Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Financování dopravní infrastruktury Tisková konference, 28. května 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Financování dopravní infrastruktury Tisková konference, 28. května 2007."— Transkript prezentace:

1 1 Financování dopravní infrastruktury Tisková konference, 28. května 2007

2 2 Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic Stav financování dopravní infrastruktury Jiří Hodač náměstek ministra dopravy pro infrastrukturu

3 3 Způsob financování •Dosavadní způsob financování dopravní infrastruktury byl neefektivní a způsoboval plýtvání v řádu miliard korun •Nové vedení MD po vyhodnocení situace provedlo personální změny v ŘSD a SFDI s cílem zprůhlednit a zefektivnit financování výstavby dopravní infrastruktury i výstavbu samotnou

4 4 Naplnění potřeb SFDI •Pro rok 2007 chybělo v rozpočtu SFDI více než 30 miliard – to vyvolalo nutnost přistoupit k transakci s akciemi ČEZ •Všeobecně platí, že s privatizačními příjmy nelze do budoucna počítat •Nový koncept – mandatorní příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 45 miliard, tj. asi ¾ rozpočtu SFDI

5 5 Další budoucí zdroje •Standardní – mýtné, dálniční známky, podíl na spotřebních daních •Nové metody (G. Slamečka) •Fondy EU – Operační program Doprava (T. Čoček) •Jasná struktura a výhled financování je nutnou podmínkou pro koncepci budování dopravní infrastruktury v ČR

6 6 Aktuální riziko v cash flow •Rozpočtový rámec SFDI (59,50 mld. Kč v roce 2007) neumožňuje realizaci již schválených investičních záměrů •Rozhodující část zdrojů z privatizace (37,2 mld. Kč) má být k dispozici až ve 4. čtvrtletí 2007 → riziko v cash flow SFDI •SFDI akutně chybí 11 miliard Kč, o které je nutné co nejdříve posílit disponibilní finanční zdroje ze státního rozpočtu!

7 7 Aktuální riziko v cash flow (2) •Posílení finanční pozice SFDI o 11 mld. Kč vytvoří prostor pro realizaci současných a zahájení nových plánovaných staveb •Naopak nedostatek prostředků bude znamenat oddálení staveb a prakticky znemožní zahajování nových projektů

8 8 Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic Stav SFDI a možnosti rozvoje financování Gustáv Slamečka ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

9 9 Stav SFDI •Operativní řízení – funguje standardně •Zahajování staveb – problémy se stavbami bez zajištěného financování v budoucnu + izolované stavby •Organizační uspořádání – významné poddimenzování v oblasti vyhledávání a získávání nových zdrojů financování dopravní infrastruktury

10 10 Nové možnosti financování •Obecně jde o možnosti získání vnějších zdrojů na brzké zajištění současných potřeb a jejich pozdější úhradu •Podmínkou je nulový nebo jen malý dopad na zadluženost ČR •Zásadně dodatkové, nikoli páteřní zdroje: –Projekty PPP –Sekuritizace

11 11 Projekty PPP •Z pohledu rozpočtu SFDI nejsou vlastně novým zdrojem, peníze jdou do dopravní infrastruktury přímo •Uvolní v rozpočtu SFDI zdroje pro další stavby •V rozpočtu SFDI se projekty PPP nakonec objeví na straně výdajů – jako koncesní splátky

12 12 Sekuritizace •Klasický produkt finančního trhu pro institucionální investory •Principem je „zástava“ budoucích příjmů ve prospěch partnera, od něhož získáme potřebné prostředky dnes •Vhodná struktura může vyloučit dopady na zadluženost ČR •Začínají jednání a vyhodnocení (právní...)

13 13 Zpoplatnění dálnic a rychlostních silnic Operační program Doprava Tomáš Čoček ředitel Odboru fondů EU Ministerstva dopravy

14 14 Současný stav OP Doprava •Operační program Doprava (OPD) byl schválen vládou ČR dne 15.11.2006 •Oficiálně předložen EK dne 6.3.2007 •Prošel kontrolou formální přijatelnosti v EK •Nyní je projednávána obsahová stránka programového dokumentu mezi MD a EK •Je hodnocen jako jeden ze dvou nejpřipravenějších programů z ČR

15 15 Základní rysy OPD •Největší operační program v ČR (5,76 mld. EUR, tj. 22,25% ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007-2013) •Vychází zejména z Dopravní politiky ČR na léta 2005-2013 •Vytyčuje mantinely pro fondy EU v dopravě (FS a ERDF) pro roky 2007–2013 •Projekty vymezuje typově, nikoliv fakticky

16 16 Nejbližší vývoj v OPD •Pokračuje projednávání v EK, schválení se očekává koncem léta •První výzvy pro předkládání projektů se předpokládají ve 3. čtvrtletí 2007 •Připravuje se komunikační kampaň, která musí průběh každého OP doprovázet

17 17 Dotazy


Stáhnout ppt "1 Financování dopravní infrastruktury Tisková konference, 28. května 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google