Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

katarální horečka ovcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "katarální horečka ovcí"— Transkript prezentace:

1 katarální horečka ovcí
(Bluetongue)‏ Nouzová vakcinace MVDr. Zbyněk Semerád STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

2 Bluetongue - ztráty Skot – 20 – 40 % ztráty na užitkovosti – 5 % úhynů
Skot – 20 – 40 % ztráty na užitkovosti – 5 % úhynů Ovce – 25 – 40 % ztráty na užitkovosti – 20 a více % úhynů Celoživotní ztráta plodnosti a zabřezávání u bahnic Celoživotní ztráta plodnosti u beranů

3 Aktuální mapa uzavřených pásem v Evropě

4 Bluetongue Aktuální nákazová situace v České republice k 30. 7
Bluetongue Aktuální nákazová situace v České republice k mapa a seznam krajů v uzavřeném pásmu (od výskytu posledního pozitívního případu bluetongue v SRN v blízkosti státní hranice ČR) Kraje v uzavřeném pásmu Karlovarský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Kraj Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Okres Strakonice Okres Písek Okres Prachatice Kraj Vysočina Okres Havl. Brod Pardubický praj Okres Pardubice Okres Ústí n. Orlicí Okres Chrudim

5 Bluetongue - monitoring
klinický monitoring ovcí a koz sérologický monitoring skotu - probíhá ve čtvercích o rozloze 45 x 45 km v pásmu očkování se vyšetřuje 50 neočkovaných kusů skotu, jako ověřovacích zvířat. V jednom hospodářství se určí max. 5 zvířat, která se vyšetří minimálně 3 x entomologický monitoring - zahájen v ČR od - postupné rozmístění 1 lapací pasti v každém čtverci - zahájeno zasílání vzorků tiplíků do NRL (SVÚ Jihlava)‏ - celkově má Česká republika k dispozici 30 ks lapacích pastí.

6 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Bluetongue 2008 barevně označeny čtverce v uzavřeném pásmu

7 Umístění lapačů tiplíků

8 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Bluetongue 2008 Rozložení „čtverců“ v ČR s barevně vyznačeným uzavřeným pásmem Po zahájení vakcinace se provádí odběr vzorků od 50 kusů neočkovaných zvířat (sentinelů) 1x měsíčně v každém čtverci

9 Typy lapacích pastí pro odchyt tiplíků

10 Bluetongue Laboratorní vyšetření vzorků
NRL pro bluetongue SVÚ Jihlava SVÚ Praha SVÚ Olomouc sérologické vyšetření vzorků virologické vyšetření vzorků (pro průkaz identifikace původce metodou PCR)‏ kontrola účinnosti očkování

11 Bluetongue Aktuální informace SVS ČR
Ukončení období bez aktivity vektora – - ochrana před napadením vektora Vydání celostátních MVO - povolení vakcinace - podmínky pro dovoz vakcinovaných zvířat

12 Zdraví zvířat – katarální horečka ovcí Bluetongue
Zdraví zvířat – katarální horečka ovcí Bluetongue

13 Bluetongue Program vakcinace v České republice
Cílem vakcinace je naočkovat minimálně 80% populace přežvýkavců

14 Vyzvednutí vakcíny 9:30 – 11:30
nebo Vyzvednutí vakcíny 9:30 – 11:30

15 Sklad na uložení vakcíny proti katarální horečce ovcí.
Adresa KAVER-SERVIS, s.r.o. Praha 8 Libeňský ostrov 272 MRAZÍRNY HOLEŠOVICE Kontaktní osoba Zachariáš Petr Tel  797 262 Fax. 266 797 188 Mobil 602 415 702 e.mail

16 Bluetongue Finanční příspěvek stanovený Evropskou komisí

17 Bluetongue Maximální finanční příspěvek EU
Příspěvek na vakcínu - 0,60 EUR za dávku inaktivované vakcíny Příspěvek na vakcinaci /max. 50 % nákladů/ - 2,00 EUR u skotu za vakcinovaný kus - 0,75 EUR u malých přežvýkavců za vakcinovaný kus

18 Nepřekročitelná cena jednoho očkování za jeden očkovaný kus činí 25,-Kč (slovy: dvacetpětkorunčeských) včetně DPH. Cena za jedno přeočkování za jeden kus činí 25Kč. včetně DPH. Ceny jsou nepřekročitelné.  V ceně uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení je zahrnuta cena za veškeré další náklady nezbytné k splnění všech povinností dodavatele dle této smlouvy.

