Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Němec náměstek ministra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Němec náměstek ministra"— Transkript prezentace:

1 Ladislav Němec náměstek ministra
Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020

2 Národní a Evropská východiska
Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 Schváleno Vládou ČR (usnesení č. 449/2013) Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) Schváleno Vládou ČR (usnesení č. 850/2013) Politika TEN-T - Nařízení (EU) č. 1315/2013 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno Nástroj CEF – Nařízení (EU) č. 1316/2013 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno Nákladní železniční koridory – Nařízení (EU) č. 913/2010 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno Operační program Doprava 2014 – 2020 Předpoklad schválení Vládou ČR 06/2014, předložení na EK 07/2014 X EIA – Směrnice (EU) č. 92/2011 Infringement ze strany Evropské komise vůči ČR Ministerstvo dopravy

3 Cíle železničního sektoru pro období 2014 - 2020
Výše uvedené dokumenty → základní požadavky Mnohé časově a věcně velmi náročné Infrastruktura – řada investičně a územně náročných staveb Provoz – navyšování rozsahu dopravy, obnova vozového parku Zpoplatnění – nastavení cen za dopravní cestu, řada protichůdných požadavků Tarif v osobní dopravě – vzájemné uznávání jízdenek, rozvoj IDS Další – legislativní požadavky, zavádění moderních technologií, … Bude železnice plnit tyto požadavky? Závisí primárně na: Financích Koncepci Legislativě Nutná politická a odborná shoda nad klíčovými tématy Ministerstvo dopravy

4 Politika TEN-T – nařízení EU č. 1315/2013
Definuje transevropskou dopravní síť ve smyslu její: Struktury, parametrů, cílů Historie: Vznik v polovině 90. let Změny v roce 2004 – vstup nových států Loňský rok – dokončena zásadní revize Nová struktura Hlavní síť – dokončení do roku 2030 Globální síť – dokončení do roku 2050 Navýšení významu železnice v ČR Zařazení VRT a spojení na Letiště VH Ministerstvo dopravy 4 4

5 TEN-T – priority pro osobní dopravu 2014 – 2020
Brno – Přerov Napojení Letiště VH Plzeň – Domažlice – st.hr. Praha – Beroun Praha-Hostivař – Praha hl.n. Uzly: Plzeň, Brno, Ostrava Ministerstvo dopravy 5 5

6 TEN-T – priority pro nákladní dopravu 2014 – 2020
Kolín – Děčín Praha – Lysá n. L. Hranice n. M. – Horní Lideč Uzly: Plzeň Brno Ostrava Požadavky: ERTMS, provoz vlaků délky 750 m, elektrizace, rychlost 100 km/h Ministerstvo dopravy 6 6

7 Politika TEN-T a vazba na další nařízení
Nařízení EU č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (CEF) 10 evropských prioritních koridorů, v ČR pak: Balticko – Adriatický Orientální - Východostředomořský Rýnsko – Dunajský Financování – nový zdroj financování navazující na fond TEN-T Zahrnuje tratě hlavní sítě TEN-T Nařízení EU č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu Nákladní železniční koridory Provozní a administrativní problematika Ministerstvo dopravy 7 7

8 Prioritní stavby k realizaci v období 2014 – 2020
TŽK: Praha-Smíchov – Beroun, Český Těšín – Dětmarovice; Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí, Nemanice – Ševětín Uzly: Praha (Hostivař – hlavní, Smíchov – hlavní), Plzeň (3 stavby), Brno, Přerov, Ostrava, Česká Třebová TEN-T: Brno – Přerov, Kolín – Děčín, Plzeň – Domažlice, Lysá n.L. – Praha-Vysočany Příměstské: Pardubice – Hradec Králové, Otrokovice – Zlín – Vizovice, Ostrava – Frýdek-Místek Ministerstvo dopravy 8 8

