Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chmelařský kongres Praha 2008 Ing. Markéta Altová MZe, odbor rostlinných komodit 12.2.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chmelařský kongres Praha 2008 Ing. Markéta Altová MZe, odbor rostlinných komodit 12.2.2008."— Transkript prezentace:

1 Chmelařský kongres Praha 2008 Ing. Markéta Altová MZe, odbor rostlinných komodit 12.2.2008

2 Změny v evropské legislativě Nařízení Komise č. 1299/2007 ze dne 6.11.2007 o uznávání seskupení producentů v odvětví chmele Nařízení Rady č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) platnost od 1.1.2008 účinnost pro chmel od 1.7.2008

3 Dotační programy pro rok 2008 •Podpora vybudování kapkové závlahy ve chmelnicích – DT 1I •Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – DT 3. •EAFRD •SAPS •TOP UP

4 Dotační programy podle „Zásad“ Stejné podmínky jako v roce 2007 „Zásady“ jsou k dispozici na www.mze.cz DT 3.h.) - sadba •termín podání žádostí: do 30.9.2008 včetně •výše dotace: do 15 Kč/ na sazenici chmele DT 1.I - kapka •termín podání žádostí: do 30.6.2008 včetně •výše dotace: do 60 000 Kč/ha

5 EAFRD Chmelaři mohou v rámci opatření I.1.1.1. záměru b) stavby a technologie pro rostlinou výrobu žádat na: –výstavbu nebo rekonstrukci nosných konstrukcí chmelnic –na investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit chmele, –investice do technologií česání, sušení, lisování a skladování chmele

6 TOP UP – komodita chmel Nový systém oproti roku 2007!! 15. května 2008 -Termín podání žádosti: 15. května 2008 -bude poskytována jak couplovanou tak decouplovaná platba -výše sazby bude opět stanovena do konce roku 2008 -decouplovaná platba: chmelnice je v systému LPIS o min. výměře 1 ha, ke dni 31.3.2007 na ní byl pěstován chmel (podmínky stejné jako v roce 2007) -couplovaná platba: chmelnice je v systému LPIS, je na ní pěstován a sklízen chmel o výměře alespoň 1 ha, a která je obhospodařována od data podání žádosti do 31.8.2008 (podmínky podobné jako v roce 2006)

7 Výše fin. prostředků čerpaných chmelaři v roce 2007 vyplaceno 3.h.) – sadba9,8 mil. Kč 220 ha 1I. – kapka4,8 mil Kč 80,9 ha 3b) – tech. izoláty1,8 mil Kč TOP UP36,4 mil Kč 6 430 Kč/ha SAPS15,8 mil Kč 2 791,50 Kč/ha EAFRD0 Kč 14 projektů, 15,9 mil Kč celkem68,6 mil Kč

8 Výše prostředků – SAPS a TOP UP

9 Dotační titul3 h.) Dotační titul 3 h.) •přijato 46 žádostí •schváleno 44 •celkově vysázeno 219,6 ha dotované sadby •ø 5,5 ha na 1 žádost

10 Registrace kupních smluv •každá kupní smlouva na dodávky chmele musí být registrována u SZIF!!! •povinnost zaslat kopii každé smlouvy uzavřené předem do 1 měsíce ode dne jejího uzavření

11 Registrace kupních smluv  Adresa registračního místa: SZIF Odd. pro ovoce, zeleninu a víno Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1  Bližší informace na www.szif.cz nebo Ing. Jitka Pilařová tel.: 222 871 456 e-mail: pilarova@szif.cz

12 Děkuji za Vaši pozornost Tel: 221 812 897 E-mail: marketa.altova@mze.cz


Stáhnout ppt "Chmelařský kongres Praha 2008 Ing. Markéta Altová MZe, odbor rostlinných komodit 12.2.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google