Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Ing. Martin Janeček Odbor strategie Ministerstvo dopravy

2 Z čeho DSS 2 vychází Dopravní sektorové strategie - navazující strategický dokument na Dopravní politiku ČR pro období 2014 – s výhledem do roku 2050, podrobné rozpracování priority č. 4 Dopravní infrastruktura Dopravní politika: Vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, MD institucí odpovědnou za její implementaci Dokument zaměřený na celý sektor (nejen resort) doprava, určuje hlavní zásady jeho rozvoje Rozpracování zásad je podle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech Na základě analýzy problémů sektoru navrženy priority, cíle a opatření - navržena gesce (úkoly nemusí být určeny jen pro MD). Rámcově řešeno i financování, jeho podstata řešena také v návazných strategických dokumentech 2

3 Co na DSS2 navazuje Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování Dopravní sektorové strategie Pro oblast dopravní obslužnosti (koncepce veřejné dopravy)‏ Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP)‏ Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)‏ Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů)‏ Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy)‏ Pro oblast vodní dopravy Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy)‏ Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán)‏ 3

4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020)‏ Cíl – určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2050 s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T. Určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období Zvýšení efektivity financování a realizace staveb Hlavní kondicionalita pro budoucí Operační program doprava Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu (jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období)‏ DSS jsou pilotním projektem pro ostatní kohezní státy EU, požadavkem nejen ČR ale také ze strany EU (první pokus v roce 2006 ministr Šimonovský). Práce zahájeny v září 2011, příprava zadání od jara 2010. Struktura řízení projektu Společný řídící výbor Advisory Board (kombinace profesorů ČR + zahraniční univerzity)‏ Ex-ante hodnocení SEA hodnocení Pracovní skupina 4

5 Dopravní sektorové strategie – schvalovací proces
Primární verze – k připomínkám MD a Ex-ante hodnotiteli Sekundární verze – po zapracování připomínek zveřejňováno na

6 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

7 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Přípravná část Návrhová část

8 Hodnocené záměry Dvě hlavní skupiny záměrů:
Projekty – je k dispozici dostatek podkladů pro provedení zjednodušeného hodnocení CBA Náměty – různorodá skupiny záměrů, o nichž nejsou informace úplné. Kniha 6 = databáze všech záměrů a projektů Kniha 7 = finanční potřeby záměrů a přehodnocení parametrů staveb na základě prognózy dopravního modelu Kniha 8 = Multikriteriální hodnocení dle tří pilířů celospolečenský význam překážky realizace zjednodušená CBA Kniha 9 = Prognóza finančních možností Kniha 10 = Spojení potřeb a možností = časový harmonogram 8

9 SEA proces Ze zákona nutné posouzení koncepce z pohledu SEA (strategický vliv staveb na životní prostředí)‏ Mezinárodní posuzování SEA ??? Velká očekávání občanských iniciativ → nelze ohrozit již uzavřené procesy v přípravě staveb DSS se nezabývají konkrétním vedením tras – od toho je proces v rámci ZÚR a EIA. DSS je založeno na přebírání výsledků přípravného procesu jednotlivých staveb, určuje význam a pořadí staveb a indikuje úpravy parametrů z důvodů dosažení vetší efektivity Termíny: dokončení do konce února 2013, následně projednání připomínkování (VPŘ, MPŘ, Společný řídící výbor, Advisory board, stanovisko MŽP)‏ Předložení vládě ČR do konce června 2013 po vypořádání mezirezortu Dokument obsáhlý, bude připravena zkrácená verze pro vládu ČR a Řídící výbor dle přání EU. 9

10 Projektová a majetkoprávní příprava staveb
Poprvé aplikován zjednodušený postup řízení investorů v létě 2011 pro 2012 dle přání Hospodářského výboru V průběhu roku 2012 připravena Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb V-1/2012, platná od Vazba na DSS2, nové OPD+CEF, řízení a koordinace činnosti investorů, příprava potřebných staveb v požadovaném rozsahu Za každou stavbu je zodpovědná konkrétní osoba na straně investora, ministr informován souhrnně o stavu přípravy na PMD Vazba a činnost Centrální komise, kontrola investorů ve vztahu k rozsahu přípravy jednotlivých staveb

11 Děkujeme za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"

Podobné prezentace


Reklamy Google