Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011."— Transkript prezentace:

1 11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011

2 22 Východiska sestavení návrhu rozpočtu na rok 2011 N ávrh rozpočtu vychází z rozpočtového provizoria vlastního hlavního města Prahy na rok 2011, které Rada HMP odsouhlasila usnesením č. 1772 dne 26. 10. 2010 a následně bylo schváleno usnesením Zastupitelstva HMP č. 1/7 ze dne 30. 11. 2010 Finanční zdroje rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2011 jsou v celkové výši 52 183 794,40 tis. Kč, v tom: rozpočtové příjmy 37 399 705,00 tis. Kč zdroje třídy 8 – financování 14 784 089,40 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, t.j. 52 183 794,40 tis. Kč, v tom: rozpočtové výdaje 46 409 867,70 tis. Kč výdaje třídy 8 – financování 5 773 926,70 tis. Kč (splacení emise a úhrada úroků). Rozpočet vlastního hlavního města Prahy je navržen zdrojově vyrovnaný: příjmy ve výši 37 399 705,00 tis. Kč výdaje ve výši 46 409 867,70 tis. Kč rozdíl příjmů a výdajů -9 010 162,70 tis. Kč (je kryt třídou 8 – financování)

3 33 Porovnání – rozpočtové provizorium - návrh rozpočtu 2011

4 44 Bilance příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2011

5 55 Struktura návrhu výdajů na rok 2011 Celkové výdaje ve výši 46 409 867,70 tis. Kč rozdělené v 10 kapitolách znázorňuje následující graf:

6 66 Návrh rozpočtu na rok 2011 - výdaje

7 77

8 88 Běžné výdaje Návrh rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 činí 35 143 761 tis. Kč  v rámci realizace úsporných opatření byl schválený rozpočet běžných výdajů 2010 snížen o 5 % - celková úspora 5% snížení činí 735 466 tis. Kč  ve srovnání s rokem 2010 nedošlo v návrhu rozpočtu běžných výdajů na rok 2011 k výrazným změnám v objemu výdajů v jednotlivých kapitolách s výjimkou kap. 03  celkové zvýšení návrhu rozpočtu běžných výdajů oproti roku 2010 činí 2 887 913,1 tis. Kč, jedná se především o výdaje PID DP, a.s., PID BUS a PID ŽD Kapitálové výdaje Pro oblast kapitálových výdajů je v návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy pro rok 2011 vyčleněno celkem 11 266 106,70 tis.Kč včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 do roku 2011 ve výši 1 236 083,70 tis. Kč. Výdaje třídy 8 – financování Výdaje třídy 8 – financování jsou v celkové výši 5 773 926,70 tis. Kč. Z toho jsou splátky úvěrů a půjček ve výši 771 100,00 tis. Kč, na úhradu III. emise obligací hlavního města Prahy je počítáno s 5 000 000,00 tis. Kč.

9 9 Návrh kapitálových výdajů 2011  kapitálové výdaje dle rozpočtových kapitol (tis. Kč) (tis. Kč)

10 10 Návrh kapitálových výdajů 2011 Výběr dalších významných investic


Stáhnout ppt "11 Základní data návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2011 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. primátor hl. m. Prahy Praha 31. 1. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google