Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky vyjednávání Kodaň Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel. 22181 2 652 Mail

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky vyjednávání Kodaň Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel. 22181 2 652 Mail"— Transkript prezentace:

1 Výsledky vyjednávání Kodaň Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel Mail

2 Přímé platby •Startovací výše 25% v roce 2004 s nárůstem v r na 30% a v r na 35%, dále nárůst o 10% ročně •Možnost doplácet z národních zdrojů 30% nad úroveň snížené sazby (tj. 55, 60, 65% v období 2004 až 2006), u komodit, kde ČR poskytovala přímou podporu v roce 2003 je možné dorovnání na předvstupní úroveň +zvýšení 10% ročně, max. do 100%

3 Plodiny na orné půdě I •Základní plocha ha •Referenční výnos 4,2 t/ha •Platba 63 EUR/t (luskoviny 72,5 EUR/t) •Od r. 2004/5 zvýšení + 3 EUR/t, současně pokles intervenční ceny •10% povinný set-aside

4 Plodiny na orné půdě II Rok 2004obil. olej.luskovinylen EU Kč/ha Dorovnání Kč/ha Rok 2005obil. olej.luskovinylen EU Kč/ha Dorovnání Kč/ha

5 Bramborový škrob •Národní kvóta t •Možnost dorovnání platby na 100% •Přímá platba výrobci 110,54 EUR/t, tj. při škrobnatosti 18 % 24,42 EUR/t brambor •Garantovaná minimální cena pěstiteli 37,78 EUR/t brambor (tj Kč/t)

6 Sušená krmiva •Kvóta pro podporu t úsušků •Podpora je ve výši 68,83 EUR/t (tj Kč/t) v plné výši, není přímou platbou podle Nařízení 1259/1999 •Kvóta není restriktivní, při překročení se již neposkytuje nebo úměrně krátí

7 Cukr •Vyjednána kvóta celkem t ( t kvóta A a kvóta B) •A – tuzemská spotřeba - odvod 2% z minimální ceny •B – tuzemská spotřeba a export - odvod až 39,5 % •Z vybraných peněz se dotuje export

8 Len a konopí pěstované na vlákno •Kvóta len dlouhé vlákno 1923 tun, krátké vlákno 2866 t, konopí 0 t •Podpora zpracovateli-dlouhé vlákno 160 EUR/t do r. 2005/6, pak 200 EUR/t •Krátké vlákno 90 EUR/t do r •Platby se nekrátí •Pěstitel má nárok na platbu v rámci základní plochy

9 Zpracované ovoce a zelenina Podpora zpracovatelům – nekrátí se KomoditaKvóta tEUR/tKč/t Rajčata , Broskve , Hrušky11161,

10 Osiva •Platba je stanovena na 100 kg certifikovaného osiva některých druhů, pro ČR aktuální len, konopí, trávy a leguminózy ve výši EUR/100 kg •Celkem předpoklad podpory pro 8694 t •Přímá platba – model % plus možnost dorovnání (tj. + 30%)

11 Chmel I •Přiznání plateb na výměru chmelnic ke dni vstupu •Platba činí 480 EUR/ha (tj Kč) •Platba cestou uznaného sdružení producentů Rok /7 Platba EU Dorovnání4320 Celkem Kč

12 Chmel II •Platba se poskytuje i v případě dočasného opuštění od produkce nebo při vyklučení chmelnice •Nutnost registrace smluv •Podpora na reorganizaci chmelnic (obnova konstrukce, změna odrůdy) v max. výši 1500 EUR/ha ( Kč)

13 Mléko I •Mléčná kvóta t (dodávky, přímé prodeje) - pro r rezerva t •Referenční tučnost mléka 4,21 % •Sazba mléčné prémie činí: –5,75 EUR/t pro rok 2005, –11,49 EUR/t pro rok 2006, –17,24 EUR/t pro rok 2007 v roce 2004 není

14 Mléko II •Mléčná prémie podléhá krácení dle modelu % •Dodatečná mléčná prémie – 2,59 EUR/t pro rok 2005, – 5,17 EUR/t pro rok 2006, –7,76 EUR/t pro rok 2007

15 Skot I •KBTPM – ks •Porážkové prémie -dospělý skot ks -telata ks •Speciální prémie býci •Dodatečné platby EUR •Podléhají krácení

16 Skot II •Prémie limitovány zatížením skotu a ovcemi max. 1,8 VDJ/ha kr.pl. •KBTPM prémie 200 EUR/ks a rok •KBTPM dodatečná národní prémie maximálně 50 EUR/ks a rok •Porážková prémie -dospělý skot 80 EUR -telata 50 EUR/ks

17 Skot III •Speciální prémie býci 210 EUR/ks, 1x za život •Extenzifikační prémie 100 EUR/ks, zatížení max 1,4 VDJ/ha krmných plodin •Členský stát může změnit – 80 EUR při zatížení do 1,4 VDJ a 40 EUR pro zatížení 1,4 – 1,8 VDJ

18 Ovce I •kvóta ve výši bahnic •dodatečné platby 71 tis. EUR •Platba na bahnici nebo kozu, která se alespoň jednou obahnila, nebo dosáhla věku nejméně jednoho roku •Sazba na bahnici je 21 EUR, při uvádění na mléka nebo mléčných výrobků na trh je prémie snížena na 16,8 EUR

19 Ovce II •Dodatečná prémie 7 EUR/ks v LFA •Dodatečné platby – v rámci limitu max. 1 EUR/ks •Platby podléhají krácení •Vzhledem k výši plateb před vstupem bude možnost dorovnávat do 100% unijní výše

20 Možnosti informací Internetové adresy: •http://europa.eu.int - zde vše o EU včetně legislativy, není českyhttp://europa.eu.int •http:// isap/vlada/cz – zde již české překlady legislativy •http://www.mze.cz - výsledky vyjednáváníhttp://www.mze.cz

21 Děkuji za pozornost Pokud budou dotazy, jsem k dispozici


Stáhnout ppt "Výsledky vyjednávání Kodaň Ing. Tomáš Kreutzer MZe - odbor analýz a SZP EU Tel. 22181 2 652 Mail"

Podobné prezentace


Reklamy Google