Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace."— Transkript prezentace:

1 Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace Jan Bažant, Jan Štěpánek - SVS ČR, NRL pro IBR

2

3 Základní požadavky na markerové vakcíny
zásah do viru: nesmí omezit schopnost množení se viru v napadené buňce musí zajistit dostatečnou imunitní odpověď (ochranu) vakcinovaného zvířete protilátky, vzniklé po vakcinaci, musí být rozlišitelné od protilátek vzniklých po přirozené infekci

4 Používané sérologické metody:
ELISA scr. (screening) test – citlivý, méně specifický Prokazuje protilátky proti všem glykoproteinům BoHV-1. ELISA gB test – prokazuje protilátky pouze proti gB (esenciálnímu) glykoproteinu BoHV-1 ELISA gE test – prokazuje protilátky pouze proti gE (neesenciálnímu) glykoproteinu BoHV-1 VNT (virus neutralizační test) – méně citlivý, ale specifický. Prokazuje protilátky proti glykoproteinům BoHV -1 zodpovědným za infekční proces

5 Konfirmační testy: ELISA gB test - konfirmace pozitivních výsledků ELISA scr. VNT - prokazuje protilátky proti virovým proteinům zodpovědným za infekční proces (protektivní protilátky) - umožňuje kvantitativní stanovení VN protilátek

6 Postup dle výsledků vyšetření
Laboratoř spádového SVÚ vyšetří vzorky krve ELISA scr. testem Výsledek – negativní, hospodářství zůstává nadále úředně prosté - pozitivní, laboratoř dále vyšetří ELISA gB testem Výsledek – negativní (ELISA scr. + ‚ ELISA gB -) = hospodářství nadále úředně prosté - pozitivní (ELISA scr. +, ELISA gB +) = provede se 1. konfirmační vyšetření a KVS pozastaví danému hospodářství status úředně prostého IBR

7 1. konfirmační vyšetření:
provede NRL z nově odebraného vzorku krve od poz. zvířete ELISA gB testem, ELISA gE testem, VNT Na žádance o vyšetření nutno uvést: - 1.konfirmační vyšetření, - výsledky vyšetření spádového SVÚ, tzn. ELISA scr.+, ELISA gB + (Pozn. spádový SVÚ rovněž oznámí výsledky vyšetření NRL v SVÚ Jihlava) Výsledky screeningového i prvního konfirmačního vyšetření se hodnotí komplexně a tvoří podklad pro konečný diagnostický závěr !

8 Možné kombinace výsledků:
Výsledky vyšetření včetně diagnostického závěru (DZ), sdělí NRL odesilateli vzorků a na KVS. DZ 1 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT +. = IBR pozitivní, infikované zvíře, nebo vakcinované konvenční vakcínou. DZ 2 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT -. = IBR pozitivní, infikované zvíře, nebo vakcinované konvenční vakcínou.

9 Možné kombinace výsledků:
DZ 3 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE -, VNT -. = IBR pozitivní, vakcinované zvíře (marker. vakcína) DZ 4 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE -, VNT +. DZ 5 ELISA scr.+,ELISA gB -, ELISA gE -, VNT -. = IBR negativní, neinfikované, nevakcinované zvíře (markerová vakcína)

10 Odlišné kombinace výsledků jsou odborně nelogické a nelze očekávat, že by se vyskytly.
V případě, že se dostaví, NRL je oznámí odesilateli vzorků i KVS. Požádá o opakování odběrů krve a provede další úplné vyšetření.

11 Rozhodnutí KVS na základě DZ 1
ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT +. Výsledky jsou dokladem přirozené infekce virem BoHV-1 nebo vakcinace vakcinou s kopmplexním virem BoHV-1. Rozhodnutí KVS: 1. okamžitě vyřadit pozitivního (ní) jedince, 2. nahradit status pozastavení statusem odejmutí hospodářství úředně prostého IBR (viz RK /2004/ES.)

12 Znovuzískání statusu hospodářství úředně prostého IBR, který byl chovateli odejmut na základě výsledků 1. konfirmačního vyšetření. Chovatel musí provést dvě sérologická vyšetření krevních vzorků skotu staršího šesti měsíců: první - ne dříve než za 30 dnů po vyřazení pozitivního zvířete, druhé - ne dříve než za 90 dnů po prvním vyšetření. Má-li být status navrácen musí mít obě vyšetření negativní výsledek. Kromě toho bude 1x vyšetřeno tele, potomek (pokud existuje) pozitivního kusu. Budou-li u něho zjištěny protilátky, bude vyřazeno.

