Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. –"— Transkript prezentace:

1 Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. – 5. 10. 2012
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

2 HISTORIE Oblast cykloturistiky a cyklodopravy do konce roku 2010 v rámci Odboru regionálního rozvoje. Od počátku roku 2011 tato oblast v rámci Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konkrétně na Oddělení cestovního ruchu. Leden 2011 – zřízena pozice krajského koordinátora. Usnesením RPK č. 3537/11 ze dne vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji“ Listopad 2011 – na základě veřejné zakázky zadání „Zpracování koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji“

3 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podporovat systém bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. O dotaci mohou žádat města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí se sídlem na území Plzeňského kraje, dále zájmová sdružení právnických osob a občanská sdružení se sídlem na území Plzeňského kraje. Lze žádat na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklostezek a doprovodné infrastruktury, projektovou dokumentaci, dále na značení cyklotras a cyklostezek, je také možné kofinancování projektů podpořených ze Státního fondu dopravní infrastruktury

4 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
Výše dotace (v tis. Kč): výstavba, rekonstrukce a údržba cyklostezek 200 – 800 projektová dokumentace 50 – 300 značení cyklotras a cyklostezek kofinancování projektů podpořených ze státního fondu dopravní infrastruktury do 500

5 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji
V roce 2011 poskytnuty dotace ve výši 5 mil. Kč. V roce 2012 poskytnuty dotace ve výši 7 mil. Kč.

6 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji

7 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji
První strategický dokument v Plzeňském kraji týkající se problematiky cykloturistiky a cyklistické dopravy Cílem Koncepce bylo zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických tras a cyklostezek v Plzeňském kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k dalšímu rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji.

8 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji
Koncepce by měla sloužit nejen Plzeňskému kraji, ale i obcím, svazkům obcí, místním akčním skupinám pro potřebu souhrnného pohledu na problematiku rozvoje cyklodopravy a rekreační cyklistiky. Koncepce v souladu s cíly a opatřeními aktualizované Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2012. Koncepce zaměřena na dvě oblasti: rozvoj dopravní infrastruktury zajišťující bezpečný pohyb cyklistů v území rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb

9 Koncepce rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji
Koncepce členěna na analytickou, návrhovou a strategickou část, závěrem obsahuje akční plán s konkrétními aktivitami, které mají naplňovat realizaci jednotlivých opatření. Zpracovatelé: Ing. Adolf Jebavý ADOS, Alternativní dopravní studio a Ing. Radka Žáková

10 Eurovelo 13 – Stezka železné opony
Evropská cyklotrasa začínající na norsko – ruské hranici u Barentsova moře a končící u Baltského moře v Bulharsku. Vede skrz Zelený pás podél bývalé Železné opony v délce cca 6800 km.

11 Eurovelo 13 – Stezka železné opony
EV 13 prochází v ČR územím 4 krajů – Karlovarským, Plzeňským, Jihočeským a Jihomoravským a zároveň střídá hranici s německým či rakouským sousedem. V Plzeňském kraji vede EV 13 celkem v 6-ti úsecích v délce téměř 126 km.

12 Eurovelo 13 – Stezka železné opony
Červenec 2012 – zpracování „Dokumentace ke značení a vybavení panevropské cyklotrasy Eurovelo č. 13 ve správním území Plzeňského kraje“ upřesnění a výběr aktuálně průjezdné trasy v souladu s připravovanou koncepcí návrh systému značení návrh značek, textů a staničení v souladu se standardem značení Eurovelo projednání umístění značení s Policí ČR, Správou a Údržbou Silnic výběr lokalit pro umístění dopravních značek

13 Eurovelo 13 – Stezka železné opony
Projekt na proznačení EV 13 se chystáme podat do 10. výzvy Dispozičního fondu Program přeshraniční spolupráce, Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 Projekt chystáme ve spolupráci s německým partnerem Ostbayern tourismus

14 Spolupráce a podpora KČT
Každoroční příspěvek na značení, jeho kontrolu a odstranění závad 2007 – 2009 – 400 tis. 2010 – 300 tis. 2011 – 400 tis tis. v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji 2012 – 300 tis tis. v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji tis. v rámci programu Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji

15 propagace cykloturistiky a cyklotras v Plzeňském kraji
veletrzích médiích portál spolupráce na projektu Česko jede

16 Mapy + ostatní materiály
V roce 2007 vydal Plzeňský kraj soubor cykloturistických map, aktualizované vydání vyjde v lednu 2013 DVD s tipy na cyklovýlety moderované Michalem Jančaříkem – Cyklotoulky Plzeňsým krajem a příhraničím

17 Kontakty Bc. Ilona Šnebergerová Plzeňský kraj Škroupova 18 Plzeň
vedoucí Oddělení cestovního ruchu Plzeňský kraj Škroupova 18 Plzeň Mgr. Klára Růžková cyklokoordinátor Plzeňský kraj Škroupova 18 Plzeň

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bike Brno – Bike konference 2012 Plzeňský kraj 4. –"

Podobné prezentace


Reklamy Google