Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra."— Transkript prezentace:

1 Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra

2 Obsah Úvod Územní veřejná správa Financování přenesené působnosti Závěr

3 Koncepce dokončení reformy veřejné správy věcně navazuje na Analýzu aktuálního stavu veřejné správy (14. prosince 2011 č. 924) 16 opatření ve třech základních oblastech –modernizace a zefektivnění veřejné správy (5) –územní veřejná správa (9) –financování přenesené působnosti (2) struktura opatření (popis problému, návrh řešení, legislativní dopady, finanční dopady, gestor, návrh časového horizontu realizace opatření)

4 Modernizace a zefektivnění veřejné správy Opatření 1: Procesní modelování agend Opatření 2: Standardizace agend Opatření 3: Projekty eLegislativa, eSbírka Opatření 4: Kvalita ve veřejné správě Opatření 5: Snižování byrokratické zátěže

5 Územní veřejná správa (ÚVS) -ÚVS prošla v rámci RVS nejvýraznějšími změnami -navzdory tomu se potýká s řadou nedostatků -nepřehledný a komplikovaný výkon veřejné správy v území (různé kategorie obcí, vysoký počet orgánů státu v území, -dvojí krajské členění, neskladebnost územních a správních jednotek)

6 Tab.1: Základní dělení obcí podle rozsahu přenesené působnosti (1. 1. 2011) 7 kategorií typ obcepočet obcí obce s rozšířenou působností205 obce s pověřeným obecním úřadem388 obce se stavebním úřadem618 obce s matričním úřadem1 230 obce provádějící vidimaci a legalizaci3 910 obce s pracovišti Czech POINT5 717 obce se základním rozsahem přenesené působností 6 246

7 Tab. 2: Rozdělení obcí podle skutečně vykonávaného rozsahu přenesené působnosti 14 kategorií úroveň přenesené působnostipočet obcí obec I. typu409 obec I. typu + vidimace a legalizace123 obec I. typu + stavební úřad1 obec I. typu + stavební úřad + vidimace a legalizace1 obec I. typu + Czech POINT1930 obec I. typu + Czech POINT+ vidimace a legalizace2542 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + vidimace a legalizace623 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad1 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace8 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace219 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ1 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ182 obec I. typu + Czech POINT + matriční úřad + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP 201 obec I. typu + Czech POINT + stavební úřad + vidimace a legalizace + POÚ + ORP4 Praha1 celkem6246

8 Hlavní cíle zpřehlednit a zjednodušit výkon veřejné správy v území odstranit územní členění stanovené zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu (okresy, „staré kraje“) zajistit skladebnost územně správních jednotek zjednodušit výkon veřejné správy v území co do počtu úrovní, na kterých je veřejná správa vykonávána soustředit výkon přenesené působnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností

9 Územní veřejná správa (9 opatření) Opatření 6: Zrušení zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů Opatření 7: Zrušení kategorie POÚ Opatření 8: Organizace přímých vykonavatelů státní správy v území Opatření 9: Redukce matričních úřadů Opatření 10: Redukce stavebních úřadů Opatření 11: Omezení výkonu přenesené působnosti na obcích I Opatření 12: Výkon veřejné správy na území statutárních měst a hlavního města Prahy Opatření 13: Omezení platnosti veřejnoprávních smluv Opatření 14: Přenesení přestupkové agendy z obcí I na obce s rozšířenou působností

10 Zrušení zákon č. 36/1960 Sb. územní jednotky ze zákona č. 36/1960 Sb. nezrušeny (kraje, okresy) dvojí krajské členění neskladebnost ORP a okresů úprava stávajících právních předpisů vs. nový zákon k 1. 1. 2016

11 Zrušení kategorie POÚ Důvody: -vznik v roce 1990 jako přechodné řešení -Koncepce z 1999 předpokládala jejich redukci na 200 -v zásadě na stejné úrovni výkonu veřejné správy existují dva stupně -při vzniku neuplatněna žádná kritéria (velikostní, geografické…) -nejmenší sídlo POÚ = Křivoklát (692 obyvatel) -největší sídlo POÚ = Brno (371 371 obyvatel) -nejužší rozsah přenesené působnosti -obec I – 64 zákonů -POÚ – 21 zákonů -ORP -101 zákonů -102 ORP identické se správními obvody POÚ -úspora na příspěvku cca 120 mil. Kč

