Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Analýza rizik šíření salmonel v chovech nosnic a jejich přenosu na konzumní vejce F. Šišák 1, H. Havlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Analýza rizik šíření salmonel v chovech nosnic a jejich přenosu na konzumní vejce F. Šišák 1, H. Havlíčková."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Analýza rizik šíření salmonel v chovech nosnic a jejich přenosu na konzumní vejce F. Šišák 1, H. Havlíčková 1, M. Pospíšilová 2, R. Karpíšková 2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Brno, Hudcova 70, 621 32 Brno 2 Státní zdravotní ústav Praha, Centrum hygieny potravinových řetězců, Palackého 1/3, 612 42 Brno

2 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

3 Figure 1: Graphical display of the Salmonella holding observed prevalence in the EU, 2004 - 2005 (clean dataset) Salmonella Holding Observed Prevalence

4 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně

5

6 Cíl práce 1. Hodnocení výskytu salmonel v prostředí a ve vejcích ve čtyřech infikovaných chovech nosnic před vakcinací a po vakcinaci živou vakcínou SE v národním programu tlumení salmonel zahájeném v lednu 2007 2. Charakterizace kmenů salmonel izolovaných z prostředí chovů a z vajec

7 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Materiál a metody Chovy nosnic  I - kapacita 180 tisíc kusů v deseti halách. Před vakcinací byly vyšetřeny dvě haly s klecovou technologií a jedna hala s alternativním systémem ustájení na roštech. Po imunizaci vakcínou Gallivac SE (Merial) byly vyšetřeny dvě odlišné haly s klecovou technologií.  II - kapacita 30 tisíc kusů v hale s klecovou technologií která byly vyšetřena před vakcinací a po vakcinaci AviPro Salmonella Vac E (Lohmann).  III - kapacita 235 tisíc kusů v šesti halách. Před vakcinací byly vyšetřeny dvě haly s klecovou technologií. Po imunizaci vakcínou Gallivac SE (Merial) byly vyšetřeny tři odlišné haly s klecovou technologií.  IV - kapacita 150 tisíc kusů v devíti halách. Před vakcinací byly vyšetřeny čtyři haly s klecovou technologií. Po imunizaci vakcínou Gallivac SE (Merial) byly vyšetřeny dvě odlišné haly s klecovou technologií.

8 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Odběr vzorků Od prosince 2005 do října 2007 byly odebrány z každé vyšetřované haly vzorky trusu, prachu a stěry z prostředí. Od prosince 2005 do října 2007 byly odebrány z každé vyšetřované haly vzorky trusu, prachu a stěry z prostředí. Za týden po pozitivní kultivaci bylo z každé vyšetřované haly odebráno 150 - 240 ks vajec. Nejpozději do 2 dnů po skladování při teplotě v laboratoři byla vejce kultivací vyšetřena na salmonely. Za týden po pozitivní kultivaci bylo z každé vyšetřované haly odebráno 150 - 240 ks vajec. Nejpozději do 2 dnů po skladování při teplotě v laboratoři byla vejce kultivací vyšetřena na salmonely.

9 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Izolace salmonel, sérotypizace a fagotypizace Všechny odebrané vzorky trusu, prachu, stěrů a vejce byly vyšetřeny metodou EN ISO 6579:2002 a její alternativou s kultivací na MSRV mediu. Vejce byla kultivována směsně po 5 ks; zvlášť skořápky a obsah po homogenizaci v navážce 25g na 225 ml PPV. Všechny odebrané vzorky trusu, prachu, stěrů a vejce byly vyšetřeny metodou EN ISO 6579:2002 a její alternativou s kultivací na MSRV mediu. Vejce byla kultivována směsně po 5 ks; zvlášť skořápky a obsah po homogenizaci v navážce 25g na 225 ml PPV. Izolované kultury salmonel byly sérotypizovány a zařazeny dle Kaufmann-Whiteova schématu. Izolované kultury salmonel byly sérotypizovány a zařazeny dle Kaufmann-Whiteova schématu. Kmeny S. Enteritidis byly fagotypizovány dle PHA London, UK. Kmeny S. Enteritidis byly fagotypizovány dle PHA London, UK.

