Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘÍMÉ PLATBY V EU SKOT, OVCE A KOZY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘÍMÉ PLATBY V EU SKOT, OVCE A KOZY"— Transkript prezentace:

1 PŘÍMÉ PLATBY V EU SKOT, OVCE A KOZY
Obecně Zvíře může být předmětem přímé platby, pokud je řádně označeno a registrováno v souladu a způsobem stanoveným zákonem č. 154/2000 Sb Chovatel musí při výživě zvířat respektovat příslušnou krmivářskou legislativu Výplata přímých plateb je možná až po provedené kontrole, ne však dříve než 16. října příslušného roku

2 SKOT Typy přímých plateb u skotu se dělí na:
Porážkové prémie (na dospělý skot a telata) Speciální prémie pro býky a voly Dodatečné platby Prémie na porážky mimo sezónu Prémie na KBTPM (krávy bez tržní produkce mléka) Dodatečná národní prémie na KBTPM Extenzifikační prémie

3 PORÁŽKOVÁ PRÉMIE NA SKOT
Druh limitu Vyjednaný limit pro ČR Dospělý skot (ks) Telata (ks) Sazba porážkové prémie činí: 80 EUR/ks u dospělého skotu 50 EUR/ks u telat.

4 Finanční vyhodnocení porážkové prémie na 1 kus (včetně dorovnání plateb)
Rok Platby z EU (25, 30, 35%) Na 1 dospělý skot (EUR) Na 1 tele (EUR) 12, ,5 Dorovnání ČR o 30% Dospělý skot (EUR) Telata (EUR) Celkem (dorovnání na 55, 60, 65%) Dospělý skot (EUR) Telata (EUR) 27, ,5

5 SPECIÁLNÍ PORÁŽKOVÁ PRÉMIE
Druh limitu Vyjednaný limit pro ČR Speciální prémie - býci (ks) Sazba prémie činí 210 EUR na býka a 150 EUR na vola v příslušné věkové třídě (tzn. pokud je prémie poskytnuta dvakrát v životě vola činí 300 EUR/ks). Pokud žadatel chová zvíře 4 po sobě jdoucí měsíce v období měsíců, a o prémii na zvíře dosud nebylo zažádáno, lze zažádat o obě prémie v tomto období jednorázově.

6 Finanční vyhodnocení limitu na speciální prémii – na 1 býka
Rok Platby z EU (25, 30, 35%) Na 1 býka (EUR) 52, ,5 Dorovnání ČR o 30% Na 1 býka (EUR) Celkem (dorovnání na 55, 60, 65%) Na 1 býka (EUR) 115, ,5

7 DODATEČNÁ PLATBA NA SKOT
Druh limitu Vyjednaný limit pro ČR Dodatečná platba na skot celkem (EUR) Tyto prostředky může použít na svůj dotační titul pro skot, jeho konstrukce však bude podléhat autorizaci Evropské komise.

8 Prémie na porážku mimo sezónu

9 KRÁVY BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA (KBTPM)
Druh limitu Vyjednaný limit pro ČR KBTPM (ks) Sazba prémie na KBTPM činí 200 EUR/ks za kalendářní rok. Členský stát může rozhodnout o zvýšení sazby o max. 50 EUR/ks Nárok na prémii na KBTPM je limitován intenzitou chovu skotu, ovcí a koz 1,8 VDJ/ ha plochy krmných plodin.

10 Finanční vyhodnocení limitu prémie na 1 kus KBTPM
Rok Platby z EU (25, 30, 35%) Na 1 KBTPM (EUR) Dorovnání ČR do 100% Na 1 KBTPM (EUR) u plateb na KBTPM může ČR od vstupu do EU dorovnávat na 100% unijní výše.

11 DODATEČNÁ NÁRODNÍ PRÉMIE NA KBTPM
Tato prémie může být vyplacena pouze na zvíře, na které je ve stejném roce zažádáno o prémii na KBTPM. Sazba dodatečné národní prémie činí max. 50 EUR/ks. Pokud se farma žadatele nachází v regionech vymezených článkem 3 a 6 Nařízení Rady č. 1251/99, prvních 24,15 EUR této dodatečné prémie se hradí z Evropského zemědělského orientačního a garančního fondu (EAGGF).

12 Extenzifikační prémie
Extenzifikační prémie se poskytuje na VDJ skotu při splnění intenzity chovu přežvýkavců na farmě ve vztahu k minimální ploše krmných plodin. Poskytuje se na skot, na který byla v daném roce vyplacena speciální prémie (SP) a prémie na KBTPM. Plocha krmných plodin použitá k výpočtu „zatížení“ pro extenzifikační platby musí zahrnovat minimálně 50% pastvin

13 OVCE A KOZY Prémie na bahnice a kozy Doplňková prémie Dodatečné platby

14 Vyjednaný limit pro ČR Národní kvóta ve výši 66 733 bahnic
Národní obálka na dodatečné platby ve výši EUR

15 Prémie na bahnice a kozy
Předmětem prémie je bahnice nebo koza, která se alespoň jednou obahnila (okozlila), nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku. Sazba na bahnici činí 21 EUR. Při uvádění na trh mléka nebo mléčných výrobků z ovčího mléka je prémie snížena na 16,8 EUR. Prémie na kozu ve výši 16,8 EUR se poskytuje pouze ve specifických oblastech Minimální počet zvířat, na které lze nárokovat prémii může členský stát zvolit v intervalu od 10 do 50 ks. Zvolenou minimální hranici počtu zvířat může členský stát každý rok měnit.

16 Finanční vyhodnocení limitu na 1 bahnici (lze dorovnávat do 100%)
Rok Platby z EU (25, 30, 35%) Na 1 bahnici (EUR) 5,25 6,3 7,35 Dorovnání ČR do 100% Na 1 bahnici (EUR) 15,75 14,7 13,65 Celkem na bahnici (dorovnání do 100%)

17 DOPLŇKOVÁ PRÉMIE Sazba prémie je 7 EUR na bahnici a kozu a poskytuje se za stejných podmínek

18 Dodatečné platby Členský stát rozhoduje o způsobu poskytnutí platby na základě objektivních kritérií a mohou se provádět na regionální bázi. Dodatečná prémie na bahnice bude vyplácena podle modelu EK pro přímé platby: 25%, 30% a 35%. ČR vyjednala možnost doplácet z národních zdrojů na úroveň 100% unijní výše. Kritéria pro rozdělení „Dodatečné prémie“ EUR na ovce a kozy, musí být stanovena nejdéle do 1 roku po vstupu ČR do EU.


Stáhnout ppt "PŘÍMÉ PLATBY V EU SKOT, OVCE A KOZY"

Podobné prezentace


Reklamy Google