Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava"— Transkript prezentace:

1 Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava
Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy

2 Globální cíl programu Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů ES

3 Specifické cíle programu
Zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry Priorita 1 Zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí Priorita 2 Kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí Priorita 3

4 Priority OP Infrastruktura
Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury Priorita 4 Technická pomoc

5 Finanční rámec OP Infrastruktura (v EUR)

6 Indikativní alokace v sektoru doprava
Opatření ERDF Spolufinancování ČR 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 2.2 Podpora kombinované dopravy 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy

7 Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura

8 Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura sektor doprava
Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Podvýbor doprava Ministerstvo dopravy Zprostředkující subjekt Řídící výbor OP Infrastruktura Monitorovací výbor OP Infrastruktura Platební jednotka Platební orgán Ministerstvo financí Koneční příjemci v sektoru doprava

9 Projektový cyklus z pohledu OP Infrastruktura

10 Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

11 Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
Mimokoridorové tratě celostátního významu Významné železniční uzly Finanční alokace: 37,8 mil EUR Spolufinancování SFDI 12,6 mil. EUR Míra podpory 75% Koneční příjemci: vlastníci/správci žel. Infrastruktury

12 Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů
elektrizace tratí celostátní sítě modernizační úpravy železničních uzlů celostátní sítě zvýšení kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech s vazbou na železniční sítě okolních států zvýšení bezpečnosti železničního provozu

13 Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
Zaměřeno na zlepšení kvality celostátních silnic Modernizace na normový stav, obchvaty, odstranění bodových závad Finanční alokace: 33,6 mil EUR Spolufinancování SFDI 11,2 mil. EUR Míra podpory 75% Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

14 Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy
výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy odstranění bodových závad modernizace ostatních silnic I. třídy na normový stav modernizace příhraničních úseků silnic I. třídy

15 Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
Letiště nadregionálního významu – modernizace, zvýšení kapacity Začlenění letišť do přilehlé dopravní infrastruktury Finanční alokace: 4,2 mil EUR Spolufinancování - kraje 2,8 mil. EUR Předpokládaná míra podpory 60% (75%/50%/35%) Koneční příjemci: vlastníci letišť a související infrastruktury

16 Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu
vybavení vybraných letišť nadregionálního významu potřebným zařízením modernizační úpravy vybraných letišť nadregionálního významu zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť nadregionálního významu zvýšení bezpečnosti leteckého provozu

17 Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
Pro labsko-vltavskou vodní cestu Modernizace + odstranění úzkých míst (mosty / zdymadla) Finanční alokace: 8,4 mil EUR Spolufinancování - SFDI 3,6 mil. EUR Předpokládaná míra podpory 70% (75%/50% / 35%) Koneční příjemci: Povodí, ŘVC, vlastníci přístavní infrastruktury

18 Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest
odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě modernizace přístavní infrastruktury, např. v oblasti telematiky

19 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

20 Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti
Silnice I. třídy - snížení fragmentace krajiny, vybudování protihlukových bariér Finanční alokace: 2,9 mil EUR Spolufinancování - SFDI 0,99 mil. EUR Předpokládaná míra podpory 75% Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

21 Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti
úprava vybraných stávajících silnic I. třídy za účelem snížení případně odstranění jejich negativních vlivů na fragmentaci krajiny vybudování protihlukových bariér podél existujících silnic I. třídy na místech jejich styku s obytnou zástavbou postiženou nadlimitním hlukem zajištění realizace směrnice Evropské Rady a Parlamentu 2002/49/EC ve smyslu navrženého zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí

22 Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy Podpora veřejných dopravně logistických center a infrastruktury kombinované dopravy Finanční alokace: 7,4 mil. EUR Spolufinancování – SFDI a SR 2,4 mil. EUR Předpokládaná míra podpory EU 75% (50%/35%) Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % nákladů projektu (+ 15 % MSP) Koneční příjemci: Vlastníci a správci DI a veřejných logistických center

23 Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy
Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy investice do veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy

24 Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
Přestavby vozidel, výstavba potřebné infrastruktury, výzkumné projekty Finanční alokace: 2,9 mil. EUR Spolufinancování – SR tis. EUR (MD - ČEA) Předpokládaná míra podpory EU 35% (dle rozhodnutí ÚOHS) Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % + 10% uznatelných nákladů projektu (+ 15 % MSP) Koneční příjemci: právnické osoby provozující dopravu, zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu

25 Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu podpora zavádění alternativních paliv (přestavby, čerpací stanice) podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články

26 Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy Finanční alokace: 1,5 mil. EUR Spolufinancování – SR 274 tis. EUR Předpokládaná míra podpory 75% Koneční příjemci: zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu

27 Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy projekty zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí)

28 Zdroje informací na webu
Monitorovací systém SF


Stáhnout ppt "Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava"

Podobné prezentace


Reklamy Google