Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Moravské dopravní fórum 7. 4. 2014 Olomouc

2 Dopravní politika pro období 2014 – 2020  vrcholový strategický dokument vlády pro sektor doprava  určuje hlavní zásady rozvoje  schválena usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013 včetně souhlasného stanoviska SEA  Analytická část – Vyhodnocení Dopravní politiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2012 – předloženo vládě pro informaci 4.7.2012  Návrhová část - priority a opatření: určení gestora, způsobu financování a termínů  Implementační část - finanční nástroje, legislativní nástroje, návazné strategické dokumenty, monitoring – indikátory  rozpracování zásad a podrobného financování je dle jednotlivých oblastí řešeno v návazných sektorových dokumentech.

3 3 Návazné strategické dokumenty 1.Pro oblast dopravní infrastruktury a její financování (Dopravní sektorové strategie – dokončeno) 2.Pro oblast dopravní obslužnosti (Koncepce veřejné dopravy – v přípravě) 3.Pro oblast bezpečnosti silničního provozu (Národní strategie BESIP - dokončeno ) 4.Pro oblast telematiky a moderních technologií (Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v ČR – v přípravě) 5.Pro oblast nákladní dopravy a logistiky (Strategie podpory logistiky z veřejných zdrojů - dokončeno ) 6.Pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit (v přípravě) 7.Pro oblast letecké dopravy (Koncepce letecké dopravy – zpracovává se) 8.Pro oblast vodní dopravy (Koncepce vodní dopravy – zpracovává se) 9.Pro oblast cyklistické dopravy (Národní strategie cyklistické dopravy - dokončeno) 10.Pro oblast přípravy výstavby tratí Rychlých spojení (v přípravě) 11.Pro oblast kosmických technologií (Národní kosmický plán - dokončeno) 12.Pro oblast energií v dopravě (Národní akční plán čisté mobility – zpracovává se)

4 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze  Schváleno UV č. 850 z 13.11.2013  Souhlasné stanovisko SEA z 25.10.2013 (včetně mezistátního posouzení, konzultace i se SR)  Akční plán k DSS2 - Rozpracování stanovených úkolů do realizační fáze na základě požadavků EK jako součást kondicionality pro OPD II.  2016 – vyhodnocení a aktualizace DSS2  Průměrná roční potřeba ve výši nejméně 70 mld. Kč

5 5 Dopravní mód Celkem [mld. Kč] OPD I (EU podíl) CEF kohezní (EU podíl) OPD II-FS (EU podíl) OPD II-ERDF (EU podíl) Národní kofinancování Národní akce Silnice a dálnice 157,8116,5 27,2831,6 73,5 Železnice 127,119,316,2 22,8-28,3 40,5 Vodní cesty 10,30,22,6 0,93,21,7 Financování Rozdělení disponibilních zdrojů na investice dle dopravních módů v období 2014 – 2020 dle DSS2

6 6 Projekty do roku 2030 – železniční síť

7 Železniční infrastruktura – výhled realizace Brno – Přerov  vysoce prioritní projekt určený dle DSS2 k realizaci 2019-2023  do poloviny tohoto roku je zpracovávána studie proveditelnosti Přerov 2. stavba  prioritní projekt určený dle DSS2 k realizaci 2016 (I. etapa) – 2028 (II. etapa – přesmyk)  probíhá zpracování studie proveditelnosti (teoreticky CEF) Otrokovice – Zlín – Vizovice  středně prioritní projekt dle DSS2 (OPDII)  probíhá zpracování studie proveditelnosti, nutno prosadit realizovatelnou variantu – vydané ÚR z pohledu odborných složek problematické Olomouc – Uničov (– Šumperk)  v DSS2 vedeno jako náhradní projekt pro OPDII  probíhá zpracování studie proveditelnosti Olomouc – Prostějov – Nezamyslice  možný náhradní projekt pro OPD II  probíhá zpracování studie proveditelnosti Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí  možný náhradní projekt pro OPD II

8 8 Projekty do roku 2030 – silniční síť

9 Silniční infrastruktura – D+R D1  Mirošovice – Kývalka – modernizace 4 úseků probíhá, 3 další úseky předpoklad zahájení tendrů v Q2/2014  Přerov – Lipník - předpokládané zahájení tendru v Q2/2014, dokončení v 2017  Říkovice – Přerov - 2015 – 2018 (dle postupu majetkoprávní přípravy) R35  Na celý úsek Opatovice – Mohelnice dokončena studie proveditelnosti, bude schvalovat CK MD, následně DÚR Ostrov – Staré Město a dokončení EIA Staré Město – Mohelnice)  MÚK Opatovice – v realizaci, ukončení 12/2015, OPD I  Opatovice – Časy – Ostrov – 2015-2018 (dle postupu majetkoprávní přípravy)  Křelov – Slavonín, 2. etapa (zpracovává se DÚR a probíhá IČ) R49  Hulín – Fryšták – zahájeno 2008, spor s o.s. => zastavení stavby, znovuzahájení 2014 dle postupu vydávání stavebních povolení  Zbytek trasy R49 prověřován tahovou studií, vstup do nové EIA R55  Otrokovice obchvat JV – zahájení 2016 (nutnost dílčí změny ÚR, majetkoprávní příprava)  Všechny další části R55 ve Zlínském kraji v přípravě (HDM-4, rozhodnutí o variantě křížení s II. TŽK, aktualizace dokumentací, majetkoprávní příprava)

10 Silniční infrastruktura – I. třídy I/11 + I/68 – obchvat Třince  Nebory - Oldřichovice – Bystřice – probíhá soutěž na zhotovitele stavby, jmenovány hodnotící komise (2014 – 2017)  Třanovice – Nebory – předpokládané zahájení 2015 I/35 Palačovská spojka a související I/57  změna ÚR po změně ÚP obcí, klíčová priorita dle DSS2  probíhá realizace ValMez – Lešná, II. a III. etapa  úpravy křižovatek na I/35 směr Slovensko (dokončena příprava, zahájení tendrů)  I/57 ValMez - Jarcová – opětovně vrácená dokumentace EIA  I/57 Semetín – Bystřička (příprava po změně ÚR pokračuje) I/44  Vlachov – Rájec (v realizaci)  Červenohorské sedlo jih (příprava k vyhlášení VZ v Q2/2014)  Bludov, obchvat (ZP schválen vč. HDM-4, příprava DÚR a IČ pro ÚR) I/46 Olomouc – Šternberk  aktualizace dokumentací pro možnost žádat o ÚR na ekonomicky efektivní variantu

11 11 Projekty do roku 2030 – vodní síť Nezobrazeno: Rekreační plavba (např. Baťův kanál – financování z ERDF v rámci IROP)

12 Závěr  MD hledá způsoby, jak zefektivnit procesy projektové a majetkoprávní přípravy (vazba na výkupy), nutno respektovat EIA infringement  Příprava velkého počtu tendrů na realizaci, zejména SŽDC (tlak na investorské kapacity)  Příprava na rozpočet 2015, výhled 2016 a 2017, vyjednávání s MF  Dokončování textu OPD 2, nutné schvalovací procesy na úrovni vlády ČR a EK, Dohoda o partnerství

13 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy ludek.sosna@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Dopravní sektorové strategie ČR, výhled a rizika projektů regionu střední a východní Moravy v období 2014+ Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google