Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace."— Transkript prezentace:

1 Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace Jan Bažant, Jan Štěpánek - SVS ČR, NRL pro IBR 1

2 2

3 Základní požadavky na markerové vakcíny zásah do viru: nesmí omezit schopnost množení se viru v napadené buňce musí zajistit dostatečnou imunitní odpověď (ochranu) vakcinovaného zvířete protilátky, vzniklé po vakcinaci, musí být rozlišitelné od protilátek vzniklých po přirozené infekci 3

4 Používané sérologické metody: ELISA scr. (screening) test – citlivý, méně specifický. Prokazuje protilátky proti všem glykoproteinům BoHV-1. ELISA gB test – prokazuje protilátky pouze proti gB (esenciálnímu) glykoproteinu BoHV-1 ELISA gE test – prokazuje protilátky pouze proti gE (neesenciálnímu) glykoproteinu BoHV-1 VNT (virus neutralizační test) – méně citlivý, ale specifický. Prokazuje protilátky proti glykoproteinům BoHV -1 zodpovědným za infekční proces 4

5 Konfirmační testy:  ELISA gB test - konfirmace pozitivních výsledků ELISA scr.  VNT - prokazuje protilátky proti virovým proteinům zodpovědným za infekční proces (protektivní protilátky) - umožňuje kvantitativní stanovení VN protilátek 5

6 Postup dle výsledků vyšetření  Laboratoř spádového SVÚ vyšetří vzorky krve ELISA scr. testem  Výsledek – negativní, hospodářství zůstává nadále úředně prosté - pozitivní, laboratoř dále vyšetří ELISA gB testem Výsledek – negativní (ELISA scr. + ‚ ELISA gB -) = hospodářství nadále úředně prosté - pozitivní (ELISA scr. +, ELISA gB +) = provede se 1. konfirmační vyšetření a KVS pozastaví danému hospodářství status úředně prostého IBR 6

7 1. konfirmační vyšetření: provede NRL z nově odebraného vzorku krve od poz. zvířete ELISA gB testem, ELISA gE testem, VNT Na žádance o vyšetření nutno uvést: - 1.konfirmační vyšetření, - výsledky vyšetření spádového SVÚ, tzn. ELISA scr.+, ELISA gB + ( Pozn. spádový SVÚ rovněž oznámí výsledky vyšetření NRL v SVÚ Jihlava) Výsledky screeningového i prvního konfirmačního vyšetření se hodnotí komplexně a tvoří podklad pro konečný diagnostický závěr ! 7

8 Možné kombinace výsledků: Výsledky vyšetření včetně diagnostického závěru (DZ), sdělí NRL odesilateli vzorků a na KVS. DZ 1 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT +. = IBR pozitivní, infikované zvíře, nebo vakcinované konvenční vakcínou. DZ 2 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT -. = IBR pozitivní, infikované zvíře, nebo vakcinované konvenční vakcínou. 8

9 Možné kombinace výsledků: DZ 3 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE -, VNT -. = IBR pozitivní, vakcinované zvíře (marker. vakcína) DZ 4 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE -, VNT +. = IBR pozitivní, vakcinované zvíře (marker. vakcína) DZ 5 ELISA scr.+,ELISA gB -, ELISA gE -, VNT -. = IBR negativní, neinfikované, nevakcinované zvíře (markerová vakcína) 9

10 Odlišné kombinace výsledků jsou odborně nelogické a nelze očekávat, že by se vyskytly. V případě, že se dostaví, NRL je oznámí odesilateli vzorků i KVS. Požádá o opakování odběrů krve a provede další úplné vyšetření. 10

11 Rozhodnutí KVS na základě DZ 1 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT +. Výsledky jsou dokladem přirozené infekce virem BoHV-1 nebo vakcinace vakcinou s kopmplexním virem BoHV-1. Rozhodnutí KVS: 1. okamžitě vyřadit pozitivního (ní) jedince, 2. nahradit status pozastavení statusem odejmutí hospodářství úředně prostého IBR (viz RK 558/2004/ES.) 11

12 Znovuzískání statusu hospodářství úředně prostého IBR, který byl chovateli odejmut na základě výsledků 1. konfirmačního vyšetření. Chovatel musí provést dvě sérologická vyšetření krevních vzorků skotu staršího šesti měsíců:  první - ne dříve než za 30 dnů po vyřazení pozitivního zvířete,  druhé - ne dříve než za 90 dnů po prvním vyšetření. Má-li být status navrácen musí mít obě vyšetření negativní výsledek. Kromě toho bude 1x vyšetřeno tele, potomek (pokud existuje) pozitivního kusu. Budou-li u něho zjištěny protilátky, bude vyřazeno.

