Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace závěrů projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace závěrů projektu"— Transkript prezentace:

1 Prezentace závěrů projektu
Prověření skladby a posouzení činnosti Odboru městského investora (OMI) MHMP Prezentace závěrů projektu Radek Muška Praha,

2 O projektu Cílem projektu bylo posoudit a navrhnout koncepční změny v rámci: stávajících procesů a organizace OMI nákladové stránky OMI stanovování hodnotících kritérií u zadávání veřejných zakázek Projekt byl realizován v období červenec – září 2011 společností Deloitte na základě zadání radního HMP Radka Lohynského

3 Klíčové příležitosti pro zlepšení řízení investic Hlavního města Prahy
Č Název příležitosti 1 Zavedení controllingu portfolia projektů a manažerského reportingu o portfoliu projektů. Za tímto účelem byla navržena změna organizační struktury OMI ve smyslu zakomponování samostatného oddělení kontroly kvality projektů. Pro účely projektového reportingu a controllingu celého životního cyklu investice bylo doporučeno zavedení projektové karty investiční akce v elektronické podobě. 2 Navržení a zavedení transparentního procesu/metodiky schvalování investičních akcí před jejich zařazením do návrhu rozpočtu. Pro každou navrhovanou investiční akci bylo doporučeno zpracování rámcového ekonomického posouzení (business case), které by umožnilo průřezové porovnání projektů před jejich zařazením do návrhu rozpočtu. 3 Zavedení metodiky/procesu pro střednědobé ekonomické plánování. 4 Stanovení metodiky/procesu pro změnu celkových investičních nákladů (CIN) stavby. 5 Zavedení jednotné metodiky pro změnové řízení uzavřených smluv, která bude efektivně zohledňovat velikost stavby a předmětné změny. 6 Zavedení metodiky pro: stanovování hodnotících kritérií včetně způsobu omezení kvantifikovatelných dílčích hodnotících kritérií posuzování obsahu nabídek zadávání zakázek malého rozsahu 7 Navržení zefektivnění a implementace procesu vyvádění z majetku OMI/HMP. 8 Zavedení strategie a jednotných pravidel/procesu pro výkup pozemků. 9 Jednoznačné a jednotné stanovení kompetencí za reklamační řízení v rámci smluv se zhotoviteli. 10 Posílení pravidelné kontroly projektu Nové ústřední čističky odpadních vod v Tróji Radním.

4 Nároky na kapitálové výdaje OMI převyšují disponibilní zdroje
Projekty jsou do rozpočtu na daný rok zařazovány bez zohlednění náběhové křivky jejich nákladů, která je na počátku mírná a ve střednědobém horizontu strmě roste. Ukázka rozložení celkových investičních nákladů (CIN) v letech, a to u investičních akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2012 trvajících 6 let. Podle návrhu rozpočtu na rok 2012 jsou finanční potřeby běžících investic o cca 6,85 mld. Kč vyšší než odhad výše rozpočtu OMI a až v roce 2013 by měly být s příjmy rozpočtu vyrovnané . V důsledku nedostatku fin. prostředků v rozpočtu na daný rok dochází k: prodloužování doby realizace investic (vysoká rozestavěnost) zkracování rozsahu prací u již uzavřených smluvních závazků konzervování staveb generování finančních pozastávek (dluhů) omezování nových investic

5 V průběhu realizace investice dochází k nedostatečně dokumentované změně / nárůstu celkových investičních nákladů (CIN) Pro stanovování a změnu CIN neexistuje jednotná metodika a rozsah již schválených akcí se rozšiřuje. Změna CIN se nesleduje a neodůvodňuje. V oficiálním návrhu rozpočtu na rok 2012 narostly CIN všech běžících investic oproti roku 2011 o 15,4 mld. Kč. CIN ve schváleném rozpočtu na rok 2011 se u vzorku investičních akcí* oproti roku 2008 navýšily o 1,74 mld. Kč (3%). CIN v prozatím neschváleném návrhu rozpočtu na rok 2012 se u téhož vzorku navýšily oproti roku 2008 o podstatných 12,17 mld. Kč (18%). *Analýza byla provedena na vzorku 36-ti investičních akcí, jejichž celkové investiční náklady představují 68,3 mld. Kč, tj. 45,4% celkových investičních nákladů všech projektů v roce Vzorek se tvořil vyčleněním investičních akcí, které byly zařazené jak do rozpočtu v roce 2008, tak do návrhu rozpočtu na rok 2012 (tj. vyloučeny byly např. akce, které byly zahájeny až v roce 2009). Ze vzorku byly vynechány investiční akce, u nichž vzhledem k návrhu rozpočtu na rok 2012 nedošlo ke změně CIN.

6 Dochází k prodlužování doby realizace investic
Průměrné prodloužení plánované doby realizace u celého zkoumaného vzorku je 4,2 roku a u investic označovaných za strategické to je 5,6 roku. K prodloužení doby realizace investic dochází z následujících důvodů: nedostatek finančních prostředků na financování investic v rozpočtu na daný rok komplikace s výkupem pozemků komplikace se získáváním příslušných povolení (územní řízení, stavební povolení) technické komplikace v průběhu stavby rozšiřování rozsahu projektu *Analýza byla provedena na vzorku 55 investičních akcí (z celkových 175), jenž byly zařazeny v rozpočtu na rok 2011 i v návrhu rozpočtu na rok Vynechány byly investiční akce, u nichž nedošlo ke změně CIN. Do vzorku byly zařazeny všechny investice označené jako strategické.

7 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prezentace závěrů projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google