Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. železniční balíček 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. železniční balíček 1."— Transkript prezentace:

1 4. železniční balíček 1

2 Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
Nové pravomoci agentury vydávání povolení k uvedení železničních vozidel na trh vydávání povolení k uvedení typů železničních vozidel na trh vydávání povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu vydávání osvědčení o bezpečnosti Nové zdroje rozpočtu agentury za vydávání povolení k uvedení na trh a do provozu za vydávání osvědčení o bezpečnosti Zřízení odvolacího senátu v rámci agentury rozhodování o odvoláních v souvislosti s vydáváním povolení k uvedení na trh a do provozu rozhodování o odvoláních v souvislosti s vydáváním osvědčení o bezpečnosti

3 Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004
Vydávání povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu subsystémy, které jsou umístěny nebo provozovány na území Unie Posílená pravomoc kontroly vnitrostátních úřadů vnitrostátní bezpečnostní orgány subjekty posuzování shody Vyšší pravomoc ve vztahu k vnitrostátním předpisům posuzování vnitrostátních předpisů podávání návrhů na jejich schválení nebo odmítnutí

4 Návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Rozšíření geografické oblasti působnosti TSI platné na celé železniční síti EU Upřesnění technické oblasti působnosti vyloučení podzemních drah, tramvají a městských kolejových systémů vyloučení funkčně oddělených sítí Zpřesnění terminologie modernizace (úprava subsystému nebo jeho části, která vede ke změně v souboru technické dokumentace přiloženém k ES prohlášení o ověření, pokud tento technický soubor existuje, a která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému) obnova (náhrada subsystému nebo jeho části, která nemění celkovou výkonnost subsystému)

5 Návrh směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii
Vydávání povolení k uvedení železničních vozidel a jejich typů na trh agentura vydává povolení k uvedení na trh železničních vozidel a jejich typů dopravce ve spolupráci s provozovatelem infrastruktury kontroluje technickou kompatibilitu mezi železničním vozidlem a trasou, na základě tohoto posouzení uvádí železniční vozidlo do provozu Postup pro uvedení do provozu agentura vydává povolení pro uvedení traťových subsystémů řízení a zabezpečení do provozu vnitrostátní bezpečnostní orgány vydávají povolení pro uvedení subsystémů energie a infrastruktura do provozu Vnitrostátní předpisy přezkum agenturou

6 Návrh směrnice o bezpečnosti železnic
Upřesnění technické oblasti působnosti vyloučení metra, tramvají a lehkých kolejových systémů vyloučení funkčně oddělených sítí Vydávání osvědčení o bezpečnosti jednotné osvědčení o bezpečnosti (nahrazuje původní části A a B osvědčení o bezpečnosti) Vnitrostátní předpisy přezkum agenturou

7 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č
Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici Změna definice „příslušného místního orgánu“ pokrývá přepravní potřeby městské aglomerace nebo venkovské oblasti Rozšíření katalogu povinností objednatelů dopravní plánování zajištění převzetí vozidel od stávajícího dopravce informační povinnost objednatelů

8 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č
Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici Zrušení výjimky přímého zadání na železnici nutnost stanovení výjimek (např. přeshraniční služby) limity malých zakázek u železnice: max. 5 mil. € nebo km Přechodné období uzavírání smluv v souladu s nařízením nejpozději od 3. prosince 2019 přímo zadané smlouvy nesmí zůstat účinné po 31. prosinci 2022

9 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru Nezávislost provozovatele dráhy nová definice provozování infrastruktury oblast oddělení výkonu akcionářských práv a povinností státu vůči provozovateli drážní dopravy (ČD) a práv a povinností zřizovatele provozovatele dráhy ve vlastnictví státu (SŽDC) Koordinační výbor na úrovni provozovatele infrastruktury zastoupení žadatelů o kapacitu, uživatelů sítě a zástupců správních celků Úplná liberalizace provozování drážní dopravy ochrana výkonů v režimu závazku veřejné služby právní režim vzniku vztahů mezi objednatelem a dopravcem

10 Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru Společný informační systém a integrace tarifních pravidel systém integrované síťové distribuce jízdních dokladů vs. skutečná tarifní integrace a vzájemné uznávání jízdních dokladů

11 Věcné připomínky k návrhům
České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: Ministerstvo dopravy Odbor drah, železniční a kombinované dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PRAHA 1 České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: Ministerstvo dopravy Odbor drah, železniční a kombinované dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PRAHA 1 České znění dokumentů na webových stránkách Ministerstva dopravy Věcné připomínky k textu návrhů očekáváme v termínu do 8. března 2013 na adrese: Ministerstvo dopravy Odbor drah, železniční a kombinované dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PRAHA 1


Stáhnout ppt "4. železniční balíček 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google