Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. železniční balíček. Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 •Nové pravomoci agentury •vydávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. železniční balíček. Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 •Nové pravomoci agentury •vydávání."— Transkript prezentace:

1 4. železniční balíček

2 Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 •Nové pravomoci agentury •vydávání povolení k uvedení železničních vozidel na trh •vydávání povolení k uvedení typů železničních vozidel na trh •vydávání povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu •vydávání osvědčení o bezpečnosti •Nové zdroje rozpočtu agentury •za vydávání povolení k uvedení na trh a do provozu •za vydávání osvědčení o bezpečnosti •Zřízení odvolacího senátu v rámci agentury •rozhodování o odvoláních v souvislosti s vydáváním povolení k uvedení na trh a do provozu •rozhodování o odvoláních v souvislosti s vydáváním osvědčení o bezpečnosti

3 Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 •Vydávání povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu •subsystémy, které jsou umístěny nebo provozovány na území Unie •Posílená pravomoc kontroly vnitrostátních úřadů •vnitrostátní bezpečnostní orgány •subjekty posuzování shody •Vyšší pravomoc ve vztahu k vnitrostátním předpisům •posuzování vnitrostátních předpisů •podávání návrhů na jejich schválení nebo odmítnutí

4 Návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii •Rozšíření geografické oblasti působnosti •TSI platné na celé železniční síti EU •Upřesnění technické oblasti působnosti •vyloučení podzemních drah, tramvají a městských kolejových systémů •vyloučení funkčně oddělených sítí •Zpřesnění terminologie •modernizace (úprava subsystému nebo jeho části, která vede ke změně v souboru technické dokumentace přiloženém k ES prohlášení o ověření, pokud tento technický soubor existuje, a která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému) •obnova (náhrada subsystému nebo jeho části, která nemění celkovou výkonnost subsystému)

5 Návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii •Vydávání povolení k uvedení železničních vozidel a jejich typů na trh •agentura vydává povolení k uvedení na trh železničních vozidel a jejich typů •dopravce ve spolupráci s provozovatelem infrastruktury kontroluje technickou kompatibilitu mezi železničním vozidlem a trasou, na základě tohoto posouzení uvádí železniční vozidlo do provozu •Postup pro uvedení do provozu •agentura vydává povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu •vnitrostátní bezpečnostní orgány vydávají povolení pro uvedení subsystémů energie a infrastruktura do provozu •Vnitrostátní předpisy •přezkum agenturou

6 Návrh směrnice o bezpečnosti železnic •Upřesnění technické oblasti působnosti •vyloučení metra, tramvají a lehkých kolejových systémů •vyloučení funkčně oddělených sítí •Vydávání osvědčení o bezpečnosti •jednotné osvědčení o bezpečnosti (nahrazuje původní části A a B osvědčení o bezpečnosti) •Vnitrostátní předpisy •přezkum agenturou

7 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici •Změna definice „příslušného místního orgánu“ •pokrývá přepravní potřeby městské aglomerace nebo venkovské oblasti •Rozšíření katalogu povinností objednatelů •dopravní plánování •zajištění převzetí vozidel od stávajícího dopravce •informační povinnost objednatelů

8 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici •Zrušení výjimky přímého zadání na železnici •nutnost stanovení výjimek (např. přeshraniční služby) •limity malých zakázek u železnice: max. 5 mil. € nebo 150 000 km •Přechodné období •uzavírání smluv v souladu s nařízením nejpozději od 3. prosince 2019 •přímo zadané smlouvy nesmí zůstat účinné po 31. prosinci 2022

9 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru •Nezávislost provozovatele dráhy •nová definice provozování infrastruktury •oblast oddělení výkonu akcionářských práv a povinností státu vůči provozovateli drážní dopravy (ČD) a práv a povinností zřizovatele provozovatele dráhy ve vlastnictví státu (SŽDC) •Koordinační výbor •na úrovni provozovatele infrastruktury •zastoupení žadatelů o kapacitu, uživatelů sítě a zástupců správních celků •Úplná liberalizace provozování drážní dopravy •ochrana výkonů v režimu závazku veřejné služby •právní režim vzniku vztahů mezi objednatelem a dopravcem

10 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru •Společný informační systém a integrace tarifních pravidel •systém integrované síťové distribuce jízdních dokladů vs. skutečná tarifní integrace a vzájemné uznávání jízdních dokladů

11 Věcné připomínky k návrhům •České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy •http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htmhttp://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htm •Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: •Ministerstvo dopravy •Odbor drah, železniční a kombinované dopravy •nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 •110 15 PRAHA 1 •České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy •http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htmhttp://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htm •Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: •Ministerstvo dopravy •Odbor drah, železniční a kombinované dopravy •nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 •110 15 PRAHA 1 •České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy •http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htmhttp://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/Evropska_unie_na_zeleznici/legislati va/4+balik.htm •Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: •Ministerstvo dopravy •Odbor drah, železniční a kombinované dopravy •nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 •110 15 PRAHA 1


Stáhnout ppt "4. železniční balíček. Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 •Nové pravomoci agentury •vydávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google