Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Martin Janeček Odbor strategie Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Martin Janeček Odbor strategie Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Martin Janeček Odbor strategie Ministerstvo dopravy

2 2 Z čeho DSS 2 vychází Dopravní sektorové strategie - navazující strategický dokument na Dopravní politiku ČR pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050, podrobné rozpracování priority č. 4 Dopravní infrastruktura Dopravní politika:  Vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, MD institucí odpovědnou za její implementaci  Dokument zaměřený na celý sektor (nejen resort) doprava, určuje hlavní zásady jeho rozvoje  Rozpracování zásad je podle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech  Na základě analýzy problémů sektoru navrženy priority, cíle a opatření - navržena gesce (úkoly nemusí být určeny jen pro MD). Rámcově řešeno i financování, jeho podstata řešena také v návazných strategických dokumentech

3 3 Co na DSS2 navazuje  Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování Dopravní sektorové strategie  Pro oblast dopravní obslužnosti (koncepce veřejné dopravy)‏  Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP)‏  Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR)‏  Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů)‏  Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit  Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy)‏  Pro oblast vodní dopravy  Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy)‏  Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení  Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán)‏

4 4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem (2014 až 2020)‏  Cíl – určení priorit rozvoje dopravní infrastruktury v ČR s výhledem až do roku 2050 s ohledem na závazky plynoucí z nařízení EU k sítím TEN-T. Určení pořadí realizace jednotlivých staveb seřazených do „klastrů“ a návrh staveb ke kofinancování z evropských peněz v období 2014-2020  Zvýšení efektivity financování a realizace staveb  Hlavní kondicionalita pro budoucí Operační program doprava Pro současné programovací období 2007 – 2013 vznikla první fáze tohoto dokumentu (jako podklad pro čerpání fondů EU v tomto období)‏ DSS jsou pilotním projektem pro ostatní kohezní státy EU, požadavkem nejen ČR ale také ze strany EU (první pokus v roce 2006 ministr Šimonovský). Práce zahájeny v září 2011, příprava zadání od jara 2010.  Struktura řízení projektu  Společný řídící výbor  Advisory Board (kombinace profesorů ČR + zahraniční univerzity)‏  Ex-ante hodnocení  SEA hodnocení  Pracovní skupina  www.dopravnistrategie.cz

5 Dopravní sektorové strategie – schvalovací proces  Primární verze – k připomínkám MD a Ex-ante hodnotiteli  Sekundární verze – po zapracování připomínek zveřejňováno na www.dopravnistrategie.cz

6 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze

7 Přípravná částNávrhová část

8 8 Hodnocené záměry  Dvě hlavní skupiny záměrů:  Projekty – je k dispozici dostatek podkladů pro provedení zjednodušeného hodnocení CBA  Náměty – různorodá skupiny záměrů, o nichž nejsou informace úplné.  Kniha 6 = databáze všech záměrů a projektů  Kniha 7 = finanční potřeby záměrů a přehodnocení parametrů staveb na základě prognózy dopravního modelu  Kniha 8 =Multikriteriální hodnocení dle tří pilířů  celospolečenský význam  překážky realizace  zjednodušená CBA  Kniha 9 =Prognóza finančních možností  Kniha 10 =Spojení potřeb a možností = časový harmonogram

9 9 SEA proces  Ze zákona nutné posouzení koncepce z pohledu SEA (strategický vliv staveb na životní prostředí)‏  Mezinárodní posuzování SEA ???  Velká očekávání občanských iniciativ → nelze ohrozit již uzavřené procesy v přípravě staveb  DSS se nezabývají konkrétním vedením tras – od toho je proces v rámci ZÚR a EIA.  DSS je založeno na přebírání výsledků přípravného procesu jednotlivých staveb, určuje význam a pořadí staveb a indikuje úpravy parametrů z důvodů dosažení vetší efektivity  Termíny: dokončení do konce února 2013, následně projednání připomínkování (VPŘ, MPŘ, Společný řídící výbor, Advisory board, stanovisko MŽP)‏  Předložení vládě ČR do konce června 2013 po vypořádání mezirezortu  Dokument obsáhlý, bude připravena zkrácená verze pro vládu ČR a Řídící výbor dle přání EU.

10 Projektová a majetkoprávní příprava staveb  Poprvé aplikován zjednodušený postup řízení investorů v létě 2011 pro 2012 dle přání Hospodářského výboru  V průběhu roku 2012 připravena Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb V-1/2012, platná od 1.12.2012  Vazba na DSS2, nové OPD+CEF, řízení a koordinace činnosti investorů, příprava potřebných staveb v požadovaném rozsahu  Za každou stavbu je zodpovědná konkrétní osoba na straně investora, ministr informován souhrnně o stavu přípravy na PMD  Vazba a činnost Centrální komise, kontrola investorů ve vztahu k rozsahu přípravy jednotlivých staveb

11 Děkujeme za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Martin Janeček Odbor strategie Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google