19 Platba bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem, platba bude probíhat na účet dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.   Podmínkou proplacení faktury je předložení řádně vyplněných a chovatelem podepsaných „Potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8 a o záznamu počtu neočkovaných zvířat“.  Daňové doklady (faktury) vystavené dodavatelem budou se splatností 30 dnů ode dne dodání příslušného daňového dokladu odběrateli. Daňové doklady budou zasílány odběrateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.   Platba bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem, platba bude probíhat na účet dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.   19

20 Práva a povinnosti smluvních stran
Odběratel v souladu s čl. I smlouvy předal při podpisu smlouvy dodavateli …..kusů / á 10 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů/ á 50 ml Zulvac®8 Bovis, ……kusů / á 50 ml Zulvac®8 Ovis.

21 Dodavatel je povinen provést předmět
smlouvy řádně a včas. A také v dohodnuté lhůtě vrátit odběrateli nespotřebovanou vakcínu.

22 1) V případě prodlení odběratele s placením faktur je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

23

24 Bluetongue Legislativní rámec
Nařízení Komise (ES) č.1266/2007 ze dne , o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení a přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne , kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

25 Bluetongue Novela nařízení Komise 1266/2007
Přemísťování vakcinovaných zvířat Přemísťování nevakcinovaných zvířat - do stáří 90 dnů - ochrana před napadením vektora - laboratorní vyšetření – více než 7 dní před přemístěním Přemísťování pozitivních zvířat - sérologické vyšetření v období 60 – 360 dnů před přemístěním - sérologické vyšetření – více než 7 dní před přemístěním

26 Obchodování + testy   Chráněnost Zvířata musí být chráněna před napadením vektory druhu Culicoides během přepravy na místo určení NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

27 Varianta 1 – neočkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 1 – neočkovaná zvířata Období sezónně prosté (60 dní) + virologické vyšetření + 7 dní ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

28 Varianta 2 – neočkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 2 – neočkovaná zvířata Chráněnost minimálně 60 dní ⇒ přesun /tento způsob nelze v současnosti v EU využívat/ NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

29 Varianta 3 – neočkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 3 – neočkovaná zvířata Chráněnost 28 dní + sérologické vyšetření a chráněnost ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

30 Varianta 4 – neočkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 4 – neočkovaná zvířata Chráněnost 14 dní + virologické vyšetření a chráněnost ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

31 Varianta 5/A – očkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 5/A – očkovaná zvířata Očkování + přeočkování + 60 dní chráněnost ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

32 Obchodování + testy Varianta B/5 Očkování + přeočkování
Varianta B/5 Očkování + přeočkování + imunita podle letáku + po 14 dnech virologické vyšetření ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

33 Varianta 5/C – očkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 5/C – očkovaná zvířata Očkování + přeočkování + opakované očkování ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

34 Varianta 5/D – očkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 5/D – očkovaná zvířata Období sezónně prosté 60 dní + očkování + přeočkování + imunita podle letáku ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

35 Varianta 6/A – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata
Obchodování + testy   Varianta 6/A – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata Sérologický vyšetření-pozitivní test – v průběhu 60 – 360 dnů + druhý sérologický test + 7 dní ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

36 Varianta 6/B – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata
Obchodování + testy   Varianta 6/B – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata Sérologický vyšetření-pozitivní test – před 30 dny + virologický test-negativní + 7 dní ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

37 Varianta 7 – neočkovaná zvířata
Obchodování + testy   Varianta 7 – neočkovaná zvířata více sérotypů Ne ČR NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

38 Obchodování + testy varianta 5, nebo varianta 6, nebo varianta 7
  Varianta 8 – březí zvířata, podmínky splněné před inseminací nebo pářením varianta 5, nebo varianta 6, nebo varianta 7 + březost ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

39 Obchodování + testy Chráněnost 28 dní
  Varianta 8 – březí zvířata, podmínky splněné před inseminací nebo pářením Chráněnost 28 dní + sérologické vyšetření a chráněnost + 7 dní ⇒ přesun NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

40 Prezentace: MVDr.Semerád Kristina Valterová Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "katarální horečka ovcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google