Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

katarální horečka ovcí (Bluetongue)‏ Nouzová vakcinace - 2008 MVDr. Zbyněk Semerád STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "katarální horečka ovcí (Bluetongue)‏ Nouzová vakcinace - 2008 MVDr. Zbyněk Semerád STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR."— Transkript prezentace:

1

2 katarální horečka ovcí (Bluetongue)‏ Nouzová vakcinace - 2008 MVDr. Zbyněk Semerád STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

3 Bluetongue - ztráty Skot – 20 – 40 % ztráty na užitkovosti – 5 % úhynů Ovce – 25 – 40 % ztráty na užitkovosti – 20 a více % úhynů Celoživotní ztráta plodnosti a zabřezávání u bahnic Celoživotní ztráta plodnosti u beranů

4 Aktuální mapa uzavřených pásem v Evropě

5 Bluetongue Aktuální nákazová situace v České republice k 30. 7. 2008 mapa a seznam krajů v uzavřeném pásmu (od výskytu posledního pozitívního případu bluetongue v SRN v blízkosti státní hranice ČR) Kraje v uzavřeném pásmu Karlovarský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Kraj Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Okres Strakonice Okres Písek Okres Prachatice Kraj Vysočina Okres Havl. Brod Pardubický praj Okres Pardubice Okres Ústí n. Orlicí Okres Chrudim

6 Bluetongue - monitoring klinický monitoring ovcí a koz sérologický monitoring skotu - probíhá ve čtvercích o rozloze 45 x 45 km -v pásmu očkování se vyšetřuje 50 neočkovaných kusů skotu, jako ověřovacích zvířat. V jednom hospodářství se určí max. 5 zvířat, která se vyšetří minimálně 3 x entomologický monitoring - zahájen v ČR od 18.1.2008 - postupné rozmístění 1 lapací pasti v každém čtverci - zahájeno zasílání vzorků tiplíků do NRL (SVÚ Jihlava)‏ - celkově má Česká republika k dispozici 30 ks lapacích pastí.

7 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Bluetongue 2008 barevně označeny čtverce v uzavřeném pásmu

8 Umístění lapačů tiplíků

9 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY Bluetongue 2008 Rozložení „čtverců“ v ČR s barevně vyznačeným uzavřeným pásmem Po zahájení vakcinace se provádí odběr vzorků od 50 kusů neočkovaných zvířat (sentinelů) 1x měsíčně v každém čtverci

10 Typy lapacích pastí pro odchyt tiplíků

11 Bluetongue Laboratorní vyšetření vzorků NRL pro bluetongue SVÚ Jihlava SVÚ Praha SVÚ Olomouc sérologické vyšetření vzorků virologické vyšetření vzorků (pro průkaz identifikace původce metodou PCR)‏ kontrola účinnosti očkování

12 Bluetongue Aktuální informace SVS ČR Ukončení období bez aktivity vektora – 21.4.2008 - ochrana před napadením vektora Vydání celostátních MVO - povolení vakcinace - podmínky pro dovoz vakcinovaných zvířat

13 Zdraví zvířat – katarální horečka ovcí Bluetongue www.svscr.cz

14 Bluetongue Program vakcinace v České republice Cílem vakcinace je naočkovat minimálně 80% populace přežvýkavců

15 Vyzvednutí vakcíny 9:30 – 11:30 777 005 301 nebo 724 681 505

16 Sklad na uložení vakcíny proti katarální horečce ovcí. Adresa KAVER-SERVIS, s.r.o. 180 00 Praha 8 Libeňský ostrov 272 MRAZÍRNY HOLEŠOVICE IČ 27082041 Kontaktní osoba Zachariáš Petr Tel. 266 797 262 Fax. 266 797 188 Mobil 602 415 702 e.mailkaver-mrazirny@post.czkaver-mrazirny@post.cz

17 Bluetongue Finanční příspěvek stanovený Evropskou komisí

18 Bluetongue Maximální finanční příspěvek EU Příspěvek na vakcínu - 0,60 EUR za dávku inaktivované vakcíny Příspěvek na vakcinaci /max. 50 % nákladů/ - 2,00 EUR u skotu za vakcinovaný kus - 0,75 EUR u malých přežvýkavců za vakcinovaný kus

19  Nepřekročitelná cena jednoho očkování za jeden očkovaný kus činí 25,-Kč (slovy: dvacetpětkorunčeských) včetně DPH. Cena za jedno přeočkování za jeden kus činí 25Kč. včetně DPH. Ceny jsou nepřekročitelné. ------------------------------------------------------------------------  V ceně uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení je zahrnuta cena za veškeré další náklady nezbytné k splnění všech povinností dodavatele dle této smlouvy.

