel za prací, vzděláváním i rekreací

11 Cyklodoprava ve Zlínském kraji
11 Cyklodoprava ve Zlínském kraji Závěry Základním předpokladem úspěšného rozvoje v oblasti cyklistiky však zůstává podpora ze strany mikroregionů a obcí při řízeném a koncepčním plánování cyklistické dopravy a jejich motivování k vylepšování parametrů a zvyšování bezpečnosti sítě dálkových, významných regionálních a významných místních cyklotras. Součástí podpory Zlínského kraje je odborná pomoc při začleňování cyklistické dopravy do připravovaných i aktualizovaných územně plánovacích dokumentů, koncepčních materiálů a studií.

12 12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nové výzvy v cyklistické dopravě a cykloturistice"

Podobné prezentace


Reklamy Google