Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE JORDÁN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE JORDÁN"— Transkript prezentace:

1 OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE JORDÁN
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ PŘÍPRAVA STAVBY OD ROKU 2003 V POSTUPNÉM ČLENĚNÍ: 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST (podnět zajištění bezpečnosti VD) 2.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU DOLNÍ ČÁST NÁDRŽE (podnět provozuschopnost spodní výpusti, kvalita vody v nádrži) 3.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU HORNÍ ČÁST NÁDRŽE (podnět provozuschopnost spodní výpusti, kvalita vody v nádrži, záchyt přísunu splavenin)

2 PŘEHLED ETAP – DÍLČÍCH STAVEB AKCE

3 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Situace
celková délka podzemní trasy výpusti ,2 m, z toho: přívodní tlaková štola ,3 m vtokový objekt ,0 m objekt uzávěrů ,9 m beztlaková odpadní štola 149,0 m

4 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Podélný profil spodní výpusti
- beztlaková štola I I tlaková štola - objekt uzávěrů –uzavíratelná potrubí 2 x DN 500 kapacita 2 x 2,38 m3s-1 při normální hladině v nádrži

5 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Průřezy štol
tlaková přívodní štola 2,54 m2 , průměr 1,8 m beztlaková odpadní štola 2,69 m2 , výška 1,8 m

6 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Objekt uzávěrů-podzemní část

7 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Objekt uzávěrů-nadzemní část
umístění objektu pod hranou parkové plochy

8 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Vyústění štoly
vyústění štoly v pohledu vlevo od vodopádu zachování „vodopádu“ návrhem MŘ

9 1.ETAPA SPODNÍ VÝPUST Jiná a zvláštní opatření při výstavbě
přehrazení nádrže během výstavby provizorní přívod vody pro sádky během výstavby pyrotechnický průzkum dna nádrže hygienická sanace potenciálně problémových míst bezpečnostní zajištění vstupu výlov následně vypuštěné části nádrže slovení obsádky Tismenického potoka archeologický průzkum průběžné čištění místních komunikací protihluková opatření

10 2.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Dolní část nádrže
síť stok pro odvodnění sedimentu těžba sedimentu z pomocných a postupně přesunovaných kamenných hrázek v nádrži odsáknutí na mezideponii odvoz „špinavý“ a „čistý“ okruh pohybu nákladních vozidel místo pro očistu vozidel

11 2.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Dolní část nádrže – mocnost sedimentu
zaměření rozsahu zabahnění nádrže, zjištění mocnosti vrstev sedimentu odběry vzorků sedimentu, rozbory tloušťka sedimentu dosahuje hodnot 0 až více než 2 m morfologie nádrže neumožňuje použití běžných dozerů předpokládaný objem těženého sedimentu m3

12 2.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Dolní část nádrže – trasa odvozu
trasy odvozu od Sokolské plovárny , U stadionu míru, Politických vězňů, Kvapilova, výjezd do ulice Čs. Armády, pomocná trasa ulicí U stadionu míru s přímým výjezdem do ulice Čs. Armády hluková studie řešila zátěž okolních objektů předpoklad je denní průjezd mezi 7 až 21 hod počtu 50 vozidel (100 průjezdů) hlavní trasou a počtu 20 vozidel (40 průjezdů) trasou pomocnou

13 3.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Horní část nádrže

14 3.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Horní část nádrže – mocnost sedimentu
Předpokládaný objem těženého sedimentu m3

15 3.ETAPA ODSTRANĚNÍ SEDIMENTU Horní část nádrže – záchytná hrázka
ponořená hrázka zachytí na přítoku do nádrže významný objem splavenin, transportovaný z povodí do nádrže při vyšších průtocích prostor před hrázkou lze snadno odvodnit a vytěžit


Stáhnout ppt "OBNOVA RETENČNÍ NÁDRŽE JORDÁN"

Podobné prezentace


Reklamy Google