Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE"— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE
Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Tisková konference Ministerstvo dopravy ČR

2 Dopravní sektorové strategie – 1.fáze
Národní dokument zaměřený na krátkodobý časový horizont rozvoje dopravní infrastruktury Důvod zpracování Dopravní politika předpokládá zpracování návazného dokumentu, původně Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury – byl zpracován, ale nebyl schválen vládou Pro fungování OPD je nezbytné mít stanovený jednoznačný plán rozvoje dopravní infrastruktury s jasně stanovenými prioritami Potřeba krátkodobého materiálu, jako podpora OPD do roku 2013 Dopravní sektorové strategie

3 Dopravní sektorové strategie – 1.fáze
Pozice dokumentu Souhrnný krátkodobý koncept tvořící základ pro zpracování navazujícího rozsáhlejšího dokumentu, který bude zahrnovat podrobně rozpracovaný střední a dlouhodobý výhled Návaznost dokumentu na další strategické dokumenty Dopravní politika ČR pro léta 2005 – 2013 Strategie podpory dopravní obslužnosti území Strategie regionálního rozvoje ČR na roky Politika územního rozvoje ČR 2008 Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury Dokumenty regionální úrovně

4 Logický rámec dokumentu
Analýza konkurenceschopnosti dopravních odvětví Stanovení základních služeb Analýza mezer Multikriteriální analýza Finanční zdroje Implementační a investiční plán

5 Multikriteriální analýza (MKA)
Metodika a parametry MKA Hodnoceny projekty v železničním a silničním sektoru Odlišná metodika MKA pro: projekty dálnic a rychlostních silnic, významné projekty silnic I. třídy, železniční projekty. Výstup MKA pořadí důležitosti projektů

6 Multikriteriální analýza - kritéria
Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy Evropský význam Zlepšení dostupnosti, úspory času a územní význam Zvýšení úrovně kvality provozu Snížení nehodovosti Vyrovnaný rozvoj regionů Snížení dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví Jednotková nákladovost Železnice Význam pro dostupnost a změnu dělby přepravní práce Technická naléhavost Naléhavost v kontextu udržitelného rozvoje dopravní sítě

7 Model přidělování prostředků – respektováno:
Investiční plán Model přidělování prostředků – respektováno: pořadí projektů dle významnosti stanovené MKA, vazby mezi jednotlivými projekty, rozdělení celkových nákladů do jednotlivých let, kontinuální financování projektů. Model obsahuje zjednodušující předpoklady - nepostihuje všechny skutečnosti ovlivňující pořadí výstavby dílčích projektů, např.: již stanovené závazky vyplývající z mezinárodně uzavřených dohod apod., aktuální stav přípravy projektů bez vlivu výsledků MKA, budoucí územní a majetkoprávní přípravy (výkupy).

8 Prognóza financování - 3 vývojové scénáře:
Investiční plán Prognóza financování - 3 vývojové scénáře: rozvojový, minimalistický, restriktivní. Investiční plán nutno vnímat jako návrh zohledňující: rámcový přehled pokrytí potřeb ve střednědobém až dlouhodobém výhledu, informaci o dopadu změny celkových zdrojů na předpokládané potřeby (porovnáním 3 scénářů).

9 Dokument Dopravní sektorové strategie – 1.fáze
Zpracován společností PWC a CDV v průběhu 2. poloviny roku 2009 Z časových důvodů nebylo možné zpracovat všechny části tak, aby mohl být dokument předložen vládě (hodnocení SEA, podrobný dopravní model) Rozhodnuto o zpracování 2. fáze dokumentu Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem předpoklad dokončení 2011 podklad pro operační programy v období (2014 – 2020)

10 Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem
Dopravní prognózy a hodnocení – podrobná specifikace aktivit Dopravní modely národní dopravní systém, seznam předpokládaných dopravních staveb na území ČR, modelování výhledových stavů v jednotlivých časových horizontech s různým stupněm vyspělosti DI. Stanovení finanční náročnosti projektů, rozdělení financování do dílčích období Porovnání v rámci MKA Zpracování metodiky hodnocení dopravní infrastruktury, použití pro projekty ve všech dopravních sektorech Úkoly MD spojené s přípravou financování Analýza a predikce finančních zdrojů na výstavbu a údržbu DI Realizační plán a jeho hodnocení Návrh institucionální reorganizace SFDI

11 Konkurenceschopnost ČR
Studie konkurenceschopnosti států EU (The Lisbon review 2010) – zpráva Světového ekonomického fóra ( ) 15. místo mezi 27 zeměmi (před 2 lety 16.místo) Porovnání v 8 kategoriích - největší nedostatky ČR v kategorii infrastruktura (silniční síť, železniční síť, veřejná doprava, zásobování elektřinou, telekomunikační služby)

12 ředitel Odboru strategie
Děkuji za pozornost Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google