Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI pro integrovaný projekt „MLYNÁŘSKÁ STEZKA“ Vytvoření uceleného turistického produktu jako zajímavé a významné turistické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI pro integrovaný projekt „MLYNÁŘSKÁ STEZKA“ Vytvoření uceleného turistického produktu jako zajímavé a významné turistické."— Transkript prezentace:

1

2

3 PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI pro integrovaný projekt „MLYNÁŘSKÁ STEZKA“ Vytvoření uceleného turistického produktu jako zajímavé a významné turistické destinace Vysočiny Prezentace kapitol:  Lokalita projektu a životní prostředí  Technické řešení projektu  Organizace provozu a režijní náklady  Finanční analýza projektu  Ekonomická analýza projektu  Analýza rizik  Závěry a doporučení

4 5. Lokalita projektu a životní prostředí Většina zájmového území leží v Českomoravské vrchovině Hodnocený záměr má pozitivní vliv na obyvatelstvo i na životní prostředí. Vlivy na vodu, ovzduší, rostliny a krajinu jsou nevýznamné. Rekonstrukce komunikací se nebude dotýkat stávajících inženýrských sítí Půjde pouze plochu opravované vozovky. Náklady na pořízení pozemků nejsou žádné. Náklady na zařízení staveniště jsou součástí ceny stavebních prací.

5  U investice tohoto charakteru lze v případě provozu hovořit pouze o běžné údržbě.  Investor nebude vlastními silami zajišťovat žádné odborné práce. Vše bude řešeno subdodávkami.  Součástí investic nejsou žádné dodávky technologických zařízení nebo provozních souborů, které by vyžadovali speciální podmínky.  Rozsah stavebních prací bude specifikován v technické dokumentaci  V rámci dodávek materiálů půjde zejména o mobiliář a cykloznačky  Stavební práce na opravě komunikací budou podrobně specifikováty v technické dokumentaci  Investorskou inženýrskou činnost ponese žadatel projektu  Údržbu a provoz opravených úseků včetně značení a mobiliářů Mlynářské stezky bude zajišťovat obec v jejímž katastru úsek leží  Celkové investiční náklady (2008 – 2012) jsou 164,5 mil Kč 6. Technické řešení projektu

6

7 7. Organizace provozu a režijní náklady Zřízení nové právnické osoby (z.s.p.o.) Údržbu a provoz opravených úseků včetně značení a mobiliářů Mlynářské stezky bude zajišťovat obec v jejímž katastru úsek leží Náklady na údržbu rekonstruovaných úseků silnice budou cca. 400 tis. Kč/ 1 km ročně. V těchto nákladech jsou zahrnuty opravy značení, mobiliáře a dozor.

8 Při finanční analýze se projekt posuzuje z hlediska investora / příjemce dotace  Posuzují se náklady a výnosy (příjmy a výdaje) z investičního a provozního hlediska, podklady jsou výkazy zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků  Finanční analýza má prokázat rentabilitu a dlouhodobou udržitelnost projektu 11. Finanční analýza projektu

9 Zkoumá se: Finanční míra návratnosti, Finanční míra návratnosti, neboli vnitřní výnosové procento (jak vysoký úrok by musel mít finanční vklad odpovídající nákladům na projekt, aby odpovídal budoucím výnosům z realizovaného projektu FRR > 0 = projekt je přijatelný Čistá současná hodnota (finanční) Čistá současná hodnota (finanční) (rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů investice = současná hodnota budoucích peněžních toků FNPV > 0 = projekt je přijatelný 11. Finanční analýza projektu

10  Ekonomická analýza vychází z finanční analýzy a posuzuje navíc sociální a ekonomické náklady a užitečnost  Hodnotí se společenský přínos projektu, který se oceňuje finančně (snížení nezaměstnanosti, zlepšení a udržení ŽP, zvýšení životní úrovně, změna image kraje, odstranění negativních jevů)  Hodnotí se také náklady a užitky, které mohou vzniknout jiným subjektům než investorovi a jeho partnerům 12. Ekonomická analýza projektu

11 Zkoumá se: Ekonomická míra návratnosti, neboli vnitřní výnosové % (jak vysoký úrok by musel mít socio-ekonomický vklad investice, aby odpovídal budoucím socio- ekonomickým výnosům z investice ERR > 0 = projekt je přijatelný Ekonomicky čistá současná hodnota (současná hodnota budoucích socio-ekonomických nákladů a užitků ENPV > 0 = projekt je přijatelný Index rentability (podíl součtu všech příjmů z investice k jejím výdajům) IR > 1 = projekt je přijatelný

12 Právní riziko Personální Technické Finanční Provozní Ekologické Společenské Identifikace rizik umožní se na ně připravit, případně jim předcházet 13. Analýza rizik

13 14. Závěry a doporučení  Doporučuji pokračovat v nastartovaných aktivitách s využitím dotačních možností.  Realizovatelnost projektu se jeví jako velmi vysoká.  Finanční realizovatelnost je také vysoká

14 Význam trasy pro život a rozvoj území: Vytvořeny podmínky pro: zvýšení návštěvnosti území, pro rozvoj podnikatelských aktivit subjektů v území, zkvalitnění infrastruktury a služeb nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele, zlepšení přístupu k fondům ČR i EU pro subjekty v území (programové období 2007 – 2013). 14. Závěry a doporučení


Stáhnout ppt "PŘEDBĚŽNÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI pro integrovaný projekt „MLYNÁŘSKÁ STEZKA“ Vytvoření uceleného turistického produktu jako zajímavé a významné turistické."

Podobné prezentace


Reklamy Google