Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. – 5. 10. 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. – 5. 10. 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský."— Transkript prezentace:

1 Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. – 5. 10. 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

2 HISTORIE Oblast cykloturistiky a cyklodopravy do konce roku 2010 v rámci Odboru regionálního rozvoje. Od počátku roku 2011 tato oblast v rámci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konkrétně na Oddělení cestovního ruchu. Leden 2011 – zřízena pozice krajského koordinátora. Usnesením RPK č. 3537/11 ze dne 10. 3. 2011 vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“ Listopad 2011 – na základě veřejné zakázky zadání „Zpracování koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji“

3 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. O dotaci mohou žádat města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, dále zájmová sdružení právnických osob a občanská sdružení se sídlem na území Plzeňského kraje. Lze žádat na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklostezek a doprovodné infrastruktury, projektovou dokumentaci, dále na značení cyklotras a cyklostezek, je také možné kofinancování projektů podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury

4 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji Výše dotace (v tis. Kč): výstavba, rekonstrukce a údržba cyklostezek 200 – 800 projektová dokumentace 50 – 300 značení cyklotras a cyklostezek 50 – 300 kofinancování projektů podpořených ze státního fondu dopravní infrastruktury do 500

5 V roce 2011 poskytnuty dotace ve výši 5 mil. Kč. V roce 2012 poskytnuty dotace ve výši 7 mil. Kč. Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji

6 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji

7 První strategický dokument v Plzeňském kraji týkající se problematiky cykloturistiky a cyklistické dopravy Cílem Koncepce bylo zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Plzeňském kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k dalšímu rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji.

8 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji Koncepce by měla sloužit nejen Plzeňskému kraji, ale i obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám pro potřebu souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a rekreační cyklistiky. Koncepce v souladu s cíly a opatřeními aktualizované Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2012. Koncepce zaměřena na dvě oblasti:  rozvoj dopravní infrastruktury zajišťující bezpečný pohyb cyklistů v území  rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb

9 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji Koncepce členěna na analytickou, návrhovou a strategickou část, závěrem obsahuje akční plán s konkrétními aktivitami, které mají naplňovat realizaci jednotlivých opatření. Zpracovatelé: Ing. Adolf Jebavý ADOS, Alternativní dopravní studio a Ing. Radka Žáková

10 Eurovelo 13 – Stezka železné opony Evropská cyklotrasa začínající na norsko – ruské hranici u Barentsova moře a končící u Baltského moře v Bulharsku. Vede skrz Zelený pás podél bývalé Železné opony v délce cca 6800 km.

11 Eurovelo 13 – Stezka železné opony EV 13 prochází v ČR územím 4 krajů – Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským a zároveň střídá hranici s německým či rakouským sousedem. V Plzeňském kraji vede EV 13 celkem v 6-ti úsecích v délce téměř 126 km.

12 Eurovelo 13 – Stezka železné opony Červenec 2012 – zpracování „Dokumentace ke značení a vybavení panevropské cyklotrasy Eurovelo č. 13 ve správním území Plzeňského kraje“  upřesnění a výběr aktuálně průjezdné trasy v souladu s připravovanou koncepcí  návrh systému značení  návrh značek, textů a staničení v souladu se standardem značení Eurovelo  projednání umístění značení s Policí ČR, Správou a Údržbou Silnic  výběr lokalit pro umístění dopravních značek

13 Eurovelo 13 – Stezka železné opony Projekt na proznačení EV 13 se chystáme podat do 10. výzvy Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 Projekt chystáme ve spolupráci s německým partnerem Ostbayern tourismus

14 Spolupráce a podpora KČT Každoroční příspěvek na značení, jeho kontrolu a odstranění závad  2007 – 2009 – 400 tis.  2010 – 300 tis.  2011 – 400 tis. + 180 tis. v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji  2012 – 300 tis. + 200 tis. v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji + 50 tis. v rámci programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

15 Propagace propagace cykloturistiky a cyklotras v Plzeňském kraji  veletrzích  médiích  portál www.turisturaj.czwww.turisturaj.cz  spolupráce na projektu Česko jede

16 Mapy + ostatní materiály V roce 2007 vydal Plzeňský kraj soubor cykloturistických map, aktualizované vydání vyjde v lednu 2013 DVD s tipy na cyklovýlety moderované Michalem Jančaříkem – Cyklotoulky Plzeňsým krajem a příhraničím

17 Kontakty Bc. Ilona Šnebergerová vedoucí Oddělení cestovního ruchu Plzeňský kraj Škroupova 18 Plzeň ilona.snebergerova@plzensky-kraj.cz +420377195692 Mgr. Klára Růžková cyklokoordinátor Plzeňský kraj Škroupova 18 Plzeň klara.ruzkova@plzensky-kraj.cz +420377195259

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. – 5. 10. 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google