Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky vyjednávání Kodaň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky vyjednávání Kodaň"— Transkript prezentace:

1 Výsledky vyjednávání Kodaň
Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel Mail

2 Přímé platby Startovací výše 25% v roce 2004 s nárůstem v r na 30% a v r na 35%, dále nárůst o 10% ročně Možnost doplácet z národních zdrojů 30% nad úroveň snížené sazby (tj. 55, 60, 65% v období 2004 až 2006), u komodit, kde ČR poskytovala přímou podporu v roce 2003 je možné dorovnání na předvstupní úroveň +zvýšení 10% ročně, max. do 100%

3 Plodiny na orné půdě I Základní plocha 2 253 598 ha
Referenční výnos 4,2 t/ha Platba 63 EUR/t (luskoviny 72,5 EUR/t) Od r. 2004/5 zvýšení + 3 EUR/t, současně pokles intervenční ceny 10% povinný set-aside

4 Plodiny na orné půdě II Rok 2004 obil. olej. luskoviny len EU Kč/ha
2079 2394 Dorovnání 2495 2873 6237 Kč/ha 4574 5267 8316 Rok 2005 5821 5746

5 Bramborový škrob Národní kvóta 33 660 t
Možnost dorovnání platby na 100% Přímá platba výrobci 110,54 EUR/t, tj. při škrobnatosti 18 % 24,42 EUR/t brambor Garantovaná minimální cena pěstiteli 37,78 EUR/t brambor (tj Kč/t)

6 Sušená krmiva Kvóta pro podporu 27 942 t úsušků
Podpora je ve výši 68,83 EUR/t (tj Kč/t) v plné výši, není přímou platbou podle Nařízení 1259/1999 Kvóta není restriktivní, při překročení se již neposkytuje nebo úměrně krátí

7 Cukr Vyjednána kvóta celkem t ( t kvóta A a kvóta B) A – tuzemská spotřeba odvod 2% z minimální ceny B – tuzemská spotřeba a export odvod až 39,5 % Z vybraných peněz se dotuje export

8 Len a konopí pěstované na vlákno
Kvóta len dlouhé vlákno 1923 tun, krátké vlákno 2866 t, konopí 0 t Podpora zpracovateli-dlouhé vlákno 160 EUR/t do r. 2005/6, pak 200 EUR/t Krátké vlákno 90 EUR/t do r. 2005 Platby se nekrátí Pěstitel má nárok na platbu v rámci základní plochy

9 Zpracované ovoce a zelenina
Podpora zpracovatelům – nekrátí se Komodita Kvóta t EUR/t Kč/t Rajčata 12 000 34,50 1 035 Broskve 1 287 47,70 1 431 Hrušky 11 161,70 4 851

10 Osiva Platba je stanovena na 100 kg certifikovaného osiva některých druhů, pro ČR aktuální len, konopí, trávy a leguminózy ve výši EUR/100 kg Celkem předpoklad podpory pro 8694 t Přímá platba – model % plus možnost dorovnání (tj. + 30%)

11 Chmel I Přiznání plateb na výměru chmelnic ke dni vstupu
Platba činí 480 EUR/ha (tj Kč) Platba cestou uznaného sdružení producentů Rok 2004-5 2005-6 2006/7 Platba EU 3600 4320 5040 Dorovnání Celkem Kč 7920 8640 9360

12 Chmel II Platba se poskytuje i v případě dočasného opuštění od produkce nebo při vyklučení chmelnice Nutnost registrace smluv Podpora na reorganizaci chmelnic (obnova konstrukce, změna odrůdy) v max. výši 1500 EUR/ha ( Kč)

13 Mléko I Mléčná kvóta t (dodávky, přímé prodeje) - pro r rezerva t Referenční tučnost mléka 4,21 % Sazba mléčné prémie činí: 5,75 EUR/t pro rok 2005, 11,49 EUR/t pro rok 2006, 17,24 EUR/t pro rok 2007 v roce 2004 není

14 Mléko II Mléčná prémie podléhá krácení dle modelu 25-30-35%
Dodatečná mléčná prémie 2,59 EUR/t pro rok 2005, 5,17 EUR/t pro rok 2006, 7,76 EUR/t pro rok 2007

15 Skot I KBTPM – 90 300 ks Porážkové prémie - dospělý skot 483 382 ks
- telata ks Speciální prémie býci Dodatečné platby EUR Podléhají krácení

16 Skot II Prémie limitovány zatížením skotu a ovcemi max. 1,8 VDJ/ha kr.pl. KBTPM prémie 200 EUR/ks a rok KBTPM dodatečná národní prémie maximálně 50 EUR/ks a rok Porážková prémie - dospělý skot 80 EUR - telata 50 EUR/ks

17 Skot III Speciální prémie býci 210 EUR/ks, 1x za život
Extenzifikační prémie 100 EUR/ks, zatížení max 1,4 VDJ/ha krmných plodin Členský stát může změnit – 80 EUR při zatížení do 1,4 VDJ a 40 EUR pro zatížení 1,4 – 1,8 VDJ

18 Ovce I kvóta ve výši 66 733 bahnic dodatečné platby 71 tis. EUR
Platba na bahnici nebo kozu, která se alespoň jednou obahnila, nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku Sazba na bahnici je 21 EUR, při uvádění na mléka nebo mléčných výrobků na trh je prémie snížena na 16,8 EUR

19 Ovce II Dodatečná prémie 7 EUR/ks v LFA
Dodatečné platby – v rámci limitu max. 1 EUR/ks Platby podléhají krácení Vzhledem k výši plateb před vstupem bude možnost dorovnávat do 100% unijní výše

20 Možnosti informací Internetové adresy:
- zde vše o EU včetně legislativy, není česky isap/vlada/cz – zde již české překlady legislativy - výsledky vyjednávání

21 Pokud budou dotazy, jsem k dispozici
Děkuji za pozornost Pokud budou dotazy, jsem k dispozici


Stáhnout ppt "Výsledky vyjednávání Kodaň"

Podobné prezentace


Reklamy Google