13 Rozhodnutí KVS na základě DZ 2 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE +, VNT -. Výsledky jsou dokladem přirozené infekce virem BoHV -1 nebo vakcinace vakcinou s kopmplexním virem BoHV -1. Negativní VNT může být důsledkem krátkého nebo naopak dlouhého intervalu mezi infekcí a odběrem krve na vyšetření. Rozhodnutí KVS: 1. Pozitivního jedince ze stáda vyřadit (izolovat) 2. Za 4-6 týdnů po vyřazení (izolování) pozitivního jedince ze stáda provést 2. konfirmační vyšetření. 3. Do doby výsledku 2. konfirmačního vyšetření ponechat hospodářství ve stavu pozastaveném. 13

14 Rozhodnutí KVS na základě DZ 3 a DZ 4 ELISA scr.+,ELISA gB +, ELISA gE-, VNT-, (VNT+) Výsledky jsou dokladem, že v hospodářství neproběhla přirozená infekce terénním BoHV-1, ani se neuskutečnila vakcinace vakcínou s komplexním virem BoHV-1. Do hospodářství se nechtěně (neúmyslně) dostal markerový BoHV-1 (inaktivovaný, živý). Rozhodnutí KVS: 1. Pozitivní jedince nejlépe vyřadit (izolovat), zejména je-li podezření, že se ve stádě uplatňuje živý, marker. vakc. virus, 2. Za 4-6 týdnů provést 2. konfirmační vyšetření. 3. Do doby výsledku ponechat hosp. ve stavu pozastaveném. 14

15 Rozhodnutí KVS na základě DZ 5 ELISA scr.+,ELISA gB -, ELISA gE-, VNT-, Tomuto hospodářství byl na základě výsledků ve spádovém SVÚ (ELISA scr.+,ELISA gB +) pozastaven status úředně prostého IBR. Výsledky však nebyly potvrzeny NRL (minimálně ELISA gB -). Proto status IBR úředně prostého hospodářství bude chovateli navrácen. U testovaného zvířete pravděpodobně neproběhla infekce BoHV-1. Může se jednat o falešně pozitivní reakci, záchyt přirozených polyreaktivních protilátek (zátěže) výskyt sérol. zkřížené reakce a pod. 15

16 2. konfirmační vyšetření - postup Za 4-6 týdnů po prvním konfirmačním vyšetření se odebere krev od:  původně pozitivního zvířete, nebylo-li vyřazeno,  od kontrolní skupiny společně ustájených jedinců (starších 6 měsíců) následovně: - všech zvířat v hospodářství do 10 ks, - 20%, ale nejméně 10 zvířat v hospodářstvích od 10 do 200 ks. - 10%, ale nejméně 40 zvířat v hospodářstvích od 200 ks výše 16

17 Rozhodnutí KVS dle výsledku 2. konfirmačního vyšetření 2.konfirmační vyšetření se provádí u: DZ 2, DZ 3 a DZ 4 Při 2. konfirmačním vyšetření laboratoř vyšetří všechny vzorky u: DZ 2, DZ 3 a DZ4 ELISA scr. testem a dále u DZ 3 a DZ4 ELISA gE testem. Pozitivní vzorky (v ELISA scr. testu) bude dále testovat ELISA gB testem a VNT Rozhodnutí KVS: dle výsledku vyšetření a závěru NRL, KVS rozhodne o:  ponechání statusu hospodářství úředně prostého IBR (ELISA scr.-),  odejmutí statusu hospodářství úředně prostého IBR (stačí ELISA scr.+, ELISA gB+),  převedení hosp. z úředně prostého na úředně ozdravené (ELISA gE-)

18 Další postup po odejmutí statusu  Chovateli, kterému byl odejmut status na základě záchytu protilátek proti terénnímu kmenu BoHV-1 druhým konfirmačním vyšetřením, tzn. došlo k rozšíření infekce ve stádě se nařídí (povinný NOP) za tři měsíce se provede vstupní sérologické vyšetření a zahájí ozdravování.  O metodě ozdravování se rozhodne podle rozšíření infekce BoHV-1 ve stádě.


Stáhnout ppt "Postup při výskytu BoHV-1 pozitivních zvířat v IBR úředně prostých hospodářstvích vyšetřovaných 1x ročně dle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace."

Podobné prezentace


Reklamy Google