Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Moravské dopravní fórum Olomouc

2 Dopravní politika pro období 2014 – 2020
vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava určuje hlavní zásady rozvoje schválena usnesením vlády č. 449 ze dne včetně souhlasného stanoviska SEA Analytická část – Vyhodnocení Dopravní politiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2012 – předloženo vládě pro informaci Návrhová část - priority a opatření: určení gestora, způsobu financování a termínů Implementační část - finanční nástroje, legislativní nástroje, návazné strategické dokumenty, monitoring – indikátory rozpracování zásad a podrobného financování je dle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech.

3 Návazné strategické dokumenty
Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie – dokončeno) Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy – v přípravě) Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP - dokončeno ) Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR – v přípravě) Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů - dokončeno ) Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit (v přípravě) Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy – zpracovává se) Pro oblast vodní dopravy (Koncepce vodní dopravy – zpracovává se) Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy - dokončeno) Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení (v přípravě) Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán - dokončeno) Pro oblast energií v dopravě (Národní akční plán čisté mobility – zpracovává se) 3

4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze
Schváleno UV č. 850 z Souhlasné stanovisko SEA z (včetně mezistátního posouzení, konzultace i se SR) Akční plán k DSS2 - Rozpracování stanovených úkolů do realizační fáze na základě požadavků EK jako součást kondicionality pro OPD II. 2016 – vyhodnocení a aktualizace DSS2 Průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč

5 Národní kofinancování
Rozdělení disponibilních zdrojů na investice dle dopravních módů v období 2014 – dle DSS2 Dopravní mód Celkem [mld. Kč] OPD I (EU podíl) CEF kohezní OPD II-FS OPD II-ERDF Národní kofinancování Národní akce Silnice a dálnice 157,8 11 6,5 27,2 8 31,6 73,5 Železnice 127,1 19,3 16,2 22,8 - 28,3 40,5 Vodní cesty 10,3 0,2 2,6 0,9 3,2 1,7 5

6 Projekty do roku 2030 – železniční síť
6

7 Železniční infrastruktura – výhled realizace
Brno – Přerov vysoce prioritní projekt určený dle DSS2 k realizaci do poloviny tohoto roku je zpracovávána studie proveditelnosti Přerov 2. stavba prioritní projekt určený dle DSS2 k realizaci 2016 (I. etapa) – 2028 (II. etapa – přesmyk) probíhá zpracování studie proveditelnosti (teoreticky CEF) Otrokovice – Zlín – Vizovice středně prioritní projekt dle DSS2 (OPDII) probíhá zpracování studie proveditelnosti, nutno prosadit realizovatelnou variantu – vydané ÚR z pohledu odborných složek problematické Olomouc – Uničov (– Šumperk) v DSS2 vedeno jako náhradní projekt pro OPDII probíhá zpracování studie proveditelnosti Olomouc – Prostějov – Nezamyslice možný náhradní projekt pro OPD II Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí

8 Projekty do roku 2030 – silniční síť
8

9 Silniční infrastruktura – D+R
Mirošovice – Kývalka – modernizace 4 úseků probíhá, 3 další úseky předpoklad zahájení tendrů v Q2/2014 Přerov – Lipník - předpokládané zahájení tendru v Q2/2014, dokončení v 2017 Říkovice – Přerov – 2018 (dle postupu majetkoprávní přípravy) R35 Na celý úsek Opatovice – Mohelnice dokončena studie proveditelnosti, bude schvalovat CK MD, následně DÚR Ostrov – Staré Město a dokončení EIA Staré Město – Mohelnice) MÚK Opatovice – v realizaci, ukončení 12/2015, OPD I Opatovice – Časy – Ostrov – (dle postupu majetkoprávní přípravy) Křelov – Slavonín, 2. etapa (zpracovává se DÚR a probíhá IČ) R49 Hulín – Fryšták – zahájeno 2008, spor s o.s. => zastavení stavby, znovuzahájení 2014 dle postupu vydávání stavebních povolení Zbytek trasy R49 prověřován tahovou studií, vstup do nové EIA R55 Otrokovice obchvat JV – zahájení 2016 (nutnost dílčí změny ÚR, majetkoprávní příprava) Všechny další části R55 ve Zlínském kraji v přípravě (HDM-4, rozhodnutí o variantě křížení s II. TŽK, aktualizace dokumentací, majetkoprávní příprava)

10 Silniční infrastruktura – I. třídy
I/11 + I/68 – obchvat Třince Nebory - Oldřichovice – Bystřice – probíhá soutěž na zhotovitele stavby, jmenovány hodnotící komise (2014 – 2017) Třanovice – Nebory – předpokládané zahájení 2015 I/35 Palačovská spojka a související I/57 změna ÚR po změně ÚP obcí, klíčová priorita dle DSS2 probíhá realizace ValMez – Lešná, II. a III. etapa úpravy křižovatek na I/35 směr Slovensko (dokončena příprava, zahájení tendrů) I/57 ValMez - Jarcová – opětovně vrácená dokumentace EIA I/57 Semetín – Bystřička (příprava po změně ÚR pokračuje) I/44 Vlachov – Rájec (v realizaci) Červenohorské sedlo jih (příprava k vyhlášení VZ v Q2/2014) Bludov, obchvat (ZP schválen vč. HDM-4, příprava DÚR a IČ pro ÚR) I/46 Olomouc – Šternberk aktualizace dokumentací pro možnost žádat o ÚR na ekonomicky efektivní variantu

11 Projekty do roku 2030 – vodní síť
Nezobrazeno: Rekreační plavba (např. Baťův kanál – financování z ERDF v rámci IROP) 11

12 Závěr MD hledá způsoby, jak zefektivnit procesy projektové a majetkoprávní přípravy (vazba na výkupy), nutno respektovat EIA infringement Příprava velkého počtu tendrů na realizaci, zejména SŽDC (tlak na investorské kapacity) Příprava na rozpočet 2015, výhled 2016 a 2017, vyjednávání s MF Dokončování textu OPD 2, nutné schvalovací procesy na úrovni vlády ČR a EK, Dohoda o partnerství

13 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google