9 Technologické stavby k realizaci (2014 – 2020)
ERTMS Vychází Národního implementačního plánu Zejména na síti TEN-T Centrální dispečerská pracoviště (CDP), systémy dálkového ovládání zabezpečení (DOZ) CDP Přerov, CDP Praha Zejména koridory Postupná realizace DOZ dle realizace staveb modernizace tratí Systémy AVV a další diagnostické systémy pro řízení provozu Moderní systémy řízení a zabezpečení železničního provozu Modernizace železničních přejezdů Celosíťově Ministerstvo dopravy 9 9

10 Infrastruktura a její provozování
Financování železniční infrastruktury výdaje z veřejných zdrojů v roce 2013 Infrastruktura a její provozování SFDI → SŽDC 18,51 mld. Kč 14,79 mld. Kč SR 3,72 mld. Kč OPD 0 Kč EIB Z toho: 9,8 mld. Kč údržba+opravy 8,7 mld. Kč modernizace+výstavba K tomu z MD 0,55 mld. Kč. na provozování dráhy Zdroj: výroční zpráva SFDI za rok 2013; interní údaje SŽDC za rok 2013 Ministerstvo dopravy 10 10

11 Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 - Návrhová varianta financování dle DSS2
Východiska zajistit postupné navyšování financí na údržbu tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování vnitřního dluhu na síti a tento byl postupně snižován zajistit dostatek zdrojů pro kofinancování prostředků EU v období 2014 – (n+3) vč. akcí realizovaných v rámci OPD I v letech 2014 – 2015 (n+2) s využitím zdrojů EU realizovat primárně prioritní rozvojové projekty podle výsledků vzájemného hodnocení obsaženého v DSS2 v dlouhodobém horizontu splnit závazky plynoucí z nařízení k politice TEN-T (hlavní síť TEN-T do roku 2030, globální síť TEN-T do roku 2050) Pro naplnění těchto cílů nutno nejméně 70 mld. Kč/rok vč. zdrojů EU (nutno počítat se snižující se rolí zdrojů EU v období po 2023 především pro financování silničních staveb) Ministerstvo dopravy 11

12 Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 dle DSS2
Celkem 2014 – 2020 144,3 mld. Kč Celkem 2014 – 2020 69,5 mld. Kč Zdroj: souhrnný dokument DSS2 Ministerstvo dopravy 12

13 Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 dle DSS2
Zdroj: souhrnný dokument DSS2 Ministerstvo dopravy 13 13

14 Příprava OPD 2014 – 2020 (OPD II) Probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem povinné procedury ex-ante hodnocení dle požadavků obecného nařízení posouzení SEA dle zákona č. 100/2001 Sb. Připomínky z MPŘ se vypořádávají návrh OPD II byl zveřejněn MŽP s dokumentací SEA Vydání stanoviska SEA předpokládáno do 30. června poté schválení Vládou ČR a předložení na EK (termín do ) Následné formální vyjednávání s EK dosud tzv. neformální dialog Předpokládané schválení OPD II ze strany EK na podzim Ministerstvo dopravy

15 Struktura OPD 2014 – 2020 Reflektuje zkušenosti ze současného období
Snaha předejít riziku horšího čerpání v některých oblastech mj. soustředěním podpory pouze do třech os Zde pro nás nejzajímavější: PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Fond soudržnosti, 44,5 % celkové alokace alokace EUR (EU podíl) investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), inf. drážní městské a příměstské dopravy, systémů řízení městského silničního provozu (ITS), dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy. Dále: PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná inf. pro čistou mobilitu PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Ministerstvo dopravy

16 OPD 2014 – 2020: Prioritní osa 1 Specifický cíl SC 1.1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy Cíl: zajištění interoperability v souladu s TSI na důležitých železničních tratích, postupné zavádění DOZ a rozvoj telematických systémů Specifický cíl SC 1.6: Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku Cíl (železniční doprava): přispět k vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití železniční dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy dopravního parku osobní železniční dopravy, dále zajištění interoperability v souladu s TSI prostřednictvím investic do vozového parku Ministerstvo dopravy

17 Děkuji za pozornost a přeji příjemný den


Stáhnout ppt "Ladislav Němec náměstek ministra"

Podobné prezentace


Reklamy Google