12 Redukce matričních úřadů 1230 obcí s matričním úřadem nejmenší správní obvod MÚ –obec Branná (404 obyvatel) postupně se snižuje rozsah činností matričních úřadů dochází ke snižování významu trvalého bydliště –v případě narození zápis na matrice v místě porodnice, –sňatek lze uzavřít před libovolným matričním úřadem, –úmrtní list se vystavuje v místě úmrtí (často nemocnice) atd. šetření matričních událostí a úkonů odhalilo výrazné rozdíly, matriční agenda finančně nadhodnocena (cena „matrikohodiny“ 80 – 3179 Kč, úřad s pracovní náplní odpovídající 5 dnům/rok = 73 tis. Kč na příspěvku)

13 Redukce stavebních úřadů 618 stavebních úřadů (SÚ Všeň 596 obyvatel) výkon vysoce specializované a komplexní správní agendy negativa SÚ na obcích I a II –spojení stavebního úřadu s činnostmi samosprávy –sdružování působností –deficit personální složky redukce navrhována ve spolupráci s MMR do redukce stanovit vyhláškou sídla a správní obvody SÚ úspora na příspěvku cca 42 mil Kč (ORP + 152 mil. Kč)

14 Omezení přenesené působnosti na obcích I přenesená působnost na základě 64 zákonů vysoký rozsah přenesené působnosti přináší určité nevýhody, zejména z hlediska přehlednosti kompetenčních a odpovědnostních vztahů potřeba odborných znalostí pro její výkon není možné využít specializace příslušného úředníka pro vyšší počet případů nebo je naopak nutné na tuto specializaci rezignovat

15 Analýza výkonu státní správy u obcí se základním rozsahem přenesené působnosti UV ze dne 5. ledna 2011 č. 6 T: 31. 12. 2012 soustředit přenesenou působnost na ORP –nevykonává se, nízký nebo nulový výskyt činností –nejsou pro její výkon předpoklady –výstupy z dozorové činnosti katalog činností obcí (A-D) cca 50 : 50

16 Financování přenesené působnosti Opatření 15: Nastavení vazeb mezi odpovědností resortů za rozsah přenášených agend na územní samosprávné celky a poskytované finanční prostředky Opatření 16: Proplácení přeneseného výkonu prostřednictvím standardů

17 Odpovědnost resortů za rozsah PP a poskytované finanční prostředky příspěvek = jedna částka bez bližšího určení MF záměr rozpustit příspěvek do rozpočtů jednotlivých resortů nevíme, jaká část příspěvku je poskytována na agendy v gesci konkrétního resortu rozdělení příspěvku na základě dat z dotazníkového šetření

18 Dotazníkové šetření MV každoročně provádí šetření o počtu pracovních úvazků (v samosprávě, v přenesené působnosti) na úrovni POÚ a ORP sběr dat za rok 2011 rozšířen na kraje a obce I dotazník předdefinován dle „oblastí veřejné správy“, které spadají do gesce jednotlivých resortů velké rozdíly mezi získanými daty Metodika sběru dat (nyní konzultována s řediteli KÚ + Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů)

19 Financování státní správy v přenesené působnosti –příspěvek charakter neúčelové a nezúčtovatelné dotace –nízký pro samosprávy × stát nezná skutečný způsob využití příspěvku –současná metodika neumožňuje kvantifikovat jednotlivé změny ve výkonu jednotlivých agend –výhoda současného systému spočívá v personální a časová nenáročnosti na rozdělení finančních prostředků

20 Nová varianta financování státní správy v přenesené působnosti financování pomocí standardů + zavedení jednotného výkonu přenesené působnosti v území + budou propláceny jen ty činnosti, které územní samosprávy vykonají + zavedení transparentního systému financování výkonu přenesené působnosti - administrativní zatížení

21 Standardy v praxi pilotní projekt –bod II. 1b usnesení vlády č. 924 –jedna agenda v působnosti Ministerstva vnitra – k 1.1.2014 využití výstupů z projektu procesní modelování agend (PMA) –PMA poskytne metodiku spolu s modelovacím nástrojem porovnání přínosů a vyvolaných nákladů

22 Reforma ústřední státní správy –otázka reformy ústřední státní správy neřešena do úrovně jednotlivých opatření – UV č. 399/2012 –rozhodnutí vlády, kdo se bude otázkou reformy ústřední státní správy nadále zabývat –variantní usnesení

23 Spolupráce na Koncepci odborná pracovní skupina (zástupci SMO, SMS, Asociace krajů ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, MF, MMR) Grémium pro veřejnou správu dílčí pracovní skupiny zaměřené na řešení jednotlivých opatření (živnostenské úřady, statutární města)

24 Stav Koncepce červnu 2012 předložena do vlády 15 rozporů (SMO, SMS, kraje, Úřad vlády) další postup = stanovisko vlády

25 „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-verejne- spravy.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce dokončení reformy veřejné správy RNDr. Marika Kopkášová Odbor veřejné správy Ministerstvo vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google