Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislav Němec náměstek ministra Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislav Němec náměstek ministra Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020."— Transkript prezentace:

1 Ladislav Němec náměstek ministra Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020

2 Národní a Evropská východiska 2  Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 Schváleno Vládou ČR 12. 6. 2013 (usnesení č. 449/2013)  Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (DSS2) Schváleno Vládou ČR 13. 11. 2013 (usnesení č. 850/2013)  Politika TEN-T - Nařízení (EU) č. 1315/2013 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno 11. 12. 2013  Nástroj CEF – Nařízení (EU) č. 1316/2013 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno 11. 12. 2013 EIA – Směrnice (EU) č. 92/2011 I nfringement ze strany Evropské komise vůči ČR X Ministerstvo dopravy  Nákladní železniční koridory – Nařízení (EU) č. 913/2010 Schváleno Evropským parlamentem, vydáno 22. 9. 2013  Operační program Doprava 2014 – 2020 Předpoklad schválení Vládou ČR 06/2014, předložení na EK 07/2014

3 Cíle železničního sektoru pro období 2014 - 2020  Výše uvedené dokumenty → základní požadavky  Mnohé časově a věcně velmi náročné  Infrastruktura – řada investičně a územně náročných staveb  Provoz – navyšování rozsahu dopravy, obnova vozového parku  Zpoplatnění – nastavení cen za dopravní cestu, řada protichůdných požadavků  Tarif v osobní dopravě – vzájemné uznávání jízdenek, rozvoj IDS  Další – legislativní požadavky, zavádění moderních technologií, …  Bude železnice plnit tyto požadavky? Závisí primárně na:  Financích  Koncepci  Legislativě  Nutná politická a odborná shoda nad klíčovými tématy 3Ministerstvo dopravy

4 Politika TEN-T – nařízení EU č. 1315/2013  Definuje transevropskou dopravní síť ve smyslu její:  Struktury, parametrů, cílů  Historie:  Vznik v polovině 90. let  Změny v roce 2004 – vstup nových států  Loňský rok – dokončena zásadní revize  Nová struktura  Hlavní síť – dokončení do roku 2030  Globální síť – dokončení do roku 2050  Navýšení významu železnice v ČR  Zařazení VRT a spojení na Letiště VH 4Ministerstvo dopravy

5 TEN-T – priority pro osobní dopravu 2014 – 2020 5Ministerstvo dopravy Brno – Přerov Napojení Letiště VH Plzeň – Domažlice – st.hr. Praha – Beroun Praha-Hostivař – Praha hl.n. Uzly: Plzeň, Brno, Ostrava

6 TEN-T – priority pro nákladní dopravu 2014 – 2020 6Ministerstvo dopravy Požadavky: ERTMS, provoz vlaků délky 750 m, elektrizace, rychlost 100 km/h Kolín – Děčín Praha – Lysá n. L. Hranice n. M. – Horní Lideč Uzly: Plzeň Brno Ostrava

7 Politika TEN-T a vazba na další nařízení  Nařízení EU č. 1316/2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy (CEF)  10 evropských prioritních koridorů, v ČR pak:  Balticko – Adriatický  Orientální - Východostředomořský  Rýnsko – Dunajský  Financování – nový zdroj financování navazující na fond TEN-T  Zahrnuje tratě hlavní sítě TEN-T  Nařízení EU č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu  Nákladní železniční koridory  Provozní a administrativní problematika 7Ministerstvo dopravy

8 Prioritní stavby k realizaci v období 2014 – 2020  TŽK: Praha-Smíchov – Beroun, Český Těšín – Dětmarovice; Sudoměřice – Votice, Soběslav – Doubí, Nemanice – Ševětín  Uzly: Praha (Hostivař – hlavní, Smíchov – hlavní), Plzeň (3 stavby), Brno, Přerov, Ostrava, Česká Třebová  TEN-T: Brno – Přerov, Kolín – Děčín, Plzeň – Domažlice, Lysá n.L. – Praha-Vysočany  Příměstské: Pardubice – Hradec Králové, Otrokovice – Zlín – Vizovice, Ostrava – Frýdek-Místek 8Ministerstvo dopravy

