Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pro integrovaný projekt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pro integrovaný projekt"— Transkript prezentace:

1

2 pro integrovaný projekt
PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI pro integrovaný projekt „MLYNÁŘSKÁ STEZKA“ Vytvoření uceleného turistického produktu jako zajímavé a významné turistické destinace Vysočiny Prezentace kapitol: Lokalita projektu a životní prostředí Technické řešení projektu Organizace provozu a režijní náklady Finanční analýza projektu Ekonomická analýza projektu Analýza rizik Závěry a doporučení

3 5. Lokalita projektu a životní prostředí
Většina zájmového území leží v Českomoravské vrchovině Hodnocený záměr má pozitivní vliv na obyvatelstvo i na životní prostředí. Vlivy na vodu, ovzduší, rostliny a krajinu jsou nevýznamné. Rekonstrukce komunikací se nebude dotýkat stávajících inženýrských sítí Půjde pouze plochu opravované vozovky. Náklady na pořízení pozemků nejsou žádné. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí ceny stavebních prací.

4 6. Technické řešení projektu
U investice tohoto charakteru lze v případě provozu hovořit pouze o běžné údržbě. Investor nebude vlastními silami zajišťovat žádné odborné práce. Vše bude řešeno subdodávkami. Součástí investic nejsou žádné dodávky technologických zařízení nebo provozních souborů, které by vyžadovali speciální podmínky. Rozsah stavebních prací bude specifikován v technické dokumentaci V rámci dodávek materiálů půjde zejména o mobiliář a cykloznačky Stavební práce na opravě komunikací budou podrobně specifikováty v technické dokumentaci Investorskou inženýrskou činnost ponese žadatel projektu Údržbu a provoz opravených úseků včetně značení a mobiliářů Mlynářské stezky bude zajišťovat obec v jejímž katastru úsek leží Celkové investiční náklady (2008 – 2012) jsou 164,5 mil Kč

5 6. Technické řešení projektu

6 7. Organizace provozu a režijní náklady
Zřízení nové právnické osoby (z.s.p.o.) Údržbu a provoz opravených úseků včetně značení a mobiliářů Mlynářské stezky bude zajišťovat obec v jejímž katastru úsek leží Náklady na údržbu rekonstruovaných úseků silnice budou cca. 400 tis. Kč/ 1 km ročně. V těchto nákladech jsou zahrnuty opravy značení, mobiliáře a dozor.

7 11. Finanční analýza projektu
Při finanční analýze se projekt posuzuje z hlediska investora / příjemce dotace Posuzují se náklady a výnosy (příjmy a výdaje) z investičního a provozního hlediska, podklady jsou výkazy zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků Finanční analýza má prokázat rentabilitu a dlouhodobou udržitelnost projektu

8 11. Finanční analýza projektu
Zkoumá se: Finanční míra návratnosti, neboli vnitřní výnosové procento (jak vysoký úrok by musel mít finanční vklad odpovídající nákladům na projekt, aby odpovídal budoucím výnosům z realizovaného projektu FRR > 0 = projekt je přijatelný Čistá současná hodnota (finanční) (rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů investice = současná hodnota budoucích peněžních toků FNPV > 0 = projekt je přijatelný

9 12. Ekonomická analýza projektu
Ekonomická analýza vychází z finanční analýzy a posuzuje navíc sociální a ekonomické náklady a užitečnost Hodnotí se společenský přínos projektu, který se oceňuje finančně (snížení nezaměstnanosti, zlepšení a udržení ŽP, zvýšení životní úrovně, změna image kraje, odstranění negativních jevů) Hodnotí se také náklady a užitky, které mohou vzniknout jiným subjektům než investorovi a jeho partnerům

10 12. Ekonomická analýza projektu
Zkoumá se: Ekonomická míra návratnosti, neboli vnitřní výnosové % (jak vysoký úrok by musel mít socio-ekonomický vklad investice, aby odpovídal budoucím socio-ekonomickým výnosům z investice ERR > 0 = projekt je přijatelný Ekonomicky čistá současná hodnota (současná hodnota budoucích socio-ekonomických nákladů a užitků ENPV > 0 = projekt je přijatelný Index rentability (podíl součtu všech příjmů z investice k jejím výdajům) IR > 1 = projekt je přijatelný

11 Identifikace rizik umožní se na ně připravit, případně jim předcházet
13. Analýza rizik Právní riziko Personální Technické Finanční Provozní Ekologické Společenské Identifikace rizik umožní se na ně připravit, případně jim předcházet

12 14. Závěry a doporučení Doporučuji pokračovat v nastartovaných aktivitách s využitím dotačních možností. Realizovatelnost projektu se jeví jako velmi vysoká. Finanční realizovatelnost je také vysoká

13 14. Závěry a doporučení Význam trasy pro život a rozvoj území:
Vytvořeny podmínky pro: zvýšení návštěvnosti území, pro rozvoj podnikatelských aktivit subjektů v území, zkvalitnění infrastruktury a služeb nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele, zlepšení přístupu k fondům ČR i EU pro subjekty v území (programové období 2007 – 2013).


Stáhnout ppt "pro integrovaný projekt"

Podobné prezentace


Reklamy Google