Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středočeský kraj Česká republika Vzdělávací systém, střední odborné školství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středočeský kraj Česká republika Vzdělávací systém, střední odborné školství."— Transkript prezentace:

1 Středočeský kraj Česká republika Vzdělávací systém, střední odborné školství

2 Správní členění Území státu je členěno na správní jednotky V nich jsou ustanoveny územní orgány, které řídí sociální a ekonomický vývoj regionu. Užívá se několik úrovní

3 14 krajů v Česku

4 Středočeský kraj ČR = 14 krajů (13 + Praha)

5 Administrativní členění 12 okresů 26 obcí s rozšířenou působností 1147 obcí

6 Středočeský kraj Největší kraj v ČR (20 krát větší než Praha; 11000 km 2 ) Počet obyvatel: 1,25 mil. (stejně jako Praha)

7 Správní členění Po roce 1989 - reformy veřejné správy - došlo k většímu posílení územní samosprávy. Rozhodující úlohu převzaly obce. V rámci reforem byla (2002) ukončena činnost okresních úřadů - působnosti přeneseny na územně správní celky - obce s rozšířenou působností (ORP) a vyšší územně správní celky - kraje (14). Cílem reformy bylo i přiblížení veřejné správy občanům: Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je v republice třikrát více (205) než bylo okresních úřadů (73). Od 1.1.2003 je na území Středočeského kraje 26 obcí s rozšířenou působností.

8 KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

9 Krajský úřad Středočeského kraje 18 odborů, cca 600 zaměstnanců (školství, zdravotnictví, doprava, legislativa, kultura, majetek, finance, životní prostředí…) Odbor školství a sportu – kompetence nad regionálním školstvím

10 Veřejná správa Krajský úřad vykonává (stejně jako magistráty statutárních měst, městské úřady a obecní úřady): a) státní správu (činnost státu) – vykonávají zaměstnanci úřadu v čele s ředitelem krajského úřadu b) samosprávu (provádí „regionální vláda“) – volení zástupci v čele s hejtmanem Rozdílné činnosti, rozdílné kompetence

11 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

12 Český vzdělávací systém

13 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ

14 Regionální síť škol a školských zařízení – školní rok 2010 / 2011 1 234 institucí (samostatné nebo integrované) 667 mateřských škol (také jako součást ZŠ; věk 3-5) 467 základních škol (věk 6-14) a 55 speciálních základních škol 143 středních škol (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště; věk 15 + ) 21 vyšších odborných škol (věk 18 + ) 53 základních uměleckých škol (dobrovolné) 23 dětských domovů (speciální školství) 69 školských zařízení - domy dětí a mládeže, školní jídelny; pedagogicko psychologická poradna, VISK- Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

15 Střední školy zřizované Středočeským krajem 108 škol v roce 2011 (v roce 2001: 120 škol) 29 gymnázií (8, 6 a 4 leté vzdělávací programy: příprava na vysokou školu) 40 středních odborných škol (4 leté vzdělávací programy) 35 ostatní střední školy (střední odborné školy a střední odborná učiliště, integrované střední školy: 4, 3 a 2 leté vzdělávací programy) 4 odborná učiliště (3 a 2 leté vzdělávací programy: menší náročnost – pomocné práce)

16 Demografický vývoj počtu osob ve věku 16 let

17 Struktura středního vzdělávání Podpora formou stipendií

18

19 Cíle podpory odborného vzdělávání Středočeský kraj usiluje o systémovou podporu odborného vzdělávání v kraji podpora je zaměřena na řemeslné obory, které jsou požadovány trhem práce, mají perspektivu existence i dalšího rozvoje cílem je pomoci zvýšit zájem žáků o stavební, strojírenské, elektrotechnické, potravinářské a zemědělské obory Podpora odborného vzdělávání (stipendijní program pro vybrané obory vzdělání)

20 Strategie odborného vzdělávání SK Stipendijní program pro žáky vybraných oborů Pozitivní propagace řemesel spojená s prezentací zainteresovaných středních škol Účast Středočeského kraje v projektech zaměřených na podporu a rozvoj odborného vzdělávání

21 Stipendijní program pro žáky vybraných oborů pro školní rok 2010/11 finanční podpora pro žáky podporovaných oborů vzdělání je složena z měsíčního stipendia a pololetní odměny (při dosažení výborných studijních výsledků):  1. ročník: 300 Kč (~12 €) měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 000 Kč (~40 €)  2. ročník: 400 Kč (~16 €) měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 000 Kč (~80 €)  3. a 4. ročník: 500 Kč (~20 €) měs., za vyznamenání jednorázově 3 000 Kč (~120 €) podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci a hodnocení chování stupněm velmi dobré celkové předpokládané náklady pro školní rok 2010/11 činí cca 3,7 mil. Kč (cca 150 000 €)

22 Stipendijní program - 2010/2011 31 oborů vzdělání 36 škol (nevztahuje se na soukromé školy) 1021 žáků (letos pouze 1. ročníky) Propagace řemesel

23 Děkuji za pozornost. Mgr. Ingrid Vavřínková Oddělení správní a organizační Odbor školství a sportu Zborovská 11, 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 222 fax: 257 280 588 e-mail: vavrinkova@kr-s.czvavrinkova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz


Stáhnout ppt "Středočeský kraj Česká republika Vzdělávací systém, střední odborné školství."

Podobné prezentace


Reklamy Google