Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS"— Transkript prezentace:

1 Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS
Odbor strategie MD Ing. Vít Sedmidubský

2 Podpora dopravního sektoru v období 2014 – 2020
Osnova příspěvku Podpora dopravního sektoru v období 2014 – 2020 Východiska pro evropské fondy a hlavní zásady Struktura a užití evropských fondů Problémová analýza sektoru doprava Kondicionality pro využívání evropských fondů Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Politika TEN-T 2

3 Evropská politika soudržnosti
Snížení rozsahu podporovaných cílů Snížení počtu operačních programů Podpora cílů vycházejících ze Strategie Evropa 2020 a NPR 3

4 Finanční nástroje politiky soudržnosti
Fond CEF (Connecting Europe Facility) Fond navazuje na současný Fond TEN-T, je ale rozšířen o oblast energetiky a ICT. Pro dopravu je vyčleněno celkem 21,7 mld €. Určeno pro: Všechny státy EU bez rozdílu Výběr nejkvalitnějších projektů v rámci celé EU Podporované projekty: Pouze základní síť TEN-T U železniční a vodní infrastruktura podíl EU 20 – 50% Silniční infrastruktura pouze ITS, pro služby nákladní dopravy a bezpečné parkování 4

5 Finanční nástroje politiky soudržnosti
Fond soudržnosti – převod části prostředků do nástroje CEF Celkem převedeno 10 mld € Určeno pro: Státy s menším HDP/obyvatele než 90 % evropského průměru Půjde o soutěž mezi „kohezními státy“ Prostředky nebudou pro každý stát předem stanoveny Podporované projekty: Pouze základní sít TEN-T Míra evropského financování až do výše 85 % Železniční a vodní infrastruktura Silniční infrastruktura pouze u přeshraničních projektů a silniční napojení přístavů a terminálů multimodální dopravy ITS Služby pro nákladní dopravu, redukce hluku, bezpečné parkovaní. 5

6 Finanční nástroje politiky soudržnosti
Fond soudržnosti Celkem 24 mld € pro dopravu pro každý stát bude předem stanovena výše prostředků Určeno pro: státy s menším HDP/obyvatele než 90 % evropského průměru Podporované projekty: pro projekty sítě TEN-T (základní i globální síť) míra evropského financování až do výše 85 % podpora rozvoje nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně podpory udržitelné mobility podpora rozvoje komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů (i mimo TEN-T) 6

7 Finanční nástroje politiky soudržnosti
ERDF – strukturální fond Odhad 0,5 mld € Určeno pro: Jakékoliv projekty dopravní infrastruktury a projekty na podporu dopravní obslužnosti v regionech NUTS 2 HDP menší než 75% evropského průměru Podporované projekty: Napojení na síť TEN-T terciárních a sekundárních uzlů Zvyšování regionální mobility 7

8 Problémová analýza sektoru doprava 1
Fond soudržnosti: Železniční infrastruktura železniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T železniční infrastruktura mimo síť TEN-T (zejména síť celostátního významu, tratě pro příměstskou, městskou, aglomerační a páteřní regionální dopravu, tratě pro důležité tahy nákladní dopravy a tratě pro napojení míst, které jsou významným zdrojem nebo cílem nákladní dopravy) Silniční infrastruktura silniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T silniční infrastruktura globální sítě TEN-T podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti Infrastruktura vnitrozemské vodní dopravy výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T Infrastruktura letecké dopravy modernizace letišť hlavní sítě TEN-T modernizace letišť globální sítě TEN-T 8

9 Problémová analýza sektoru doprava 2
Infrastruktura pro multimodální dopravu modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy sítě TEN-T Podpora udržitelné městské mobility Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy) Systémy pro city-logistiku Intermodální terminály osobní dopravy (propojovací uzly pro železniční, autobusovou, městskou, individuální a nemotorovou dopravu), zavádění ITS a nových technologií. Systémy řízení městského silničního provozu 9

10 Problémová analýza sektoru doprava 3
Evropský fond pro regionální rozvoj Silniční infrastruktura silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu silnice ve správě samosprávy komunikace pro nemotorovou dopravu Infrastruktura vnitrozemských vodních cest infrastruktura vnitrozemských vodních cest mimo síť TEN-T (určena zejména pro rekreační plavbu) Podpora letecké infrastruktury mimo síť TEN-T Podpora multimodální dopravy modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy mimo síť TEN-T a železničních vleček provozní podpora linek multimodální dopravy Ekologicky čistý dopravní park Podpora modernizace vozového parku veřejné hromadné dopravy Podpora modernizace a rozvoje parku intermodálních přepravních jednotek 10

11 Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020
Návrhová část Uživatelé Provoz Zdroje pro dopravu Dopravní infrastruktura Snižování dopadů na zdraví a životní prostředí Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace Další dlouhodobé vize Subsidiarita 11

12 Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020
Implementační část Finanční nástroje Legislativní nástroje Inovační nástroje Struktura návazných dokumentů dopravní infrastruktura dopravní obslužnost telematika a moderní technologie nákladní doprava a logistika zpoplatnění provozu a externality letecká doprava cyklistická doprava kosmické technologie Monitoring a indikátory 12

13 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze- Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014 až 2020) Jde o hlavní kondicionalitu pro budoucí operační program pro sektor doprava Cílem je určit priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2040 včetně pořadí realizace jednotlivých staveb a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu, který aktuálně slouží jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období

14 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

15 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Přípravná část Návrhová část

16 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

17 Politika TEN-T Globální síť (comprehensive network)
Multimodální propojení všech evropských regionů úrovně NUTS 2 Základem současná síť TEN-T Ve státech EU-15 mírná redukce sítě, ve státech EU-12 mírné zvyšování rozsahu sítě Stanovena na základě návrhu jednotlivých členských států Nutná dohoda států u přeshraničních tahů Zahájení do roku 2030, dokončení do roku 2050 Základní síť (core network) Podmnožina globální sítě Nejdůležitější transevropské tahy spojující nejvýznamnější evropské aglomerace a průmyslové oblasti Stanovena Evropskou komisí dle jednotné evropské metodiky Zahájení do roku 2020, dokončení do roku 2030 17

18 Silnice, přístavy, multimodální terminály a letiště
Mapy sítě TEN-T Silnice, přístavy, multimodální terminály a letiště 18

19 Železnice (v core pouze pro nákladní dopravu),
Mapy sítě TEN-T Železnice (v core pouze pro nákladní dopravu), přístavy, multimodální terminály 19

20 Železnice (v core pouze pro osobní dopravu) a letiště
Mapy sítě TEN-T Železnice (v core pouze pro osobní dopravu) a letiště 20

21 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy
Mapy sítě TEN-T Vnitrozemské vodní cesty a přístavy 21

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS"

Podobné prezentace


Reklamy Google