Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS Odbor strategie MD Ing. Vít Sedmidubský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS Odbor strategie MD Ing. Vít Sedmidubský."— Transkript prezentace:

1 Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS Odbor strategie MD Ing. Vít Sedmidubský

2 2 Osnova příspěvku  Podpora dopravního sektoru v období 2014 – 2020  Východiska pro evropské fondy a hlavní zásady  Struktura a užití evropských fondů  Problémová analýza sektoru doprava  Kondicionality pro využívání evropských fondů  Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020  Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  Politika TEN-T

3 3 Evropská politika soudržnosti  Snížení rozsahu podporovaných cílů  Snížení počtu operačních programů  Podpora cílů vycházejících ze Strategie Evropa 2020 a NPR

4 4 Finanční nástroje politiky soudržnosti Fond CEF (Connecting Europe Facility)  Fond navazuje na současný Fond TEN-T, je ale rozšířen o oblast energetiky a ICT.  Pro dopravu je vyčleněno celkem 21,7 mld €.  Určeno pro:  Všechny státy EU bez rozdílu  Výběr nejkvalitnějších projektů v rámci celé EU  Podporované projekty:  Pouze základní síť TEN-T  U železniční a vodní infrastruktura podíl EU 20 – 50%  Silniční infrastruktura pouze ITS, pro služby nákladní dopravy a bezpečné parkování

5 5 Finanční nástroje politiky soudržnosti Fond soudržnosti – převod části prostředků do nástroje CEF  Celkem převedeno 10 mld €  Určeno pro:  Státy s menším HDP/obyvatele než 90 % evropského průměru  Půjde o soutěž mezi „kohezními státy“  Prostředky nebudou pro každý stát předem stanoveny  Podporované projekty:  Pouze základní sít TEN-T  Míra evropského financování až do výše 85 %  Železniční a vodní infrastruktura  Silniční infrastruktura pouze u přeshraničních projektů a silniční napojení přístavů a terminálů multimodální dopravy  ITS  Služby pro nákladní dopravu, redukce hluku, bezpečné parkovaní.

6 6 Finanční nástroje politiky soudržnosti Fond soudržnosti  Celkem 24 mld € pro dopravu  pro každý stát bude předem stanovena výše prostředků  Určeno pro:  státy s menším HDP/obyvatele než 90 % evropského průměru  Podporované projekty:  pro projekty sítě TEN-T (základní i globální síť)  míra evropského financování až do výše 85 %  podpora rozvoje nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně podpory udržitelné mobility  podpora rozvoje komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů (i mimo TEN-T)

7 7 Finanční nástroje politiky soudržnosti ERDF – strukturální fond  Odhad 0,5 mld €  Určeno pro:  Jakékoliv projekty dopravní infrastruktury a projekty na podporu dopravní obslužnosti v regionech NUTS 2  HDP menší než 75% evropského průměru  Podporované projekty:  Napojení na síť TEN-T terciárních a sekundárních uzlů  Zvyšování regionální mobility

8 8 Problémová analýza sektoru doprava 1  Fond soudržnosti:  Železniční infrastruktura  železniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T  železniční infrastruktura mimo síť TEN-T (zejména síť celostátního významu, tratě pro příměstskou, městskou, aglomerační a páteřní regionální dopravu, tratě pro důležité tahy nákladní dopravy a tratě pro napojení míst, které jsou významným zdrojem nebo cílem nákladní dopravy)  Silniční infrastruktura  silniční infrastruktura hlavní sítě TEN-T  silniční infrastruktura globální sítě TEN-T  podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních energií na silniční síti  Infrastruktura vnitrozemské vodní dopravy  výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T  Infrastruktura letecké dopravy  modernizace letišť hlavní sítě TEN-T  modernizace letišť globální sítě TEN-T

9 9 Problémová analýza sektoru doprava 2  Infrastruktura pro multimodální dopravu  modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy sítě TEN-T  Podpora udržitelné městské mobility  Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)  Systémy pro city-logistiku  Intermodální terminály osobní dopravy (propojovací uzly pro železniční, autobusovou, městskou, individuální a nemotorovou dopravu), zavádění ITS a nových technologií.  Systémy řízení městského silničního provozu

10 10 Problémová analýza sektoru doprava 3  Evropský fond pro regionální rozvoj  Silniční infrastruktura  silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu  silnice ve správě samosprávy  komunikace pro nemotorovou dopravu  Infrastruktura vnitrozemských vodních cest  infrastruktura vnitrozemských vodních cest mimo síť TEN-T (určena zejména pro rekreační plavbu)  Podpora letecké infrastruktury mimo síť TEN-T  Podpora multimodální dopravy  modernizace a výstavba terminálů multimodální dopravy mimo síť TEN-T a železničních vleček  provozní podpora linek multimodální dopravy  Ekologicky čistý dopravní park  Podpora modernizace vozového parku veřejné hromadné dopravy  Podpora modernizace a rozvoje parku intermodálních přepravních jednotek

11 11 Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020  Návrhová část  Uživatelé  Provoz  Zdroje pro dopravu  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadů na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Další dlouhodobé vize  Subsidiarita

12 12 Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020  Implementační část  Finanční nástroje  Legislativní nástroje  Inovační nástroje  Struktura návazných dokumentů  dopravní infrastruktura  dopravní obslužnost  telematika a moderní technologie  nákladní doprava a logistika  zpoplatnění provozu a externality  letecká doprava  cyklistická doprava  kosmické technologie  Monitoring a indikátory

13 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  Dopravní sektorové strategie, 2. fáze- Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (časový horizont 2014 až 2020)  Jde o hlavní kondicionalitu pro budoucí operační program pro sektor doprava  Cílem je určit priority rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2040 včetně pořadí realizace jednotlivých staveb a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014-2020  Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu, který aktuálně slouží jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období

14 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

15 Přípravná částNávrhová část

16 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze www.dopravnistrategie.cz

17 17 Politika TEN-T  Globální síť (comprehensive network)  Multimodální propojení všech evropských regionů úrovně NUTS 2  Základem současná síť TEN-T  Ve státech EU-15 mírná redukce sítě, ve státech EU-12 mírné zvyšování rozsahu sítě  Stanovena na základě návrhu jednotlivých členských států  Nutná dohoda států u přeshraničních tahů  Zahájení do roku 2030, dokončení do roku 2050  Základní síť (core network)  Podmnožina globální sítě  Nejdůležitější transevropské tahy spojující nejvýznamnější evropské aglomerace a průmyslové oblasti  Stanovena Evropskou komisí dle jednotné evropské metodiky  Zahájení do roku 2020, dokončení do roku 2030

18 18 Mapy sítě TEN-T Silnice, přístavy, multimodální terminály a letiště

19 19 Mapy sítě TEN-T Železnice (v core pouze pro nákladní dopravu), přístavy, multimodální terminály

20 20 Mapy sítě TEN-T Železnice (v core pouze pro osobní dopravu) a letiště

21 21 Mapy sítě TEN-T Vnitrozemské vodní cesty a přístavy

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Strategie dopravy ČR ve vztahu k IDS Odbor strategie MD Ing. Vít Sedmidubský."

Podobné prezentace


Reklamy Google