9 Technologické stavby k realizaci (2014 – 2020)  ERTMS  Vychází Národního implementačního plánu  Zejména na síti TEN-T  Centrální dispečerská pracoviště (CDP), systémy dálkového ovládání zabezpečení (DOZ)  CDP Přerov, CDP Praha  Zejména koridory  Postupná realizace DOZ dle realizace staveb modernizace tratí  Systémy AVV a další diagnostické systémy pro řízení provozu  Moderní systémy řízení a zabezpečení železničního provozu  Modernizace železničních přejezdů  Celosíťově 9Ministerstvo dopravy

10  Infrastruktura a její provozování  SFDI → SŽDC 18,51 mld. Kč  14,79 mld. Kč SR  3,72 mld. Kč OPD  0 Kč EIB  Z toho:  9,8 mld. Kč údržba+opravy  8,7 mld. Kč modernizace+výstavba  K tomu z MD 0,55 mld. Kč. na provozování dráhy 10 Zdroj: výroční zpráva SFDI za rok 2013; interní údaje SŽDC za rok 2013 Financování železniční infrastruktury výdaje z veřejných zdrojů v roce 2013 10Ministerstvo dopravy

11 11 Východiska  zajistit postupné navyšování financí na údržbu tak, aby nedocházelo k dalšímu zvyšování vnitřního dluhu na síti a tento byl postupně snižován  zajistit dostatek zdrojů pro kofinancování prostředků EU v období 2014 – 2020 (n+3) vč. akcí realizovaných v rámci OPD I v letech 2014 – 2015 (n+2)  s využitím zdrojů EU realizovat primárně prioritní rozvojové projekty podle výsledků vzájemného hodnocení obsaženého v DSS2  v dlouhodobém horizontu splnit závazky plynoucí z nařízení k politice TEN-T (hlavní síť TEN-T do roku 2030, globální síť TEN-T do roku 2050) Pro naplnění těchto cílů nutno nejméně 70 mld. Kč/rok vč. zdrojů EU (nutno počítat se snižující se rolí zdrojů EU v období po 2023 především pro financování silničních staveb) Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 - Návrhová varianta financování dle DSS2 11Ministerstvo dopravy

12 12 Celkem 2014 – 2020 144,3 mld. Kč Celkem 2014 – 2020 69,5 mld. Kč Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 dle DSS2 Zdroj: souhrnný dokument DSS2 12Ministerstvo dopravy

13 13 Zdroj: souhrnný dokument DSS2 Financování železniční infrastruktury výhled 2014 – 2020 dle DSS2 13Ministerstvo dopravy

14 Příprava OPD 2014 – 2020 (OPD II)  Probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem  povinné procedury ex-ante hodnocení dle požadavků obecného nařízení  posouzení SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.  Připomínky z MPŘ se vypořádávají  návrh OPD II byl 9. 5. zveřejněn MŽP s dokumentací SEA  Vydání stanoviska SEA  předpokládáno do 30. června  poté schválení Vládou ČR a předložení na EK (termín do 17. 7.)  Následné formální vyjednávání s EK  dosud tzv. neformální dialog  Předpokládané schválení OPD II ze strany EK na podzim Ministerstvo dopravy14

15 Struktura OPD 2014 – 2020  Reflektuje zkušenosti ze současného období  Snaha předejít riziku horšího čerpání v některých oblastech mj. soustředěním podpory pouze do třech os  Zde pro nás nejzajímavější:  PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu  Fond soudržnosti, 44,5 % celkové alokace  alokace 2 091 420 410 EUR (EU podíl)  investice do železniční infrastruktury, vodních cest sítě TEN-T, multimodální nákladní dopravy (terminály), inf. drážní městské a příměstské dopravy, systémů řízení městského silničního provozu (ITS), dopravního parku železniční dopravy a nákladní vodní dopravy.  Dále:  PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná inf. pro čistou mobilitu  PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Ministerstvo dopravy15

16 OPD 2014 – 2020: Prioritní osa 1  Specifický cíl SC 1.1: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy  Cíl: zajištění interoperability v souladu s TSI na důležitých železničních tratích, postupné zavádění DOZ a rozvoj telematických systémů  Specifický cíl SC 1.6: Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku  Cíl (železniční doprava): přispět k vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití železniční dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy dopravního parku osobní železniční dopravy, dále zajištění interoperability v souladu s TSI prostřednictvím investic do vozového parku Ministerstvo dopravy16

17 Děkuji za pozornost a přeji příjemný den


Stáhnout ppt "Ladislav Němec náměstek ministra Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020."

Podobné prezentace


Reklamy Google