Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing."— Transkript prezentace:

1 Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz

2 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Programy na podporu KD •Aktivní –Opatření 2.2 OP – Infrastruktura (Podpora rozvoje veřejných překladišť) –Inovační technologie nových linek KD –Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť –Podpora zaváděcí fáze nových linek KD –Podpora revitalizace železničních vleček •Připravené –Podpora multimodální dopravy –Podpora logistiky z veřejných zdrojů

3 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název programu Opatření 2.2 OP – Infrastruktura (Podpora rozvoje veřejných překladišť) Období podpory 2004 – 2008 Co lze podporovat Investice do pozemků, budov a zařízení tvořících překladiště s veřejným přístupem (nelze podporovat dopravní prostředky) Maximální výše podpory 46 až 50% způsobilých výdajů z toho 75% ERDF EU, 25% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Vlastníci pozemku překladiště s veřejným přístupem; - vlastníci dopravní infrastruktury

4 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Překladiště Lovosice

5 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název podprogramu Inovační technologie nových linek KD Období podpory 2006 – 2012 Co lze podporovat - Pořízení železničních vozů; - rekonstrukci plavidel; - pořízení přepravních jednotek; - pořízení speciálních silničních vozidel; - informační systémy Maximální výše podpory 30% pořizovacích nákladů investice z toho 100% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Provozovatelé KD; - provozovatelé překladišť KD; - železniční dopravci

6 Vertikální překládka silničního návěsu Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz

7 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název podprogramu Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících překladišť KD Období podpory 2006 – 2012 Co lze podporovat - Výstavba, přestavba a rozšíření překladišť KD; - nákup pozemků; - pořízení překládacích mechanismů; - inženýrské sítě; - pořízení dopravních zařízení Maximální výše podpory 65% způsobilých výdajů z toho 100% SR ČR Kdo může žádat o podporu - Vlastníci/správci dopravní infrastruktury; - vlastníci/provozovatelé překladišť KD

8 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název podprogramu Podpora zaváděcí fáze nových linek KD Období podpory 2006 - 2012 Co lze podporovat Provozní náklady nových přepravních služeb v rámci linky KD Maximální výše podpory Max. 30% způsobilých výdajů nových přepravních služeb v rámvi linky Kdo může žádat o podporu Operátor nebo dopravce v rámci KD

9 Schéma nové linky Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz

10 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název programu Podpora revitalizace železničních vleček Období podpory 2008 - 2015 Co lze podporovat - Investice do nových vleček či rozšiřování stávajících (stavební objekty vlečky, pozemky vlečky, manipulační technika, inženýrské sítě vlečky, krajinářská opatření související s vlečkou); - investice na nabytí „provozovny“; - náklady spojené s pronájmem formou finančního leasingu Maximální výše podpory 30 – 40% způsobilých výdajů z toho 85% ERDF, 15% SR ČR Kdo může žádat o podporu - U investice: podnik vlastnící pozemky vlečky; - u leasingu: nájemce majetku vlečky s výjimkou pozemků a staveb; - u nákupu provozovny: podnik kupující vlečku včetně pozemků

11 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz České přístavy, a.s. Lovochemie, a.s.

12 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název programu Podpora multimodální dopravy Období podpory 2006 - 2015 Co lze podporovat Telematiku, logistiku, KD, železniční vlečky, pozemky, manipulační a skladovací plochy, administrativní budovy, sklady Maximální výše podpory 40% způsobilých výdajů Kdo může žádat o podporu Podnik, vlastník pozemků určených k zastavění

13 Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing. Magdalena Konvičková tel.:+420 225 131 561 vedoucí oddělení e-mail:magdalena.konvickova@mdcr.cz Název programu Podpora logistiky z veřejných zdrojů Období podpory 2010 - 2022 Co lze podporovat Sklady, manipulační a skladovací plochy, pozemky, zařízení pro manipulaci, překladiště KD, železniční vlečky, inženýrské sítě, odstavné plochy, silniční přípojky, linky KD a multimodální dopravy Maximální výše podpory 30 – 75% způsobilých výdajů Kdo může žádat o podporu Vlastníci nebo provozovatelé dopravní infrastruktury a infrastruktury multimodální dopravy; právnické/fyzické osoby (podnik), které mají vlastnická či jiná práva (nájemní smlouvy) k dotčeným pozemkům, stavbám, technologiím a mechanismům; provozovatelé KD

14 Děkuji za pozornost Ing. Magdalena Konvičková tel.: +420 225 131 561 e-mail: magdalena.konvickova@mdcr.cz Děkuji za pozornost Ing. Magdalena Konvičková tel.: +420 225 131 561 e-mail: magdalena.konvickova@mdcr.cz Ministerstvo dopravy ČR nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1magdalena.konvickova@mdcr.cz Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy


Stáhnout ppt "Informace o současné podpoře kombinované dopravy v České republice Ministerstvo dopravy České republiky odbor drah, železniční a kombinované dopravy Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google