Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Libor Jarmič, Ekologický právní servis,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Libor Jarmič, Ekologický právní servis,"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Libor Jarmič, Ekologický právní servis, 10. 11. 2011
Dosavadní zkušenosti s prioritizací dopravních staveb a jak je do budoucna změnit k lepšímu Mgr. Libor Jarmič, Ekologický právní servis,

2 Obsah: 1) Koncepční dokumenty Ministerstva dopravy ČR (Dopravní politika, GEPARDI, HVDI, superstrategie, SeStra II) 2) Skupinová aktivita 3) Důsledky neexistence strategické koncepce výstavby a doporučení DF a EPS pro tvorbu SeStra II

3 1) Koncepční dokumenty Ministerstva dopravy

4 Neexistence strategie výstavby dopravních staveb?
Jaké má Ministerstvo dopravy koncepční dokumenty? Existoval nebo existuje nějaký, který by odpovídal na otázky, co se bude stavět, proč se to bude stavět, kde a kdy se to bude stavět, kolik to bude stát a z jakých zdrojů bude projekt hrazen? Ne, taková strategie dlouhodobě chybí

5 Dopravní politika ČR základní strategický dokument
stanovuje obecné středně a dlouhodobé cíle, není podkladem pro rozhodování o konkrétní výstavbě (znění schváleném v roce 2005 „Dopravní politika bude dále rozpracována v Generálním plánu rozvoje dopravní infrastruktury) kladné stanovisko SEA

6 Svítání na lepší časy? GEPARDI

7 Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI)
detailnější strategický dokument z r. 2006 požadavek EU pro realizaci OPD konkrétní rozvojové priority na základě MKA + doporučení pro další plánování a financování nebyl nikdy dopracován ani schválen vládou ČR SEA ukončena/zastavena až letos v květnu

8 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI)
zpracován v roce 2007 na léta 2008 – 2013 seznam konkrétních akcí (staveb) a harmonogram jejich výstavby s vazbou na dostupné finance kalkulace staveb a způsoby financování ve výhledovém období bez MKA, bez stanovení priorit, bez SEA EK ho akceptovala

9 Silnice/Dálnice: R52 Finanční náklady na nedokončené úseky: 10 mld. Kč Popis realizace a specifikace hlavních problémů: Pro stavby Pohořelice – Ivaň – Perná – státní hranice ČR/Rakousko jsou zpracovány dokumentace pro územní rozhodnutí. Pro jmenovité akce R52 v úseku Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko nejsou v letech 2010 – 2012 vyčleněny žádné finanční prostředky. Silnice/Dálnice: D8 Lovosice - Řehlovice Termín zprovoznění: 2010/2011 Finanční náklady na nedokončené úseky: 16,256 mld. Kč Popis realizace a specifikace hlavních problémů: V provozu jsou úseky Praha – Lovosice a Řehlovice – Státní hranice ČR/SRN. Poslední stavba Lovosice – Řehlovice je z velké části v realizaci (most Oparno, most Dobkovičky, tunel Prackovice, část hlavní trasy). Ve zbývající části hlavní trasy dosud probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků, případně pokračují správní řízení ve věci vydání dílčích stavebních povolení. Finanční prostředky na realizaci jsou zajištěny.

10 Superstrategie nový počátek snah o skutečný strategický dokument
obsahoval MKA, snaha o identifikaci priorit kvůli nedostatku financí po výměně ministrů od jeho zpracování nakonec upuštěno

11 Dopravní sektorové strategie (SeStra)
stěžejní dokument šance na první opravdu strategický a koncepční dokument MD bude obsahovat MKA, projde procesem SEA bude použit pro zpracování OPD pro následující léta

12 2) Skupinová aktivita

13

14

15 3) Důsledky neexistence koncepce a doporučení DF a EPS pro tvorbu SeStra II

16 Důsledky neexistence koncepce výstavby
velké množství rozestavěných staveb, k jejichž dokončení chybí finance (nutno konzervovat) rozestavěny stavby bez ohledu na dopravní potřebnost a ekonomickou efektivitu nedostatek financí na stavby potřebné (obchvaty) nemožnost realizace nových dalších staveb, nutno financovat rozestavěné stavby

17 Obchvat Znojma

18 Obchvat Znojma

19 Doporučení DF a EPS čtyři klíčové oblasti pro výslednou kvalitu SeStra: definice dopravních potřeb ČR metodika posouzení potřebnosti projektů, forma a váha kritérií včasná a efektivní účast občanské a odborné veřejnosti závaznost koncepce pro rezort

20 Cíle DF a EPS koncepce, která by stanovila, co, proč, kdy a za kolik stavět s objektivní a přezkoumatelnou MKA, jasná a relevantní kritéria (bez kritérií jako „Připravenost“ a „Vnější administrativní překážky“) - prostředek v praxi realizace pouze těch staveb, které mají největší společenský přínos/jsou nejvíce potřebné transparentní rozhodování, ušetření financí, zlepšení dopravní obslužnosti, ukončení chaosu

21 Další postup v rámci pracovní skupiny k SeStra připomínky ke vznikajícímu materiálu, včetně metodiky, kritérií a jejich vah pro MKA koordinované společné stanovisko NNO a obcí aktivní účast v procesu SEA

22 Zdroje M. Fadrný a kol.: Kde se ztrácejí miliardy?, EPS, DF, CEE Bankwatch 2010 EPS a Oživení: Cena dálnic. Část 2. Selhání dopravní politiky českého státu, 2008. Internetové stránky Ministerstva dopravy

23 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Libor Jarmič, Ekologický právní servis,"

Podobné prezentace


Reklamy Google