Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Výroba vápna(STA25) Ing. Naděžda Bártová STAVEBNICTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Výroba vápna(STA25) Ing. Naděžda Bártová STAVEBNICTVÍ."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Výroba vápna(STA25) Ing. Naděžda Bártová STAVEBNICTVÍ

2 VÝROBA VÁPNA: VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA, HAŠENÉ VÁPNO, TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ VÁPNA, DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ

3 VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA »Výroba vzdušného vápna »Těžba »Úprava »Výpal vápna »Těžba »Povrchové lomy »vápence »dolomity »Těžení odstřelem dle technolog. postupů »Nakládání a doprava

4 VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA »Úprava »Drcení »Čelisťové drtiče »Kuželové drtiče »Třídění »Vícestupňové síto »Zrnitost dle použité technologie pálení (dle pecí) Šachtové pece – zrnitost 50 -200 mm Rotační pece – zrnitost 10 -50 mm Souproudá regenerativní pec – zrnitost 10 -200 mm »Skladování a expedice

5 VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA »Výpal vápna: »Výpal vápence »CaCO 3 → CaO + CO 2 »Při teplotě 900-1200 °C »Rovnice pro rozklad dolomitu »CaCO 3. MgCO 3 → CaO + MgO + CO 2 »Při teplotě 500 – 750 °C »Výroba vápna v pecích se dělí na tři pásma »Předehřívací pásmo »Vypalovací pásmo »Chladící pásmo

6 VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA »Pece pro výpal vápna: »Šachtové pece »Vertikálně uspořádaná »Vápenec se pohybuje se shora dolů »Propadá se pásmy předehřívacím, vypalovacím, chladícím »Rotační pece »Horizontálně uspořádaná s mírným sklonem »Vápenec prochází předehřívacím a vypalovacím pásmem »Chladicí pásmo mimo pec »Souproudé regenerativní šachtové pece »Dvě šachtové pece spojené přechodovým kanálem »Princip výměníku tepla

7 HAŠENÍ VÁPNA »Rovnice hašení vápna: »CaO + 2 H 2 O → Ca(OH) 2. »Silná exotermická hydratační reakce »Hašení vápna provádíme »Za mokra »Za sucha »Hašení vápna za sucha »Provádí se ve vápenkách v hydrátorech »Vápno se míchá s rozptýlenou vodou »Vzniká suchý prášek

8 HAŠENÍ VÁPNA »Hašení vápna za mokra »Provádělo se dříve přímo na stavbách »Skrápění vrstvy vápna v hasnici »Vzniklé vápenné mléko se nechává odležet »Bezpečnostní opatření při hašení »Odležení hašeného vápna »Vápno musí ležet v mokrém stavu »Je ukončeno, když se vytvoří trhlinky 2 - 3cm široké »Malta pro zdění 3 - 4 týdny »Omítka 6 - 8 týdnů »Předčasné ukončení »Vzniknou nevyhašené části – střílení omítek

9 TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ VÁPNA »Tuhnutí a tvrdnutí vápna »Tuhnutí je vyvolané odpařováním vody přítomné ve vápenné maltě »Účinkem kapilárních sil dochází k shlukování mikroskopických částí hydroxidu vápenatého a jejich následnému srůstu »K tvrdnutí (karbonataci) dochází působením vzdušného CO 2 »Rovnice karbonatace : »Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O »Vzhledem k malému obsahu CO 2 ve vzduchu karbonatace probíhá pomalu »1 měsíc pro karbonataci omítky

10 DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ »Vzdušné vápno: »Vzdušné vápno na vzduchu za přítomnosti vzdušné vlhkosti tvrdne »Je stálé pouze v suchém prostředí »Rozeznáváme : »Vzdušné vápno bílé – Obsahuje 65 - 96 % CAO + MgO (MgO max. 7 %) »Vzdušné vápno dolomitické – Obsahuje 65 – 96 % CAO + MgO (MgO min. 7 %)

11 DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ »Použití vzdušného vápna »Dříve přímo na stavbě zdicí a omítkové malty »Nyní je součástí průmyslově vyráběných maltových směsí na vápenné bázi »Nehašené vápno kusové nebo mleté pro výrobu pórobetonů nebo vápenopískových cihel »Vápenné mléko pro vnitřní a venkovní nátěr – desinfekční účinek

12 DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ »Hydraulické vápno »Tvrdnou i ve vlhku nebo ve vodě díky hydraulickým oxidům »Zachovávají si tvrdost ve vlhku i ve vodě »Vyrábějí se z jílovitých vápenců obsahující hydraulické oxidy »Použití hydraulického vápna »Pro suché maltové směsi na vnější omítky »Pro vápenné malty pro zdění »Předepisují jej památkáři »U nás se nevyrábí »Tradiční výrobce je Anglie »V běžné praxi se nahrazuje cementem nižší třídy


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Pozemní stavby Výroba vápna(STA25) Ing. Naděžda Bártová STAVEBNICTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google