Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolik opravdu stojí veřejná správa? RNDr. Marika Kopkášová Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolik opravdu stojí veřejná správa? RNDr. Marika Kopkášová Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Kolik opravdu stojí veřejná správa? RNDr. Marika Kopkášová Ministerstvo vnitra

2 Úhrada výkonu přenesené působnosti •obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) •další transfery ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti (např. SPOD, zajištění voleb, požární ochrana)

3 Dotazníkové šetření •MV od roku 2006 každoročně provádí šetření o počtu pracovních úvazků (v samosprávě, v přenesené působnosti) na úrovni POÚ a ORP •sběr dat za rok 2011 rozšířen na kraje a obce I •nově byl dotazník předdefinován dle „oblastí veřejné správy“, které spadají do gesce jednotlivých resortů (nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend a poskytované finanční prostředky)

4 Tab.1: Výstupy dotazníkového šetření (2009 – 2011) územní jednotka příjmy na 1 zaměstnance PP (tis. Kč) výdaje na 1 zaměstnance PP (tis. Kč) krytí výdajů na PP (bez investic) (%) 200920102011200920102011200920102011 kraje*--351--639 -- 55 ORP454500446521522551889781 POÚ3735884446105955716010178 Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k 31. 12. 2011 a závěrečné účty obcí a krajů za rok 2011, * kraje bez hl. m. Prahy - pro vyčíslení finančních nákladů a příjmů obcí slouží výkazy příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby

5 Nedostatky šetření  MV nemá možnost zpětně kontrolovat přesnost získaných dat  rozdělení úvazků mezi samostatnou a přenesenou působnost  v rámci položek rozpočtové skladby, které jsou zahrnuty do nákladů na výkon veřejné správy mohou být účtovány náklady, které nesouvisí s přímým výkonem veřejné správy

6 Závěry dotazníkového šetření za rok 2011 - data vykazují značnou variabilitu (nelze zodpovědně rozdělit příspěvek do rozpočtových kapitol dotčených rezortů) - pro šetření v roce 2013 bude zpracována podrobná metodika, která zajistí jednotný sběr dat - podnět ze strany ředitelů KÚ - pro přípravu této metodiky bude využito výstupů z Katalogu činností krajů a obcí

7 Nedostatky příspěvku (systému) •obce označují výši příspěvku za nízkou, •„stát“neví, na jaké účely jsou poskytnuté finanční prostředky v rámci příspěvku obcemi skutečně vynakládány, •současná metodika neumožňuje kvantifikovat změny ve výkonu jednotlivých agend, •výhodou příspěvku je finanční, personální a časová nenáročnost rozdělení finančních prostředků.

8 Koncepce dokončení reformy veřejné správy •věcně navazuje na Analýzu aktuálního stavu veřejné správy (14. prosince 2011 č. 924) •16 opatření ve třech základních oblastech –modernizace a zefektivnění veřejné správy (5) –územní veřejná správa (9) –financování přenesené působnosti (2) •struktura opatření (popis problému, návrh řešení, legislativní dopady, finanční dopady, gestor, návrh časového horizontu realizace opatření)

9 Navrhovaná opatření v oblasti financování Opatření 15: Nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend na územní samosprávné celky a poskytované finanční prostředky •příspěvek alokován ve VPS •poskytován jako jedna částka bez dalšího rozčlenění •MF záměr rozpustit příspěvek do rozpočtů jednotlivých resortů Opatření 16: Proplácení přeneseného výkonu prostřednictvím standardů

10 = zavedení transparentního systému financování výkonu přenesené působnosti –byly by propláceny jen ty činnosti, které územní samosprávy vykonaly –pro nastavení standardů budou využity výstupy z projektu procesní modelování agend (PMA) –financování přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím standardů bude ověřeno na pilotním projektu jedné agendy v působnosti Ministerstva vnitra k 1.1.2014 (bod II. 1b usnesení vlády č. 924)

11 Kolik opravdu stojí výkon státní správy v přenesené působnosti? marika.kopkasova@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Kolik opravdu stojí veřejná správa? RNDr. Marika Kopkášová Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google