Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace k dopravní obsluze krajů Bc. Milan Chovanec hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace k dopravní obsluze krajů Bc. Milan Chovanec hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy."— Transkript prezentace:

1 Základní informace k dopravní obsluze krajů Bc. Milan Chovanec hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy

2 SILNICE I. TŘÍDY / SILNICE II. A III. TŘÍDY • Rozpočet na údržbu silnic • 2001 – převod silnic II. a III. třídy na kraje • stát prostřednictvím SFDI financuje údržbu, meziroční navyšování o inflaci • 2005 – změna způsobu financování • navýšení RUD o finance dosud zasílané krajům prostřednictví SFDI

3 POVINNOST ZABEZPEČIT DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Z POZICE KRAJŮ • Právní úpravu představuje zejména: • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů /§ 35 odst. 2 písm.g) ve spojení s § 14 ost.2 / • zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících • / § 3 / - kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením • / § 2 / - zabezpečení dopravy pro všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízeních, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu

4 DOPRAVA V KRAJÍCH, ČLENĚNÍ 1.Silniční doprava - nejvyužívanější a rychlý typ • Negativní faktory v ČR vůči ostatním zemím EU • nedostatečná výstavba dálnic a rychlostních silnic • dlouhodobé podfinancování údržby silnic II. a III. tř. • pomalá modernizace nebezpečných úseků a výstavba obchvatů obcí 2.Železniční doprava • Největší hustota žel. sítě v rámci EU (120 km na 1 tis.km2) • je poměrně flexibilní a dostupná a)je třeba dále rozvíjet osobní žel. dopravu (dostupnost, komfort cestování, rychlost, rozšiřování železničních koridorů, včetně modernizace region. železnic) b)je nutné vrátit na železnici co největší objem přepravy nákladů

5 FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY • Příspěvek na dopravní obslužnost krajů 1.12.2007 – vznik ČD Cargo a konec křížového financování osobní dopravy v ČD. 28.9.2009 – podpis Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou

6 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM • IDS zajišťuje dopravní obslužnost ve velkých městech a jejich okolí • kraje jsou koordinátory IDS • IDS je významným městským dopravním systémem • podílí se na ní několik druhů dopravy (MHD, žel. a autobus. doprava) • přináší úspory pro obyvatele a pohodlnější cestování • výhoda použití jednotného jízdního dokladu (viz Plzeňská karta) • možnost dalšího rozšiřování jednotlivých

7 PŘENESENÁ PŮSOBNOST • povoluje zvláštní užívání silnic I., II. a III. tř. formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrný vozidel a užívání vozidel • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. tř. • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. tř. (s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje MD) • projednává přestupky a správní delikty fyzických a právnických osob souvisejících s kontrolním vážením na silnicích v kraji • rozhoduje o opravných prostředcích a o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšíř. působností • činí opatření proti nečinnosti podle správního řádu ve vztahu k obecním úřadům obcí na úseku silničního správního úřadu a spec. stavebního úřadu

8 BUDOUCNOST • posílit rozpočtovou kapitolu MD a SFDI • zajistit maximální objem finančních prostředků z EU v období 2014 – 2020 • hledání alternativních finančních zdrojů (PPP a pod.) • důsledně vybírat ekonomicky nejefektivnější projekty • přísnější kontroly během přípravy a výstavby (lepší využití fin. prostředků) • daleko větší míře snižovat kvalitativní i kvantitativní rozdíl mezi ČR a vyspělými zeměmi EU v silniční a železniční dopravě (dobudovat klíčová spojení v regionech) • zatraktivnit železnici pro osobní i nákladní dopravu NEBEZPEČÍ • nedostatek peněz ve SFDI • ohrožení spolufinancování projektů EU, čímž hrozí, že některé prostředky bude ČR muset vracet • zpomalení, až zastavení výstavby dopravních infrastruktury • růst DPH • nastane další vlna zdražování v celém sektoru dopravy (ať jsou to dopravní stavby, jízdné atd...)


Stáhnout ppt "Základní informace k dopravní obsluze krajů Bc. Milan Chovanec hejtman Plzeňského kraje a stínový ministr dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google