10 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně VÝSLEDKY 1  Hodnocení výskytu salmonel v prostředí a ve vejcích před vakcinací v jednotlivých chovech nosnic je v Tab. 1.  Celková prevalence Salmonella spp. ve čtyřech infikovaných chovech nosnic před vakcinací byla 38,8 % v trusu, 25,0 % v prachu a 44,45 % ve stěrech z prostředí. Na skořápkách se pohybovala od 0,64 % do 3,20 %, v obsahu vajec od 0,25 % do 1,28 %.

11 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Tab.1 Výskyt salmonel ve vzorcích z prostředí a ve vejcích v infikovaných chovech nosnic – před vakcinací a zahájením programu tlumení salmonel

12 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně VÝSLEDKY 2  Po vakcinaci byla celková prevalence Salmonella spp. ve čtyřech sledovaných chovech nosnic 18,75 % v trusu, 30,55 % v prachu, 22,22 % ve stěrech z prostředí a 0,46 % – 2,32 % na skořápkách; izolace z obsahu vajec byla negativní (Tab. 2).  Prevalence salmonel v prostředí a ve vejcích v jednotlivých chovech nosnic před vakcinací a po vakcinaci je v Grafech 1 – 4.

13 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Tab.2 Výskyt salmonel ve vzorcích z prostředí a ve vejcích v infikovaných chovech nosnic – po vakcinací a zahájením programu tlumení salmonel

14 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Graf 1: Prevalence Salmonella Enteritidis v chovu nosnic I - před imunizací a po imunizaci živou vakcínou Gallivac SE (Merial)

15 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Graf 2: Prevalence Salmonella Enteritidis v chovu nosnic II - před imunizací a po imunizaci živou vakcínou AviPro Salmonella Vac E (Lohmann)

16 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Graf 3: Prevalence Salmonella spp. v chovu nosnic III - před imunizací a po imunizaci živou vakcínou Gallivac SE (Merial)

17 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Graf 4: Prevalence Salmonella Enteritidis v chovu nosnic IV - před imunizací a po imunizaci živou vakcínou Gallivac SE (Merial)

18 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Hlavní rizikové faktory v chovech nosnic infikovaných salmonelami   Rozdílný věk ustájené drůbeže (odchovny kuřic a snáškové haly pro nosnice jsou umíštěny na jedné farmě)   Špatný technický stav budov a technologií na halách (neumožňuje provést účinnou DDD činnost k zamezení perzistence a šíření salmonel)   Vysoký výskyt čmelíka kuřího (významný vektor salmonel)

19 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně ZÁVĚR 1  Byla zjištěna souvislost mezi výskytem SE ve čtyřech infikovaných chovech nosnic a jejich nálezem ve vejcích. Prevalentní fágový typ PT8 v trusu a v prostředí infikovaných chovů byl rovněž izolován ve vejcích.  Po zavedení imunizace živou vakcínou SE byl zjištěn částečný ochranný efekt. Výrazný pokles záchytů salmonel v trusu byl zjištěn v chovech I a IV. V chovu II byl záchyt v trusu stejný a v chovu III byl vyšší než před vakcinací. Negativní kultivace salmonel z prachu byla zjištěna pouze v chovu IV. Ve výskytu salmonel na skořápkách vajec nebyly mezi chovy zjištěny rozdíly před vakcinací a po vakcinaci. Významný rozdíl byl zjištěn v obsahu vajec, kde izolace salmonel byla ve všech vakcinovaných chovech negativní.

20 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně ZÁVĚR 2  Pro řešení současné nepříznivé situace v rozšíření salmonel v chovech nosnic je především nutné, vedle plošné vakcinace a uplatňování harmonizovaného monitorovacího postupu, trvale zlepšovat zoohygienu a technologickou úroveň v chovech. Provádět účinné čištění, desinfekci, hubení hlodavců a hmyzu a dodržovat zásady správné chovatelské praxe.  Účinnost vakcinace, specifického preventivního opatření, je limitována imunogenitou vakcíny, nákazovou situací v chovu, výskytem jiných sérovarů než Enteritidis a dalšími faktory.

21 Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Práce byla podporována grantem MZE0002716201


Stáhnout ppt "Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně Analýza rizik šíření salmonel v chovech nosnic a jejich přenosu na konzumní vejce F. Šišák 1, H. Havlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google