20 Platba bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem, platba bude probíhat na účet dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.  Platba bude probíhat na základě daňových dokladů (faktur) vydaných dodavatelem, platba bude probíhat na účet dodavatele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. -----------------------------------------------------------------------------  Podmínkou proplacení faktury je předložení řádně vyplněných a chovatelem podepsaných „Potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8 a o záznamu počtu neočkovaných zvířat“.  Podmínkou proplacení faktury je předložení řádně vyplněných a chovatelem podepsaných „Potvrzení o provedeném očkování a přeočkování proti katarální horečce ovcí (sérotypu 8 a o záznamu počtu neočkovaných zvířat“. ---------------------------------------------------------------------------  Daňové doklady (faktury) vystavené dodavatelem budou se splatností 30 dnů ode dne dodání příslušného daňového dokladu odběrateli. Daňové doklady budou zasílány odběrateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

21 Práva a povinnosti smluvních stran Odběratel v souladu s čl. I smlouvy předal při podpisu smlouvy dodavateli …..kusů / á 10 ml Zulvac ® 8 Bovis, ……kusů/ á 50 ml Zulvac ® 8 Bovis, ……kusů / á 50 ml Zulvac ® 8 Ovis.

22 Dodavatel je povinen provést předmět smlouvy řádně a včas. --------------------------------------------------- A také v dohodnuté lhůtě vrátit odběrateli nespotřebovanou vakcínu.

23 1) V případě prodlení odběratele s placením faktur je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

24

25 Bluetongue Legislativní rámec Nařízení Komise (ES) č.1266/2007 ze dne 26. 10. 2007, o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení a přesunu některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. 11. 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí

26 Bluetongue Novela nařízení Komise 1266/2007 Přemísťování vakcinovaných zvířat Přemísťování nevakcinovaných zvířat - do stáří 90 dnů - ochrana před napadením vektora - laboratorní vyšetření – více než 7 dní před přemístěním Přemísťování pozitivních zvířat - sérologické vyšetření v období 60 – 360 dnů před přemístěním - sérologické vyšetření – více než 7 dní před přemístěním

27 Obchodování + testy Chráněnost Zvířata musí být chráněna před napadením vektory druhu Culicoides během přepravy na místo určení NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007

28 Obchodování + testy Varianta 1 – neočkovaná zvířata Období sezónně prosté (60 dní) + virologické vyšetření + 7 dní ⇒ přesun

29 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 2 – neočkovaná zvířata Chráněnost minimálně 60 dní ⇒ přesun /tento způsob nelze v současnosti v EU využívat/

30 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 3 – neočkovaná zvířata Chráněnost 28 dní + sérologické vyšetření a chráněnost ⇒ přesun

31 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 4 – neočkovaná zvířata Chráněnost 14 dní + virologické vyšetření a chráněnost ⇒ přesun

32 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 5/A – očkovaná zvířata Očkování + přeočkování + 60 dní chráněnost ⇒ přesun

33 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta B/5 Očkování + přeočkování + imunita podle letáku + po 14 dnech virologické vyšetření ⇒ přesun

34 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 5/C – očkovaná zvířata Očkování + přeočkování + opakované očkování ⇒ přesun

35 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 5/D – očkovaná zvířata Období sezónně prosté 60 dní + očkování + přeočkování + imunita podle letáku ⇒ přesun

36 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 6/A – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata Sérologický vyšetření-pozitivní test – v průběhu 60 – 360 dnů + druhý sérologický test + 7 dní ⇒ přesun

37 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 6/B – neočkovaná zvířata, sérologicky pozitivní zvířata Sérologický vyšetření-pozitivní test – před 30 dny + virologický test-negativní + 7 dní ⇒ přesun

38 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 7 – neočkovaná zvířata více sérotypů Ne ČR

39 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 8 – březí zvířata, podmínky splněné před inseminací nebo pářením varianta 5, nebo varianta 6, nebo varianta 7 + březost ⇒ přesun

40 NK č. 708/2008-př. III oddíl A NK č. 1266/2007 Obchodování + testy Varianta 8 – březí zvířata, podmínky splněné před inseminací nebo pářením Chráněnost 28 dní + sérologické vyšetření a chráněnost + 7 dní ⇒ přesun

41 Prezentace: MVDr.Semerád Kristina Valterová Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "katarální horečka ovcí (Bluetongue)‏ Nouzová vakcinace - 2008 MVDr. Zbyněk Semerád STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google