13 Rozhodnutí KVS na základě DZ 2
ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT -. Výsledky jsou dokladem přirozené infekce virem BoHV -1 nebo vakcinace vakcinou s kopmplexním virem BoHV -1. Negativní VNT může být důsledkem krátkého nebo naopak dlouhého intervalu mezi infekcí a odběrem krve na vyšetření. Rozhodnutí KVS: 1. Pozitivního jedince ze stáda vyřadit (izolovat) 2. Za 4-6 týdnů po vyřazení (izolování) pozitivního jedince ze stáda provést 2. konfirmační vyšetření. 3. Do doby výsledku 2. konfirmačního vyšetření ponechat hospodářství ve stavu pozastaveném.

14 Rozhodnutí KVS na základě DZ 3 a DZ 4
ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE-, VNT-, (VNT+) Výsledky jsou dokladem, že v hospodářství neproběhla přirozená infekce terénním BoHV-1, ani se neuskutečnila vakcinace vakcínou s komplexním virem BoHV-1. Do hospodářství se nechtěně (neúmyslně) dostal markerový BoHV-1 (inaktivovaný, živý). Rozhodnutí KVS: 1. Pozitivní jedince nejlépe vyřadit (izolovat), zejména je-li podezření, že se ve stádě uplatňuje živý, marker. vakc. virus, 2. Za 4-6 týdnů provést 2. konfirmační vyšetření. 3. Do doby výsledku ponechat hosp. ve stavu pozastaveném.

15 Rozhodnutí KVS na základě DZ 5
ELISA scr.+,ELISA gB -, ELISA gE-, VNT-, Tomuto hospodářství byl na základě výsledků ve spádovém SVÚ (ELISA scr.+,ELISA gB +) pozastaven status úředně prostého IBR. Výsledky však nebyly potvrzeny NRL (minimálně ELISA gB -). Proto status IBR úředně prostého hospodářství bude chovateli navrácen. U testovaného zvířete pravděpodobně neproběhla infekce BoHV-1. Může se jednat o falešně pozitivní reakci, záchyt přirozených polyreaktivních protilátek (zátěže) výskyt sérol. zkřížené reakce a pod.

16 2. konfirmační vyšetření - postup
Za 4-6 týdnů po prvním konfirmačním vyšetření se odebere krev od: původně pozitivního zvířete, nebylo-li vyřazeno, od kontrolní skupiny společně ustájených jedinců (starších 6 měsíců) následovně: - všech zvířat v hospodářství do 10 ks, %, ale nejméně 10 zvířat v hospodářstvích od do 200 ks. - 10%, ale nejméně 40 zvířat v hospodářstvích od ks výše

17 Rozhodnutí KVS dle výsledku 2. konfirmačního vyšetření
2.konfirmační vyšetření se provádí u: DZ 2, DZ 3 a DZ 4 Při 2. konfirmačním vyšetření laboratoř vyšetří všechny vzorky u: DZ 2, DZ 3 a DZ4 ELISA scr. testem a dále u DZ 3 a DZ4 ELISA gE testem. Pozitivní vzorky (v ELISA scr. testu) bude dále testovat ELISA gB testem a VNT Rozhodnutí KVS: dle výsledku vyšetření a závěru NRL, KVS rozhodne o: ponechání statusu hospodářství úředně prostého IBR (ELISA scr.-), odejmutí statusu hospodářství úředně prostého IBR (stačí ELISA scr.+, ELISA gB+), převedení hosp. z úředně prostého na úředně ozdravené (ELISA gE-)

18 Další postup po odejmutí statusu
Chovateli, kterému byl odejmut status na základě záchytu protilátek proti terénnímu kmenu BoHV-1 druhým konfirmačním vyšetřením, tzn. došlo k rozšíření infekce ve stádě se nařídí (povinný NOP) za tři měsíce se provede vstupní sérologické vyšetření a zahájí ozdravování. O metodě ozdravování se rozhodne podle rozšíření infekce BoHV-1 ve stádě.


Stáhnout ppt "Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace."

Podobné prezentace


Reklamy Google